Skip to content

HKL Johtokunta 10-11/2015: Organisaation kehittäminen

Johtokunta kokousti 21.5.2015 poikkeuksellisesti Suomenlinnassa, jossa keskusteltiin johtamisjärjestelmän uudistuksesta, jonka henkilöstö tuntee organisaatiomuutoksena. Läsnä oli myös henkilöstön edustajia, joita johtokunta kuuli hartaasti ja käytiin keskustelua. Uudistusta on valmisteltu tiiviisti henkilöstön edustajien kanssa. 27.5. johtokunta piti varsinaisen päätöskokouksen, koska 21.5. asia jäi pöydälle. Tässä tiivistelmää siitä, mistä on kyse. Aihe on herättänyt paljonkin mielenkiintoa. Ruotsinkielinen YLE haastatteli minua aiheesta.

Lehmuskosken esitelmä

Metroliikenne tulee kasvamaan yli 100% 10 vuoden aikanaja raideliikenteen volyymikin kokenee voimakasta kasvua. HKL:n tavoitteena on olla osaamoskeskittymä, joka on houkuttelevin erilaisten joukkoliikennehankkeiden toteuttaja.

Kisko-Pyörä-rajapinta

Uudistuksella etsitään synergiahyötyä infran, kunnossapidon ja liikennöinnin välillä. Uudistuksen tarkoitus ei ole ajaa HKL:ää väkisin kohti pilkkomista vaan vahvemmin integroida toimintoja toisiinsa. Samalla yhtenäistetään HKL:n toimintatapoja yksiköissä. Henkilöstön hyvinvointi on ollut yksi keskeinen lähtökohta.

Joitain konkreettisia toimenpiteitä

 • Liikenteen ohjauskeskusten yhdistäminen
 • työvuorosuunnittelun yhdistäminen
 • Suunnittelun yhdistäminem
 • Yhteinen koulutustoiminta
 • Päällekkäisten toimintojen purkaminen
 • Resurssien parempi kohdentaminen organisaatiossa
 • Parempi tehtäväkierto ja urakehitysmahdollisuuksien vapaus
 • Vastuiden selkeyttäminen
 • Kaluston kehittämisen keskittäminen
 • Kunnossapidon suunnittelun yhdistäminen
 • Dokumentaation keskitetty hallinta
 • Parempi skaalautuvuus
 • Organisaation sisäisten rajojen madaltaminen
 • Työehtosopimusten tasapuolinen tulkinta
 • Kehittyvä lähiesimiestoiminta

HKL:n uuden johtamisjärjestelmän on tarkoitus astua voimaan vuoden 2016 alussa. Loppukesästä 2015 tehdään henkilökunnan perehdytystä ja taloussuunnittelua uudistetaan vastaamaan muutoksia. Henkiläkuntaa valmennetaan ja toimintakulttuuria yhtenäistetään vuoden 2016 loppuun asti. Samalla seurataan ja arvioidaan uudistuksen toteutumista ja vaikutuksia eri näkökulmista.

Henkilöstön edustajan esitys

Henkilöstön edustajana toimiva pääluottamusmies Pekka Hirvonen allekirjoitti strategisen toiminnanohjauksen edut. Edustaja totesi sen sijaan, että henkilöstöjärjestöjen näkemys tavasta, jolla saavutetaan synergiaedut eroaa johdon näkemyksestä. Pääluottamusmies ilmaisi huolensa työehtosopimuksista ja siitä, että työntekijöitä määrättäisiin entisen yksikön ulkopuolisiin tehtäviin. Pidin tähän vastauksena puheenvuoron näkemyksestäni, että johtamisjärjestelmän uudistus ei ole tosiasiallisesti se päätösasia, jolla näihin asioihim vaikutetaan vaan ne päätökset tehdään (jos tehdään) muualla kuin johtokunnassa. Johtokunta ei voi mikromanageroida henkilöstön johtamistapoja eikä myöskään ottaa kantaa mandaattinsa täysin ulkopuolisiin asioihin. Mikäli henkilöstö kokee uudistuksen toteuduttua sen vaikuttavan negatiivisesti esimerkiksi uhkakuvien tavoin, tulee henkilöstön tietenkin ilmaista asia esimiehilleen ja tarpeeksi kokiessaan ilmoittaa asiasta johtokunnalle. Dialogiväylä on auki tänne.

Esityksen mukaan niin, että johtokunta kirjasi lisähuomioksi:

“Johtokunta edellyttää, että johtajajärjestelmän muutoksen yhteydessä huolehditaan siitä, että johtaja- ja päällikkötason yhteenlaskettu palkasumma ei kasva. Palkkasumman kehitystä seurataan normaalin talousseurannan yhteydessä.”

Talousarvioehdotus 2016 ja suunnitelma 2016-2018

Metroliikenteelle odotetaan 42% kasvua Länsimetron auetessa reilun vuoden päästä.

Kysyin onko HKL:ää evästetty kaupunginkanslian suunnalta kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015 noudattamisesta. Ilmeisesti tieto ei ole kulkenut tarkoituksenmukaisesti.

Kaupunkipyöräjärjestelmä

Hankintapäätös on tarkoitus tehdä 30.9. mennessä. Jos teillä on mielessänne tärkeitä kysymyksiä tarjoajille esitettäväksi neuvotteluissa, laittakaa niitä minulle niin välitän johtajille. Valitut tarjoajat ovat:

 • Clear
 • GoBike
 • Nevia + NextBike
 • Smoove SAS + Moventia + Helkama
 • Tracetel + City Car Club + Unicom
Published inHKL

Be First to Comment

Vastaa