Skip to content

Työttömyyskassalta kylmää vettä niskaan

KELA kertoi 16.3.2012 tiedotteessaan asumistuki- ja tyottomyysturvahakemusten kasittelyn ruuhkautuneen pahasti. Kasittelyaika saattaa venya kuukauteen. Neljän viime kuukauden aikana hakemuksia on tullut noin 70 000 enemman kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Myös vammaisetuuksien hakemukset ovat lisaantyneet lahes viidenneksella.

KELA kertoi 16.3.2012 tiedotteessaan asumistuki- ja työttömyysturvahakemusten käsittelyn ruuhkautuneen pahasti. Käsittelyaika saattaa venyä kuukauteen. Neljän viime kuukauden aikana hakemuksia on tullut noin 70 000 enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Myös vammaisetuuksien hakemukset ovat lisääntyneet lähes viidenneksellä.

”Tarkkaa tietoa hakemusmäärän kasvun syistä ei ole. Yhtenä syynä saattaa olla se, että edellisen taantuman aikana työttömäksi jääneet putoavat nyt ansiosidonnaiselta ja hakevat Kelasta työttömyysturvaa ja asumistukea”, arvioi Kelan Etelä-Suomen aluejohtaja Sirkka Hongell.

Vaikka työttömyyskassan ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta putoaminen tarkoittaa usein tuntuvaa elintason laskua, joka saattaa jopa johdattaa sosiaaliviraston luukulle, näen tässä myös mahdollisuuden. Koska yleensä varsin korkealla ansiosidonnaisella päivärahalla eläminen saattaa sokeuttaa yhteiskuntamme ei-ansiosidonnaisten taloudellisten turvaverkkojen toimimattomuudelle, voi muutos väkisin herättää useampia ihmisiä hyvinvointipalveluidemme tilaan ja tätä kautta luoda suurempaa muutospainetta täysin älyttömien epäkohtien korjaamiselle. Ansiosidonnainen päiväraha saattaa helposti olla yli tuplat suhteessa peruspäivärahaan — näiden välinen kuilu voi hyvinkin tarkoittaa yhteiskuntaluokkaeroa.

”Toisaalta työttömille saattaa myös olla tarjolla entistä enemmän osa-aikatyötä tai satunnaisia keikkatöitä. Siksi työttömyysturvassa tehdään tavallista enemmän tarkistushakemuksia.”

Monet entiset vakituiset työpaikat ovat laman alla saattaneet muuttua pätkä- ja vuokratöiksi säästösyistä — ainakin paperilla. Työttömyyskassojen jäsenyys hyödyttää pääasiassa niitä, joilla on vakituinen työsuhde. Vakituiset työsuhteet taas ovat minun sukupolvelleni harvinaista herkkua, jota pääsee nauttimaan lähinnä sitouttamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Kasvava keski-ikäisen tilapäistön joukko saattaa onnistua painostamaan aiemmin turvan antaneita ammattiliittoja heräämään silpputyön realiteetteihin. Tällä hetkellä pätkä- ja vuokratyöläisten asiaa ei kunnolla aja yksikään järjestö eikä silpputyöläisille ole järjestetty varteenotettavia tukipalveluita.

Tuilta putoamisen myötä merkittävä määrä suomalaisia todennäköisesti köyhtyy, stressaantuu ja uupuu. Toivottavasti herääminen näkyy kunnallisvaalien tuloksessa.

Published inpolitiikka

One Comment

  1. Rahaa tarvitsevalle kuukauden odottaminen on pitkä aika. Se on kuitenkin lyhyt aika verrattuna vuoden 2009 alkuun, jolloin jouduin odottamaan työttömyyskassan ruuhkan vuoksi 5kk työttömyyden alkamisesta ansiosidonnaisen maksamista. Ehdin työllistyä ennen ensimmäistenkään rahojen saamista, sain jopa ensimmäisen palkkani ennen ensimmäistäkään ansiosidonnaista. Viimeisen osan maksuista sain kuukautta myöhemmin.

    Palkkaturvasta jouiduin odottamaan rahojani vuoden 2011 lopusta noin 4kk, eli sen verran siunaantui väliä edellisen työnantajan maksaman palkan ja palkkaturvasta saamieni rahojen välillle. Tällä välillä en saanut mistään rahaa.

    On aika kohtuutonta odotuttaa ihmisiä rahattomassa tilanteessa näin pitkiä aikoja. Oma tilanteeni säilyi kohtuullisen hyvänä säästöistä johtuen noinkin pitkät ajanjaksot, mutta monelle tuollainen odottaminen on katastrofaalinen.

Vastaa