Skip to content

Kantani geenimuunneltuun ravintoon

Tämä on vastaus kysymykseen kannastani geenimuunneltuun ravintoon.

GMO:lla (engl. Genetically Modified Organism) viitataan eliöihin, jotka on kasvatettu muokatun perimän pohjalta. Kansanomaisemmin termiä käytetään geenimuunneltujen kasvien (harvemmin eläinten) käytöstä ihmisravintona. GM-ihmisravinnon ympärillä levitetään paljon paikkansa pitämättömiä väitteitä, eikä ns. maallikolla kuten poliitikolla yleensä ole selkeätä tai ainakaan perusteltua mielipidettä asiaan. Omani pyrin pohjaamaan saatavilla olevaan tutkimustietoon.

Tämä tiedetään geeenimuuntelusta

  • Jalostamattomuus tai muuntelemattomuus ei liity mitenkään ruoan turvallisuuteen tai terveellisyyteen. Se on puhdas naturalistinen (”luonnollisuus-”) virhepäätelmä.
  • Tutkimuksissa ei ole löydetty geenimuunnellusta ravinnosta viitteitä poikkeavista terveyshaitallisista yhdisteistä eikä pitkissä ruokkimiskokeissa ole löydetty syitä olettaa terveyshaittoja (kts. esim. Domingo , 2007; Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature).
  • GM-ruoasta ei voi siirtyä ihmiseen mitään ”geenimuuntelevaa” ainesosaa, koska genetiikka ei toimi niin.
  • GM-kasveja on syötetty historiassa sadoille miljardeille karjaeläimille, eikä siirtymässä muuntelemattomasta ravinnosta muunneltuun ravintoon n. 1996-1999 ole löydetty erittäin laaja-alaisissa ja pitkäaikaisissa vertailuissa mitään viitteitä terveyshaitoista karjaeläimissä (Eeneman & Young, 2014). Jos huomattavia haittoja olisi, se oltaisiin huomattu näissä (.

Mitä täytyy ottaa huomioon

  • Amerikassa biopatentit ovat luoneet puitteita liiketoimintamalleille, joita moni eivät pidä toivottavina. Biopatenteissa on paljon muitakin ongelmia, joiden vuoksi niitä ei tule EU:ssa hyväksyä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa.
  • Lisääntymiskykyisten koekasvien viljelyä tulee säännellä niin, että se tehdään laboratorio-olosuhteissa.
  • Uudet markkinoille tuotavat lajikkeet tulee sertifioida testein, joissa vahvistetaan, ettei sato vahingossa sisällä tunnettuja ongelmallisia yhdisteitä
  • Suuri yleisö suhtautuu epäilevästi ja haluaa GM-pakkausmerkinnät
  • Varsinaiset päätökset tehdään EU-tasolla, jossa lobbareilla on paljon valtaa
  • Hyönteis- ja rikkaruohontorjunta ei saa lisätä terveyshaittoja, tai pilata maaperää tai vesistöjä.

En näe estettä geenimuunnellun ravinnon myynnille EU:ssa, niin kauan kun biopatentteja ei laillisteta Yhdysvaltain malliin (mistä on aina välillä vääntöä), kuluttaja saa tietää mistä on kyse ja asianmukaiset varotoimenpiteet on uskottavasti implementoitu. Ylipäätään kaikenlaisen maanviljelyn tulisi tapahtua kestävältä pohjalta maaperän ja vesistöjen suhteen. Näinhän ei ole ollut, mikä on syy esim. Itämeren sinileväongelmiin.

Sivuhuomioita: Internetissä levitetään paljon täysin perustelemattomia ja perusteettomia väitteitä geenimuunnellun ravinnon vaarallisuudesta. Tyypillinen esimerkki ilmiöstä on NaturalNews-tyyppiset sivustot, jotka tahallaan kylvävät sosiaaliseen mediaan pelkoa, epävarmuutta ja epäilystä jostain aiheesta ja sitten myyvät kaiken maailman uskomushoitotuotteita. Jotkut geenimuuntelua vastustavat aktivistiryhmät kuten Greenpeace eivät myöskään aina tee parasta mahdollistaan gmo-keskustelun laadun ylläpitämiseksi.

Published inpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa