Skip to content

Joukkoliikenteen kulkuvälineosuuden kustannusvaikutus rakennekorroosion laskun myötä

Lukijan pyynnöstä selvitin kuinka paljon liikenteen päästöt aiheuttavat kaupunkien rakennusten yms materiaalien korroosion kautta kustannuksia, koska hän esitti argumentin, että maksuton joukkoliikenne voitaisiin kustantaa kokonaan näiden korroosiokustannusten alenemisesta aiheutuvilla säästöillä.

Paras löytämäni tutkimus oli Ari Rablin tutkimus Pariisin päästöjen korroosiokustannuksista vuodelta 1999, jossa hän päätyi kustannukseen, joka nyky-euroissa vastaisi n. 27 euroa per kaupungin asukas per vuosi. Jos Helsingin seudulle lasketaan väestömääräksi 1,125 miljoonaa, se tarkoittaisi 30,4 M € vuosittaista kustannusta, josta henkilöautoliikenne muodostaa jonkun osuuden, joka asukasta kohden hatusta vedettynä on yli puolet mutta vähemmän kuin neljä viidesosaa.

Tämän arvion pohjalta on siis selvää, että maksuton joukkoliikenne ei millään tavalla voisi maksaa itsensä takaisin rakennuskorroosion alenemisen aiheuttamilla säästöillä. Lisäksi on huomattava, että joukkoliikennekin tuottaa päästöjä, vaikka se oikein toteutettuna onkin päästövähäisempää kuin henkilöautoliikenne; 100% joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ei siis tarkoittaisi päästötöntä liikennettä, vaikka se päästöjä voisikin laskea merkittävästi. Rakennuskorroosion säästöt maksuttoman joukkoliikenteen vuoksi jäisivät Stetson-Harrisonillä maksimissaan 10 miljoonan euron skaalaan vuositasolla (optimistinen arvio kulkuvälineosuuden muutoksesta vs. lähinnä käyttövolyymin kasvu).

Huom.! Yleensä kun korroosion kustannuksia on erilaisissa tutkimuspapereissa arvioitu, niistä ei yleensä ole eritelty päästöjen osuutta, vaan ainoastaan todettu korroosion kokonaiskustannukset. Suurin osa korroosiosta ei johdu liikenteestä. Esimerkiksi rauta ruostuu ihan liikenteestä riippumattakin. Arviot korroosion ylipäätään kustannuksista eivät siis juuri kerro mitään liikenteen korroosiovaikutusten kustannuksista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on arvioitu 2001 NACE Internationalin raportissa, että korroosion ylipäätään kustannukset maassa olivat 970 USD per capita vuosi tai 6 % BKT:sta.  

Published inHKLpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa