Skip to content

YLJA 12/2019: Kokousraportti

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokous 30.08.2019.

3) Ympäristö-lupa koskien betonimurskeen höytykäytöstä, Jätkäsaari

Esittelijän muutetun esityksen mukaan.

4) Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun Asunto Oy Pursimiehenmäen rakennuslupapäätöksestä, Punavuori

Päiväkodin kellarissa sijaitsee päiväkodin tiloja ja kantelija on huolestunut tästä. Rakennusluvan mukaan kellarit on osoitettu henkilöstön tiloiksi ja siellä on rakennusluvan mukaisesti ainoastaan WC-tila lapsille, joihin lapset saatetaan.

Esityksen mukaan.

5) Rakennuslupahakemus, kaksi asuinkerrostaloa ja maanalainen pysäköintihalli, Käpyläntie 11, Koskela

Esityksen mukaan.

6) Oikaisuvaatimus matkaviestintukiasemaa koskevasta toimenpideluvasta, Vartiokylä

DNA Oyj on hakenut lupaa 36 metriä korkean matkaviestintukiaseman sijoittamiseksi Vartiokylään. Oikaisuvaatimuksen laatija vaatii että lupa peruutetaan mm. vetoamalla:

  • tukiaseman sijoittamiseen kiinni SR3-suojeltuun pientaloalueeseen,
  • muinaismuistoalueen läheisyyteen,
  • maisemoivan ympäristösuunnitelman puuttumiseen
  • maisema- ja naapurustovaikutusten puuttumiseen
  • asemakaavan vastaisuuteen

Jaosto toteaa, että oikaisuvaatimuksesta poiketen asemapiirroksessa sekä ympäristösuunnitelmassa on esitetty vaikutukset maisemaan ja naapureihin, eikä vuokra-alue yllä muinaismuistojäännösalueelle. Kaavoittaja puoltaa sijoituspaikkaa.

Esityksen mukaisesti jätetään oikaisuvaatimus tutkimatta.

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa