Skip to content

YLJA 15/2018: Jäteautojen melusta

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunnan Ympäristö- ja lupajaoston vuoden 15. kokous 26.10.2018

3) YLJAn lausunto HSY:lle

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto
Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle ja kaupunginhallitukselle
ehdotuksesta Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi

Jätelajien keräyksen pakollisuuden huoneistomäärärajojen alentamien

  • Biojäte (5 huoneistoa, aiemmin 10)
  • Kartonki (5, aiemmin 10)
  • Pienmetalli (5, aiemmin 20)
  • Lasipakkaukset (5, aiemmin 20)
  • Muovipakkaukset (uutena 5, aiemmin ei sääntelyä)

HSY:n ehdotus on sallia jätteen kuormaaminen jo klo 5-22, kun nykyisellään aamuraja on klo 7. YLJA katsoo, että on perusteltu syy epäillä ehdotuksen toimeenpanon aiheuttavan merkittävää terveyshaittaa unen häiriintymisenä, eikä pidä aikaistamista hyväksyttävänä.

Itse pitäisin jopa tervetulleeni aamurajan lykkäämistä klo 8:aan.

 

4) Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo ja rivitalo, Tankomäenkuja 4, Mellunkylä

Esityksen mukaan

5) Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo ja autohalli, Maisemamaalauksenkatu 3, Tankovainio

Esityksen mukaan

Published inympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa