Skip to content

HKLJ 2/2014: Huolia Siemensin etenemisestä

Tj 3) Automaattimetron tilannekatsaus 

M200-junaa ollaan luovuttamassa katsastettuna HKL:lle takaisin liikenteeseen otettavaksi ja tilalle otetaan työn alle M300-junan protosarja. Kesällä 2014 on tarkoitus aloittaa M100-junien sarja-asennukset.

24.1. Siemensin alihankkija kuulemma toimittaa laiturioviratkaisun Siemensille.

Siemens vaatii neljää lisätilausta:

  1. Lisäkustannuksia ratalaitteiden määrämuutoksen vuoksi
  2. Lisäkustannuksia junalaitteiden määrämuutoksen vuoksi
  3. Kaksisuuntainen paloilmoitinjärjestelmä
  4. Länsimetron palorullaovien suunnittelutyö.

Siemens vie HKL:n käräjäoikeuteen siitä, oliko HKL:llä oikeus pidättää sopimushinnan maksuerästä viivästyssakko. Käsittely venynee vähintään syksylle.

Riskitilanne; jos Siemens ei toimita seuraavaan kokoukseen mennessä aikataulua, hankekokonaisuus leviää käsiin kun ei ole mitään käsitystä siitä, miten voitaisiin edesauttaa Siemensin jo myöhässä olevaa projektin ajallaan pysymistä. Ilman Siemensin aikataulua ei ole käsitystä hankkeen osien keskinäisistä aikaprioriteeteista – Siemensin aikataulun puuttuminen johtaa hankkeen seisahtamiseen.

Siemens selittää asemalaite-asennusten myöhästymisellä juna-asennusten myöhästymistä. Perustelu jää hieman epäselväksi.

Tj 4) HKL:n hallintomalliselvitys 

  1.  Liikelaitos+Raideliikenne Oy – vaihtoehto tiputettu
  2. HKL Oy 
  3. HKL yhtiöitetään kahdeksi, Infra ja Raideliikenne Oy:t
  4. HKL 

Hallintomalliselvitystyöryhmän kokous 30.1., työryhmän raportin tarkoitus olla valmis 3.2.

HKL Johtokunnalle pidetään asiasta esittely 13.2.
Henkilöstöjärjestöt ottavat kantaa raportin valmistuttua.

Konsernijaosto tekee päätöksen asiasta helmi-maaliskuussa kun Pekka Sauri esittelee konsernijaostolle. Mikäli aihetta ilmenee etenee asia kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon kevään aikana.

Varainsiirtoveroseuraamukset mahdollisen osakeyhtiöittämisen yhteydessä ovat epäselvät. Periaatteessa puhtaasti kirjanpidollisen muutoksen yhteydessä niitä ei tarvitsisi syntyä, mutta asiasta ei ole ennakkopäätöstä kuntasektorilla.

Yhtiöittäminen saattaisi asettaa HKL:n henkilöstön mahdollisesti hankalaan asemaan, koska sitä voisi alkaa koskea kilpailulainsäädäntö ja liikennöintihenkilöstö voitaisiin kilpailuttamisen välttämiseksi joutua esim siirtämään Palmialle.

Johtokunta keskusteli vaihtoehdoista ja merkitsi asian tiedoksi.

Infra 1) Länsimetron hankesuunnitelman kustannusten nousu

Pelastuslaitos katsoo, ettei ole heidän “kontolleen” laitetuista kustannusten noususta vastuussa. Asia on palautettu valmisteluun jo kahdesti.

Suurimmat suunnitelman kustannuksen ylitykset liittyvät Koivusaaren asemaan. Kustannusennuste 2012 kesällä oli 960 miljoonaa euroa, joka nyt siis on ylittynyt.

Tein Kimmo Kokkilan (ps.) kannattamana muutosesityksen, että itse päätökseen tehdään lisäys:

“Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapahtuvan konsenijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksestä.”

Muutosesitys hyväksyttiin äänestyksellä.

Tj 5) Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Mielenkiintoinen poiminta: Helsingin julkisen tilan valaisimet korvataan LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tj 6) Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2013

Tulosennuste +2,3M€

Asiakastyytyväisyystavoiitteissa ollaan onnistuttu hyvin.

Infra 2) Itäkeskuksen toisen metroaseman selvitys

Projektijohtaja Artturi Lähdetie esitteli:

Toinen metrolinja Pasilaan Viikin kautta olisi osittain päällekkäinen tulevan raidejokerin kanssa. Toinen linja voisi mahdollistaa vaihtoehtoreitin mahdollisten häiriöiden yhteydessä. Selvityksessä ei otettu kantaa siihen, mihin länteen lähtevä linja johtaisi.

Itäkeskuksesta louhittava alue on savikkoa ja kallio on syvällä. Tämä asettaa huomattavia rajoitteita louhoksille. Metrovarikon alittaminen edullisinta, Roihupeltoa palvelevan aseman kautta louhiminen taas hieman kalliimpi.

Töölöläisille tiedoksi: Töölön metro saattaa toteutua aikaisintaan 2040-luvulla.

Published inHKL

Be First to Comment

Vastaa