Skip to content

HKL Johtokunta 13/2016: Länsimetron aikataulua, Raide-Jokerista ja metrovahingosta

Meillä kesti HKL:n johtokunnassa normaalia pidempään (yli 3 tuntia), koska kokouksissa oli kahden kuukauden kesätauko. Ohessa kuvattuna tärkeimpiä ja aihepiiriä seuraavia kiinnostavia huomioita kokouksesta:

Heinäkuun metrovahingon selvitys

Monien yhteensattumien johdosta 27. heinäkuuta yöllä, Itäkeskuksen vaihteen (yksi monista) kohdalla tapahtui koulutusajossa olleen metrovaunun (M300) kylkikosketus pysäköidyn metrojunan (M100) kanssa. Tapahtumapaikan kunnostus häiritsi metron liikennettä kauan. Itäkeskuksen raiteille parkkeeratut koulutusjunat (M100) olivat osittain jääneet laiturialueen ulkopuolelle, ilmeisesti juuri hieman liian lähelle vaihdetta. Tapahtuma on runsaan koulutuskaluston raiteillaolon, liikenteenohjaajien toiminnan ja kuljettajan visuaalisen näköarviovirheen yhteensattuma. Tavallisessa liikennöinnissä tilanne ei olisi mahdollinen.

HKL on tutkinut tapahtumaketjun kuljettajan, liikenteenohjauksen ja liikentenohjausjärjestelmien avulla. Rekonstruktio tehtiin tapahtumapaikalla 15.8. Tilannekuva on, että M300-juna kosketti n. 20 km/h nopeudella laiturialueen ulkopuolelle ulottuvaa ja pysäköityä M100-junaa kylki kylkeen, ja sen seurauksena M300-juna kallistui ja työntyi raiteilta.

Länsimetron liikennöintikaavaan siirtyminen

2,5 minuutin vuoroväliin siirtyminen

Maanantaiaamuna liikenne toimi hyvin kunnes yksi juna simahti siilitielle n. 8.30. Juna aiheutti 15 minuutin katkoksen kunnes se korjattiin ja ajettiin varikolle. Tiheä vuoroväli aiheuttaa sen, että liikenne on pysäytettävä kokonaan, jos Kampin ja Itäkeskuksen aseman välisellä pätkällä on liikenne-este. Junat voivat tarvittaessa hinata toisiaan, mutta tarvetta tälle ei ole juuri syntynyt vaan junat päästään ajamaan varikoille. Yhden raiteen ajoon siirrytään vasta, jos liikenne-este on pitkäkestoinen. Muutoin liikenne on toiminut hyvin.

Kuljettajilla, liikenteenohjaajilla ja liikennetyönjohdolla on palkkakannusteohjelma tiheän liikenteen toteusumisella. Kannustetta maksetaan säännöllisyydestä ja aikataulun täsmällisyydestä. 100% toteumalla kannuste on 5 € / 90 minuuttia tai pidempi tiheän vuorovälin ajankohta.

Länsimetron koeajojen eteneminen

Osa kuljettajista on lomilla ja säästövapailla, koska HKL valmistautui länsimetron avaamiseen aikataulun mukaisesti. Vasta 9.6. Länsimetro Oy ilmoitti HKL:lle, ettei elokuun liikenteen avaamisen aikataulu toteudu. Osa uusista kuljettajista jouduttiin siirtämään palkattomalle vapaalle tai osa-aikaiseksi. HKL:llä on ensi viikosta alkaen hieman yli 20 kuljettajaa töissä länsimetron koeajoissa, uusien M300-junien koeajoissa ja asemaoppaina. Kuljettajat ovat suhtautuneet myötämielisesti asemaoppaina toimimiseen.

HKL:n Mipro:lta tilaaman metrotekniikan asennukset ovat edenneet hyvin. Koeajoja tehty toukokuusta asti. Koeajoja tehdään Tapiolan asemalle asti. Koeajoissa on nostettu nopeutta 40 km/h nopeuteen ja testauksen edetessä koeajonopeutta nostetaan asteittain 80 km/h tasolle. Virtakiskot ovat kuluttaneet junien kuparisia virroittimia ennakoitua nopeammin, joten virroittimet vaihdetaan huomiseksi teräksisiin muutostoimenpiteiden ajaksi.

M300-junien automaattinen palonsammutusjärjestelmä on törmännyt Suomen EU:ta tiukempaan sääntelyyn, ja automaattisen sammutusjärjestelmän osia muokataan vastaamaan kansallista sääntelyä. Tavallinen sammutus toimii normaalisti.

Yhteiskäytön harjoittelu aloitetaan tällä viikolla ja varsinaiset yhteiskoekäytöt on suunniteltu ajalle 5.9. – 9.12. Koko radan luovutus HKL:n käyttöön on tarkoitus tapahtua joulukuussa. Länsimetro Oy ilmoittaa länsimetron liikenteen avausaikataulusta tarkemmin lokakuussa.

Koska länsimetrossa on otettu nyt kiirehäsläämisen sijaan aikalisä, on käytännössä varmaa, että ennen talvea länsimetrossa ei ajeta matkustajaliikennettä. Ajatus on, että tehdään asiat kunnolla ja näin vältytään yllätyksiltä ja vaihtelevalta palvelutasolta. Metrojunien liikennöinnistä vastaava HKL priorisoi omalta osaltaan metroliikenteen luotettavuutta ja matkustajien turvallisuutta.

Vastaus Paavo Arhinmäen toivomusponteen pitkien junien käytöstä

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli pyytänyt kaupungilta selvitystä siihen, miksei länsimetrossa voi ajaa pitkillä metrojunilla lyhyille asemille niin, että osa junista jää kokonaan laiturialueen ulkopuolelle.

HKL totesi kuten aiemmin, että selvitysten pohjalta, pitkien junien käyttöön länsimetron asemilla liittyy yhteensopimattomuus paloturvallisuusjärjestelmän kanssa, matkustajakokemuksen merkittäviä ongelmia ja samalla matkustajaturvallisuushaasteita vaunuista poistumisen kannalta poikkeustilanteissa. HKL priorisoi kaikessa toiminnassaan turvallisuutta.

HKL:n osavuosikatsaus

Kruunusiltojen hankesuunnitelma on hyväksytty HKL:n johtokunnassa ja yleisten töiden lautakunnassa alkuvuonna. Valtuusto päättää hankkeesta .

Kaupunkipyöräpalvelu on osoittautunut menestykseksi. 2. ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröityi käyttäjiksi yli 10 000 käyttäjää. Kansainvälisellä tasolla pyörien käyttöaste on erinomainen, monia kaupunkeja selvästi korkeampi. Laajennettu kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2017.

Metroasemien peruskorjaukset ovat edenneet suunnitellusti. Kulosaaren metrosillan vahvistaminen käynnistyi kesäkuussa Kalasataman keskukseen liittyvän osuuden vahvistamisella.

Länsimetron rata- ja asemarakentamisen myöhästymisen vuoksi HKL ei pääse vuoden aikana liikennöimään suunniteltuja määriä, jolloin HKL:n tulot laskevat budjetoiduista. HKL on sopeutunut uuteen tilanteeseen, eikä asia vaikuta HKL:n vakaavaraisuuteen.

Raide-Jokerin infrahankkeen tilanne

Käynnissä on allianssihankinnan suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laadinta, joka kestää lokakuuhun saakka. Tilaajaorganisaatio on alustavasti HKL+HKR+HSL+Espoo. Kaluston, varaosien, toteutusprojektin yms kustannusarvio on hieman päälle 100 M €.

Kalusto

Vääntöä käydään Espoon kanssa nyt siitä, saako Raide-Jokerin raitiokalusto olla yhteensopiva Helsingin raitiokaluston kanssa. HKL selvittää, voidaanko kalusto niin haluttaessa hankkia nykyisen Transtechin kanssa tehdyn toimitussopimuksen optioiden puitteissa. Espoon kaupunki ei ole nähdäkseni esittänyt mitään loogisia argumentteja sille, miksi Raide-Jokeri pitäisi tehdä rakenteellisesti epäyhteensopivaksi Kruunuvuoren ja Helsingin kantakaupungin liikenteen kanssa. Vaikka kalustojen hankinnassa teoriassa voitaisiin saavuttaa jotain säästöjä suhteessa Artic-tekniikkaan, kaluston yhteensopivuudella olemassaolevan raitiotekniikan kanssa saavutettaisiin miljoonaluokan skaalaetuja mm. kaluston huollossa, varaosissa ja koulutuksessa.

Johtokunnalle esitetystä HSL:n havainnekuvasta käy ilmi, että HSL saattaisi käyttää runkolinjan puna-oranssia väritystä Jokeri-vaunuissa.

Sopimus Siemens Oy:n kanssa metron liikenteenohjausjärjestelmän varaosien lunastamisesta

Johtokunta päätti oikeutaa HKL:n tekemään sopimuksen varaosien lunastuksesta / kaupasta Siemens Oy:n kanssa.

Muuta

HKL on visioinut uuden Transtech Artic 34 m -mallin, johon tehtäisiin ns.  niiausmekanismi ja -laite pyörätuolikäyttäjiä varten (6% kallistus). Vaunun laitteisto mittaa pysäkin tosiasiallisen korkeuseron vaunuun, ja sovittaa pysäkin kohdalla vaunun lattian pysäkin korkeuteen (+/- 100 mm ).

Johtokunta päätti tilata Itäkeskuksen metroaseman taukotilan laajennusurakan Mijorak Oy:ltä.

Johtokunta päätti korottaa Suomenlinnan odotusterminaalin ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen enimmäishintaa niin, että hankkeen kokonaishinta on enintään 1 300 000 euroa.

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Capgemini Finland Oy:ltä vaatimusmäärittelyn lisätöitä enimmäishintaan 40 000 euroa. Suorahankinnan taustalla on se, että Capgemini on Helsingin kaupungin puitesopimuskumppani. Työt liittyvät huollon ja kunnossapidon ohjausjärjestelmään. Uuden ohjausjärjestelmän perusosa otetaan käyttötesteihin pian.

 

Published inHKLpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa