Skip to content

YLJA 10/2018: Vääntöä paviljonkipäiväkodista

Ympäristö- ja lupajaoston 10. kokous 2018 17.8.2018

3) Lausunto valitukseen postitalon ikkunapäätöksestä

Jätettiin pöydälle

4) Rakennuslupahakemus tilapäiselle paviljonkipäiväkodille, Saarenkatu 11, Violanpuisto/Hermanni

Violanpuiston hiekkakentän itäpäähän on suunniteltu viereisen päiväkodin tilapäinen väistötila. Keskeinen peruste sijainnille on se, että vieressä on varsinaista tilaa varten rakennettu päiväkodin piha-alue. Päiväkodin sijoittaminen muualle tarkoittaisi kokonaan uuden leikkipihan rakentamista, mikä lykkäisi hanketta ja tarkoittaisi budjetin ylittämistä. Tämä tarkoittaisi samalla päiväkodin toiminnan päättymistä kokonaan joksikin aikaa.

Väistötila on kaksikerroksinen valmismoduulitalo, joka on helppo asentaa ja siirtää paikalta pois myöhemmin.

Huoltoliikennettä on n. kaksi kertaa päivässä, eli ruoka- ja jätehuolto.

Hanke-ehdotuksesta on tehty lukuisia huomautuksia asukkaiden toimesta.

  • Pelätään puiston eteläosan liikenteen vilkastuvan, ilmeisesti pääosin puiston eteläpuolella olevien kolmen omakotitalon kohdalla
  • Pelätään lasten pallojen lentävän ikkunoihin ja seiniin

Yritin esittää rakennusluvan hyväksymistä, jotta hanke ei viivästyisi parilla viikolla, mutta asia haluttiin jättää pöydälle odottamaan lupausta liikennejärjestelyiden parantamisesta.

 

Esitin virkamiehille ja jaostolle, että päiväkodin saatto- ja huoltoliikenne hoidettaisiin Saarenkadun itäpään kevyen liikenteen väylää käyttäen, jota voisi käyttää suurelta osin yksisuuntaisena, koska väylä tekee ympyrän ja palaa itään. Ajatusta pidettiin tutkimisen arvoisena.

Jätettiin asia pöydälle. Taustalla eivät ole nähdäkseni tekniset, vaan poliittiset syyt.

 

5) Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta kiertotalous- ja ilmastotietouden nostamisesta

Esityksen mukaan

6) Ympäristölupa koskien Kivikon kierrätyskenttää

Esityksen mukaan

7) Ympäristölupa Skanskan kiviainesterminaalista, Kruunuvuorenranta

Alueen rakentamisesta syntyvää kiviainesta varten on tarkoitus rakentaa tilapäinen kiviainesterminaali.

Määräaikainen ympäristölupa-asia. Toiminta jatkuisi vuoden 2022 loppuun saakka, mutta jaksoissa.

Esityksen mukaan

8) Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi, DP Recycling Oy

Ammattimaista ympäristöluvanvaraista jätteenkäsittelytoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti ainakin 5/2016 alkaen ilman soveltuvaa ympäristölupaa. Kohteeseen on tehty vuosien varrella tarkastuksia sekä vastaanotettu asukasvalituksia ilman, että toiminta olisi muuttunut oleellisesti.

Esityksen mukaan

9) Vastine KHO:lle Santahaminan raskasammuntojen ja räjäytysten ympäristölupa-asiassa

Puolustusvoimat on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden asettamista melurajoista Santahaminan sotilasalueelle sekä valittanut räjäytysten ilmoitusvelvollisuudesta. Ympäristö- ja lupajaosto toteaa asuinalueen läheisyydessä tapahtuvan toiminnan edellyttävän mainittuja melurajoja ja käytäntöjä.

Esityksen mukaan.

10) Oikaisuvaatimus ympäristöterveysyksikön päätöksestä asunnon terveyshaitta-asiassa

Asunnon hallitsija on valittanut hajusta hallitsemassaan asunnossa. Ympäristöterveysyksikön tarkastaja ei ole onnistunut toteamaan terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa eikä ole todennut tarvetta lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain mukaiselle määräykselle tai kiellolle.

Asunnon hallitsija on hakenut päätökseen oikaisua, mutta on tehnyt muodollisen oikaisuvaatimuksen myöhässä ja valittanut teknisistä ongelmista.

 

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa