Skip to content

IT-jaosto 7/2015: Ahjo-järjestelmän kehityssuunnitelma

Tietotekniikkajaoston roolin toteutumisesta on aiheellista käydä keskustelua. Hallintokunnat eivät ole juuri raportoineet tietotekniikkajaostolle, eikä kaupungin johtosääntö ota selkeätä kantaa jaoston päätösvaltaan. Jaosto on kohdannut jopa lakkautuspaineita, mikä johtuu nähdäkseni siitä, ettei sen tarkoitusta ja asiantuntijaroolia ole täysin sisäistetty. Tämä heijastuu myös jossain määrin puolueiden luottamushenkilövalinnoissa jaostoon.

Ahjo-järjestelmän kehityssuunnitelma 2016-2018)

Asiasta esitelmöi kaupunginkanslian johtava asiantuntija Katja Räisänen, joka vastaa Ahjosta.

Johtamisjärjestelmä uudistuu kunnallisvaalien jälkeen 2017 ja siihen pyritään valmistautumaan. Nykyinen järjestelmä on toimittajariippuvainen (Tieto), ja nyt pyritään löytämään keinoja saada laajempi kontrolli järjestelmän kehittämisestä. Ahjo-järjestelmää pyritään kehittämään joustavammaksi ja sen kehittämistä ketterämmäksi. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus on varsin raskaasti kehitettävä.

Rajapintoja pyritään avaamaan ja dokumentoimaan, ja käyttöliittymien toteuttaminen rajapintojen kautta mahdollistamaan laajemmin. Käyttöliittymän käytettävyyttäkin pyritään parantamaan. Uuskehityksessä käytetään avointa koodia, jos valmiskomponentteja ei jouduta käyttämään.

Merkittäviä muutoksia ovat soten ja pelastustoimen irtautuminen kaupungin päätöksenteosta, kansallinen palveluväylä (KAPA) ja mahdolliset maan hallituksen muut muutokset.

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus uudistaa kokoustekninen ratkaisu sekä kokoussovelluksen käyttöliittymä. Samalla paranee muutosjoustavuus ja KAPA-liityntä toteutetaan.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset 2016-2018 ovat 2,5 miljoonaa euroa.

Jaosto hyväksyi hankkeen osaksi tietotekniikan 2016 hankeohjelmaa.

Osallistun itse antamalla vuosien varrella kokoaamaani käyttäjäpalautetta ja -kokemusta Ahjo-sovellusten käytöstä.

Published inpolitiikkatietotekniikka

Be First to Comment

Vastaa