Skip to content

HKL Johtokunta 1/2014: Koivusaaren kohtalo ja Länsimetron hinta

Kirjoitan Koivusaaren aseman päätöksestä myöhemmin syvällisemmän artikkelin, mutta tässä itse kokouksen läpikäynti.

Infra 1) Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Kokkinen esitteli johtokunnalle muuttunutta kustannusrakennetta vrt. hankesuunnitelmaan. Luvut eivät käy ilmi päätösesityksestä, vaan ne ovat olemassa vain erillisessä kalvoesityksessä, jonka pyysin toimitettavan johtokunnan jäsenille. Julkaisen slaidit kokonaisuudessaan kunhan ne minulle toimitetaan. Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Johtokunta ihmetteli kustannusten nousua suhteessa hankesuunnitelmaan ja sitä, millä mandaateilla hankesuunnitelman ulkopuolisista töistä on päätetty (laajuusmuutokset).

Johtokunta päätti palauttaa esityksen uudelleenvalmisteltavaksi siten, että siitä käy taulukkomaisesti paremmin ilmi kustannusten nousujen kustannuskohteet ja toteutumat sekä päivämäärät jolloin nämä päätökset on valtuutettu.

Infra 2) Lauttasaaren ja Koivusaaren metroasemien rakennussuunnitelmat

Keväällä esitin, että Koivusaaren asema rakennettaisiin valmiiksi vain välttämättömin osin niin, että se voitaisiin ottaa käyttöön myöhemmin kun Koivusaaren asuinalue rakennetaan. Virkamiehistö tulkitsi esitykseni hieman suppeasti, jolloin edellisessä kokouksessa pyysin tarkemmin kustannusarviota siitä, mitä maksaisi Koivusaaren aseman toteuttaminen siten, ettei sen valmiiksi rakentaminen edellyttäisi kalliita yötöitä tai häiriöitä metroliikenteelle. Tässä alla valokuvani tästä slaidista – tietoa ei ole muualla.

IMAG1474_BURST007_1

EDIT: Länsimetro Oy:n kalvoesitys kustannuksista löytyy nyt sivustoltani [PDF].

Esitin kokouksessa argumentin Koivusaaren aseman mahdollisesta stimuloivasta vaikutuksesta alueen kehittämiseen, vaikka asema olisikin tyhjäkäynnillä ja hidastaisi työmatkaliikennettä.

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Koivusaaren ja Lauttasaaren asemien rakennussuunnitelmat hyväksyttäisiin. Näillä eväin Koivusaaren asema siis toteutuu Länsi-Lauttasaaren puolelle.

Raitio 1) Töhryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista -päätköksen muutos

Esityksen mukaan.

Published inHKL

One Comment

Vastaa