Skip to content

YLJA 9/2018: Postitalon ikkunat

4) Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Päätettiin hyväksyä uudet ympäristönsuojelumääräykset Helsingissä.

Useita kohtia on täsmennetty. Tässä muutamia otteita:

  • klo 22 mennessä päättyvistä ulkoilmatapahtumista ei tarvitse enää tehäd meluilmoitusta. Melutasoja koskevat määräykset poistetaan.
  • Meluilmoituksia ei edellytetä yhdyskuntatekniikkaan tai liikenneväyliin liittyvistä rakentamis- ja kunnosspaitotöistä, jotka ovat liikenteen turvallisuuden tai sujuvuuden kannalta perusteltuja tehdä ilta-aikaan tai viikonloppuna (maksimityöpäivät 25).
  • Rakennustyömaiden pölyntorjuntamääräyksiä on täsmennetty

Sen sijaan jatkossa säilyy edelleen voimassa lähtökohta, että yörauha rakennemelua asuntoihin aiheuttavilta vrakennus- ja remonttitöiltä loppuu klo 06:59 arkisin. Tätä itse harmittelen; ei ole kaupungin asukkaiden tehtävä sopeutua rakennusalan vakiintuneisiin työaikoihin. Nimimerkillä asuntoni lattian alapuolella louhitaan parkkihallia hydraulisella kiilauksella.

5) Scandic Park -hotellin uima-altaan käyttökiellon purkaminen

Saatujen selvitysten mukaan altaan suodattimet on vaihdettu ja suodatustehoa parannettu. Lisäksi korvausvesimäärää on nostettu ja lisädesinfiointina käytettävä UV-laite korvattu uudella tehokkaammalla. Veden laatu täytti 1.6.2018 tehdyn analyysin mukaan allasveden laatuvaatimukset. Veden THM -pitoisuus näytteessä oli 3,1 µg/l, kun se saa olla korkeintaan 50 µg/l.

6) Rakennulupa asuinkerrostalo, Saukonlaituri 2, Jätkäsaari

Asia jäi viime kokouksessa pöydälle, kun ihmeteltiin katutason ikkunoiden vähäisyyttä. Neuvotteluissa suunnittelijan kanssa avattiin lisää ikkunoita vähemmän muurimaisen olemuksen aikaansaamiseksi.

Hyväksyttiin rakennuslupa

7) Rakennuslupa asuinkerrostalo, Aallonhalkoja 3, Sompasaari

Hyväksyttiin rakennuslupa

Havainnekuva Atlantinkatu 18. Arkkitehtutoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

8) Rakennuslupa asuinkerrostalo, Atlantinkatu 18, Jätkäsaari

Näyttävä, varovaisen postmodernistinen kuutiorakennelma puistotien varrele. Kivijalassa isohkoja liketiloja 4kpl. Hyväksyttiin rakennuslupa

Uusi telakkaranta, havainnekuva. Käsiteltävä rakennus toinen vasemmalta. Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen

9) Rakennuslupa asuinkerrostalo, Telakkakatu 16, Punavuori

Hietaniemen satama-altaan äärelle lisää

10) Rakennusrasitteiden poistaminen, Kasarmikatu 36 ja 38

Kasarmikatu 36:n telelaitoksen varavoimalaitoksen poistohormit on 1987 asennettu naapuritontille päin. Varavoimakoneita on käytetty viimeksi vuonna 2006. Päätettiin poistaa rasitelupa hormeilta.

11) Postitalon ikkunat -oikaisuvaatimus

80-vuotiset funktionalistisen SR-1-suojellun postitalon vanhat ikkunat ovat heikossa hapessa ja ne haluttaisiin vaihtaa uusiin, jotka vastaavat nykyisiä määräyksiä. Ikkunoita on satakunta. Laki ei edellytä, että vanhat ikkunat tulisi korjata. Rakennuttaja on vedonnut työturvallisuusongelmaan, sillä vanhat ikkunat aukeilevat kovalla tuulella ja näiden lukitsemisratkaisun toteuttaminen on työlästä. Rakennuttaja on suunnitellut puisten tilalle alumiiniset jäljitelmäikkunat.

Todellinen kysymys tapauksessa on siitä, miten korkeasti arvostamme alkuperäisten, kuluneiden rakenteiden koskemattomuutta ylitse rakennuksen käyttäjien mukavuuden, työturvallisuuden ja käytännöllisyyden.

Kategorinen suojelu, eli se, ettei mitään yksityiskohtiakaan koskaan saa muuttaa, johtaa ajan kanssa kaupungin museoitumiseen ja ihmisvastaiseen rakennusympäristöön koska rakennusten käytettävyys laskee asteittain kohti nollaa. Kategorinen suojelu myöskin johtaa populaariin vastareaktioon, joka saattaa tehdä kohtuullisestakin suojelusta jatkossa mahdotonta. Rakennussuojelun kuluja ei tulisi vyöryttää rakennusten käyttäjille.

Tapio Klemetin (kok.) vastaesityksen mukaisesti, hyväksyttiin Ilmarisen oikaisuvaatimus päätökseen, joka kielsi ikkunoiden uusimisen.

Äänestys pohja vs. oikaisu meni äänin 3-5 (1 poissa). 

Ympäristö- ja lupajaosto tiedostaa, että tapauksessa tehdään merkittävä ennakkopäätös ja että se tulee johtamaan lukuisiin valituksiin ja yhteydenottoihin. 

 

 

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

One Comment

  1. mikko mikko

    Vähän paremman näköistä taloa tulossa nyt. Laatikkotalokin on sentään rikottu korkeusvaihteluin, ei olla sorruttu irrallisilta näyttäviin lisäilyihin kuten pienempiin laatikoihin katolla ja kivijalka näyttää moneen muuhun verrattuna ihan siltä miltä kaupunkiin olettaisi rakennettavan. Telakkarannalla hyvä mahdollisuus nousta eturiviin Stadin uusissa projekteissa kiitos tanskalaisten arkkitehtien. Kaupunkiin tulisi houkutella lisää ulkomaista kilpailua arkkitehtuurissa. Hyvä että järki voitti suojeluasiassa. Ei niitä ikkunoiden vaihtamista kukaan huomaa ja ihan naurettavaa edes joutua pähkäilemään asiaa, jos nykyiset ovat noin huonot.

Vastaa