Skip to content

Kiista metrosäännön lainvoimaisuudesta jatkuu

Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton Raitio- ja metrohenkilökunnan osasto 019 teki eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun (dnro 448/4/11) reilut kaksi vuotta sitten 2.2.2011 liittyen metroliikenteessä vallitsevaan epäselvyyteen turvallisuusvalvonnan vastuista. Asian käsittelyssä on kestänyt kauan. [Oikeusasiamiehen lausuntopyyntö KHS:lle ja kantelu] Oikeusasiamies pyysi LVM:ltä lausuntoa, jossa vain todettiin, ettei ministeriöllä ole toimivaltaa valvoa metroliikennettä tai muuta kevyttä raideliikennettä. [LVM:n lausunto]

Olen ollut huolestuneiden kansalaisten puolesta HKL:n johtokunnan jäsenenä yhteydessä asiaa käsittelevään apulaisoikeusasiamiehen sijaiseen, Pasi Pölöseen, joka parhaiden tietojeni mukaan on jättänyt asian ratkaisukonseptin oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle ratkaistavaksi. Asia odottaa siis Jääskeläisellä ratkaisua, Pölösen arvion mukaan ”kevään aikana”. Jätin oikeusasiamiehelle soittopyynnön asiaa koskien, mutten ole puhelua saanut. Olen myös jättänyt soittopyynnön Liikenne- ja Viestintäministeriön Tero Jokilehdolle liittyen tulevaan lausuntoon ja sen aikatauluun.

Kantelu 448/4/11 perustuu ymmärtääkseni oikeustapaukseen 2920/2010, jossa Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineen henkilön 11-vuotias lapsi oli vuonna 2008 tahallisesti änkenyt sulkeutuvien metron ovien väliin sillä seurauksella, että lapsi oli raahautunut junan mukana jonkin matkaa. Lapsen käräjätuomarina toimiva vanhempi oli käynnistänyt oikeustoimet metron kuljettajaa vastaan. Kuljettaja tuomittiin 5.11.2010 sakkoihin – kantelun mukaan ankarasti perustuen metroliikennöintiohjeistuksen rikkomiseen. Sen tiedän, että M100-junissa ovi ei välttämättä tunnista väliin jäänyttä raajaa.

Oikeustapauksessa kävi kuitenkin ilmi HKL:n itse laatimien ohjeiden ja sääntöjen lainvoimaisuusongelma, sillä HKL:lle tai sen toimitusjohtajalle ei erikseen missään laissa anneta toimivaltuuksia säätää kyseisiä sääntöjä, joiden perusteella ketään voisi tuomita, koska kunnalliset järjestyssäännöt kumoutuivat 1.10.2003.

”Metron toimintaa koskevaa erillislainsäädäntöä, joka antaisi HKL:n toimitusjohtajalle oikeuden antaa sitovia ohjeita tai määräyksiä, ei ole olemassa.”
Helsingin kaupunginhallituksen esityslista 16.4.2010 Ryj/1

Minuun yhteydessä olleilta henkilöiltä on välittynyt huoli, ettei liikenne- ja viestintäministeriössä ole tarpeeksi teknistä osaamista lausuakseen asiasta mitään hyödyllistä. Se saattaa hyvinkin pitää paikkansa.

Mikäli saan asiasta tiedustelemiani lisätietoja asianomaisilta virkamiehiltä, tulen saattamaan ne entistä suuremmassa laajuudessa HKL:n johtokunnan ja yleisön tietoon. Äänestin HKL:n johtokunnan kokouksessa 7.3.2013 uuden metrosäännön hyväksymisen puolesta siksi, että se osaltaan parantaa nykyistä puutteellista sääntöä. Sen lainvoimaisuus sen sijaan on vielä yhtä hataralla pohjalla ja metron saattaminen ulkopuolisen valvonnan kohteeksi jatkuu. Toistaiseksi mikään taho ei ole siihen suostunut.

Lilja Tamminen on HKL:n johtokunnan jäsen. Lisätietoja 040 2477 928

Published inHKLpolitiikka

3 Comments

  1. täsmennys täsmennys

    Ministeriössä ja sen teknisessä osaamisessa olennainen ongelma on siinä, että ministeriö luulee Helsingin metron olevan raitiovaunuihin rinnastettavaa ”kevyttä raideliikennettä”. Syy siihen, miksi ministeriön juristit näin luulevat, löytyy puolestaan virheellisesti suomennetuista EU-direktiiviteksteistä, joissa englanninkielinen pikaraitiotietä tarkoittava sana ”light rail” on virheellisesti suomennettu ”kevyen raideliikenteen järjestelmiksi”.

    Ministeriö ei vaikuta ymmärtävän sitä, että Helsingin metro on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja turvallisuusriskeiltään raskas kaupunkirautatie, joka on vain meillä päätetty nimetä ”metroksi”. Helsingin metro ei ole kevyen raideliikenteen järjestelmä. Voisi todeta, että ministeriö on insinööriteknisen asiantuntemuksen puuttuessa kompastunut sanamagiaan.

Vastaa