Skip to content

Julkaisen kirjan automatisaatiosta, turhautuneistosta ja hyvinvointivaltiosta

Haluan tuoda asiaan nyt julkisuuteen, luodakseni varsinaisen julkistamisen vaativaa esihuomiota.

Olen n. vuoden ajan käynyt poliittista, tieteellistä ja filosofista dialogia PsM Juuso Pesälän kanssa ns. robotisaatiosta, talouden rakennemuutoksista, ympäristökriisistä, tekoälystä, turhautuneistosta, Trump-ilmiöstä ja siitä, miten hyvinvointivaltio voi selvitä kestävästi, taloudellisesti ja poliittisesti näistä ja tulevista uhkista. Näiden dialogien pohjalta olemme samalla verrattain hissukseen yhdessä kirjoittaneet kirjan nimellä Oikeita Töitä, jonka on tarkoitus olla populaari ja helppolukuinen katsaus näihin ilmiöihin ja tulevaisuuteen.

Kirjan alussa käydään kevyesti läpi talouden murrosten historiaa, työttömyyden merkitystä sosiaalisena ilmiönä ja pohditaan kestävyyden käsitettä. Tämän jälkeen puhumme nyt muutaman vuoden hyvin pinnalla olleesta teknologisen työttömyyden uhasta ja narratiivista sekä luomme eräänlaisen viitekehyksen digitaalisen aikakauden ilmiöiden strukturoidulle tarkastelulle. Kirjan puolivälissä kerromme mitä tekoäly on, miten se on kehittynyt viime vuosina ja mitä tekoälytutkimuksen viimeaikaiset harppaukset rakenteellisesti tarkoittavat seuraavien 10 vuoden ja pidemmän aikavälin kannalta.

Periaatteessa olisimme voineet lopettaa kirjan tähän, mutta se ei olisi palvellut sitä tavoitetta, jonka olemme kirjalle antaneet. Haluamme nimittäin kirjalla paitsi selittää nykyisyyttä ja labyrinttimäistä todellisuutta, josta ihmiset löytävät itsensä, myös pohtia keinoja ratkaista kokemiamme ongelmia ja keskustelulla raivata realistisen ja sosiaalisesti kestävän positiivisen tien dystopioiden ja poliittisten epäonnenraiteiden halki.

Kirjan tärkein anti edellä mainittuihin teemoihin paljon tutustuneille onkin sen loppupuolisko, jossa pyrimme aiemmin esittämiemme havaintojen pohjalta luotaamaan lähitulevaisuutta ja varhaisia signaaleja tulevista suuremmista ilmiöistä. Pyrimme laatimaan esityksen suunnitelmasta siitä, miten Suomen kaltainen liberaali ja demokraattinen hyvinvointivaltio voi mukautumalla sopeutua läpi myllerrysten.

Ennen kaikkea haluamme luoda uuden narratiivin aikakauteen, jota leimaa näköalattomuus, kadonnut tulevaisuususko sekä sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten stagnaatio. Näin kirjasta muodostuu eräänlainen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalinen ja taloudellinen selviytymisopas 2020-luvulle ja siitä eteenpäin.

Esittelemme kirjan esipainoksen Helsingissä muutaman viikon sisällä ja tiedotamme erikseen tilaisuuden paikasta ja päivämäärästä. Mahdolliset vakavissaan kiinnostuneet kustantajatahot sekä toimittajat voivat olla yhteydessä minuun. Jos haluat varmistaa kutsusi julkistustilaisuuteen, liity sähköpostilistalle alta löytyvällä kaavakkeella tai liity facebook-ryhmään.

Lilja Tamminen
+358 40 2477 928
liljac7ö\\/.b@c7ö\\/.bliljat.fi

Juuso Pesälän tavoittaa sähköpostitse
juuso.pesalac7ö\\/.b@c7ö\\/.bhelsinki.fi

Sähköpostilista


Published inpolitiikkauutisia

Be First to Comment

Vastaa