Skip to content

Suomen menestys nojaa kasvukeskusten potentiaalin hyödyntämiseen

Tänään Suomen hallitukselta tuli positiivinen viesti; valtio osallistuu kolmanneksella Espoon ja Helsingin yhdistävän poikittaisliikennehanke Raidejokerin rakennuskustannuksiin Valtion Asuntorahastosta (VAR). Muun muassa HKL:n valmistelema hanke ei ole pelkästään mikä tahansa poikittaisliikennehanke, vaan se liittyy erityisesti työssäkäyvien työmatkojen helpottamiseen ja pääkaupunkiseudun saavutettavan rakennettavan pinta-alan merkittävään kasvattamiseen. Lisätietoa itse hankkeesta löytyy sivustolta raidejokeri.info. Raidejokeri korvaa käytännössä linja-autoilla ajettavan linjan, joka on tällä hetkellä niin ruuhkautunut, että reitillä näkee usein neljä bussia kulkevan peräkkäin omilla kuskeilla, joiden palkka juoksee. Bussijuna on kallis juna.

Raidejokerin reitti- ja pysäkkikartta - (Raidejokeri.info)
Raidejokerin reitti- ja pysäkkikartta – (Raidejokeri.info)

Lisäksi hallitus on ryhtynyt toimiin erityisesti pääkaupunkiseudun matalapalkka-alojen työssäkäyviä rokottavien asumiskustannusten laskemiseksi. Sisäministeriö valmistelee lievennyksiä varsin laajoihin väestönsuoja- ja esteettömyysmääräyksiin.

Vaikka pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän tila ja työllisyysaste ovat merkittävästi muuta maata paremmat, pääkaupunkiseudun kunnatkin ovat kiristäneet vyötä ja olleet varovaisia tekemään investointeja. Valtion signaali seudulle on tärkeä siksi, että pääkaupunkiseudun kunnat eivät yksin joudu kantamaan kiihtyvän työperäisen maaltamuuton investointikustannuksia.

Hallituksen linjaus tasoittaa myös tilannetta, jossa Helsinki on kantanut merkittävän osan pääkaupunkiseudun infrastruktuurin kehittämisen kustannuksista, joista muut seudun kunnat kuitenkin hyötyvät.

Vielä ei voida liputtaa ja levätä; hallituksen tulee lunastaa lupauksensa ja raide- ja asuntorakennushankkeet on saatava nopeasti käyntiin. Hankkeiden tulee palvella paitsi paikallisia asumis- ja palvelutarpeita myös pääkaupunkiseudun kestävää kokonaiskehitystä. Kun työmatka-ajat lyhenevät, houkuttelevia työpaikkoja ei joudu sulkemaan pois pitkien matka-aikojen vuoksi ja resurssit kohdistuvat tehokkaammin. Lisäksi esimerkiksi vähätuloisten eläkeläisten omaehtoisen liikkumisen edellytykset parantuvat. Helsingin uusi yleiskaava tulee saada nopeaan täytäntöön.

Asumisen hinnan laskeminen sisältää merkittäviä kerrannaishyötyjä; pienituloisten asumisen tukemisen tarve pienenee samalla kuin ihmisten ostovoima tulotasosta riippumatta kasvaa. Näin sosiaalitukimenot pitkällä tähtäimellä laskevat ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy, mikä näyttäytyy kasvavana hyvinvointina kaikille (paitsi ehkä yksittäisille kiinteistönomistajille).

Published inHKLpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa