Skip to content

HKLJ 5/2014: Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä

Tj 4) Lähetekeskustelu vuoden 2015 sitovista tavoitteista

Toimitusjohtaja esitti idean infran tyytyväisyysmittauksesta ja matkustajaturvallisuuden tunteesta. Lisäksi puheenjohtaja nosti esiin idean kaupunkisuunnitteluviraston, HSL:n ja HKL:n yhteistavoitteesta nostaa raitiovaunuliikenteen 0,5km/h per vuosi.

Tj 5) Automaattimetro 03/2014

Valmiusaste
Siemensin kustannusperusteinen arvio valmistumisesta 57,2%. Siemensin tulkinta on, että useat osatavoitteet on heidän osaltaan jo täytetty. HKL:n mielestä näihin sisältyy merkittävästi tekemätöntä työtä. Länsimetron automatisoinnin valmiusaste 16,0%. Keskivauhti Siemensin valmistumisraportoinnin mukainen eteneminen ollut n. 5% vuodessa sitten 2012.

Siemens yrittää lykätä projektin deadlinea vuodella – vuoden 2017 loppuun. Ilmeisesti perusteluna on vesiputousprosessimalli, johon ei tässä projektissa ole perusteita. HKL ei pidä lykkäystä perusteltuna tai kohtuullisena. Siemens esittää lisätöitä n. 7 miljoonan edestä Helsingissä ja Länsimetrossa 3,6 miljoonan edestä. HKL:n tulkinnan mukaan nämä sisältyvät sopimuksen hintaan.

Ohjelmistot
Metrovarikon switch-over siirtyy kuukaudella. Tällä ei arvioida olevan aikatauluvaikutuksia. M200-sarjan modifioitu juna palautetaan liikenteeseen, TÜV:n hyväksyntä saatu 14.3.2014.

Laituriovet
Laiturioviratkaisussa Siemens tulkitsee kyseessä olevan uusi ratkaisu vrt. Vuosaaren asema, HKL:n tulkinnan mukaan Siemensille on vain annettu lisätietoja sopimuksen mukaisen ratkaisun toteuttamiseksi. HKL:n tulkinnan mukaan Siemensin alkuperäinen (Vuosaaren) demo ei ollut testeissä turvallinen tavalla, jota hankesopimus edellyttäisi.

Tj 6) Uuden metrovartioinnin tilannekatsaus

Palmia aloitti metrovartioinnin 1.11.2013. Kentältä positiivista palautetta. Työntekijät ovat arvostaneet koulutusta.  Kehitettävää löytyy asiakaspalvelun ja työntekijöiden välisen kommunikoinnin ripakkuudesta – rutiineja etsitään vielä. Haasteita tuottavat alkoholin käyttö ja metron ovien väliin juokseminen. Työntekijöille järjestetään täydennyskoulutusta 25.3.-3.4. Toistaiseksi Palmian vartiointi näyttää olevan Securitas:ta edullisempaa.

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely saadaan keväällä 2014.

Tj  7) Sopimus Suomenlinnan lautan liikennöinnistä
Esityksen mukaan.

Infra 1) Lausunto liikkumisen kehitysohjelmasta
Esityksen mukaan.

Infra 2) Lausunto Kruunuvuoren sillan päätöksen aikataulusta

Kruunuvuori-Kalasatama-Liisankatu. Siltahanke loisi luontevamman liikkumisverkoston saarten välille ja saattaisi luoda uusia mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle.

Jos silta rakennetaan, siitä tulee Suomen suurin silta. Sillan leveydestä 8 metriä on varattu raideliikenteelle ja 4m jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Rakenteiden ylin korkeus 135 metriä merenpinnasta. Sillan alaosaa pitkin tuodaan myös kunnallistekniikkaa.

Havainnekuvien perusteella silta on varsin hoikkarakenteinen eikä peitä tai häiritse maisemaa. Korkeasaareen tulee esityksessä raitiovaunupysäkki, eli eläintarhan kävijät voisivat saavuttaa paikan nyt helposti keskustasta käsin.

Hankkeen mitoituksen kannalta kriittinen tieto on, jatketaanko verkkosaaren voimalaitosalueen käyttöä biopolttolaitoksilla, jolloin alueelle täytyisi järjestää rahtilaivayhteys Liisankadun ja Korkeasaaren välisen piensillan kautta kalliilla nostosillalla. Voi tietenkin kysyä onko mitään tolkkua käyttää erinomaista keskustan läheistä arvokasta rantatonttia uusimistöitä vaativiin polttovoimaloihin.

Varsinaisen sillan alituskorkeus esim. huviveneille sillassa on 20m, minkä ei pitäisi aiheuttaa suurempia ongelmia veneilijöille.

Esityksen mukaan totesimme, että HKL kannattaa Tuomas Rantasen toivomuspontta hankkeen nopeuttamisesta.

Infra 3) Kaisaniemen ja Pasilan -raitiokiskojen uusiminen
Pintamateriaalit huonokuntoiset. Esityksen mukaan.

Infra 4) Kaisaniemen ja Pasilan raitiotieurakka
Sama asia kuin 3), esityksen mukaan.

Infra 5) Raitiotieradan urakiskohankinta
Tilataan 800 tonnia urakiskoa. Vaikka vain yksi tarjous niin kustannus on normaalissa haarukassa. Esityksen mukaan.

Infra 6) Kaupunkipyörien uusi hankesuunnitelma

Uusi konsepti on suunniteltu integroiduksi osaksi joukkoliikennejärjestelmää ratkaisemaan ns ”viimeisen kilometrin ongelma”. Kulkumuoto lisätään reittioppaaseen ja sen tulee toimia matkakortilla.

  • I-vaiheessa 500 pyörää (2015)
  • II-vaiheessa 1500 pyörää (2018)

I-vaiheen liikennealue kattaisi Helsingin niemen ja Kalliota.
II-vaihe laajentaisi koko laajennetulle kantakaupunkialueelle.

Haasteena on toistaiseksi löytää ulkomainontajärjestelmätoimittaja tai sponsorit, joilla rahoitettaisiin kaupunkipyöräjärjestelmän kuluja.

Esitystä päivitettiin kokouksessa siten, että pyydetään kaupunginhallitukselta rahoitusta pyörähankkeen kuluihin.

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisättiin vielä: ”Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on avata toinen vaihe jo 2016 mahdollisuuksien mukaan ja mainos tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi”

Metro 1) M100- ja M200-sarjojen pyörähankinnat
6 tarjousta, halvin valittiin. Esityksen mukaan.

Metro 2) Radan ja kaluston ERP-järjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta

Cap Gemini laatinut vaatimusmäärittelyn, esitetään hankittavaksi 1,5 miljoonalla eurolla ERP-ohjelmisto. Ohjelmistolla seurataan kaluston huoltoa ja kulumista yksilöidysti komponenttitasolla.

Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat teknisesti vanhentuneita eikä niiden kehitysalustoilla ole enää tukea.

Keskustelimme kustannuksista. Asiasta lausuu vielä erikseen IT-jaosto. Esityksen mukaan.

 

Published inHKL

Be First to Comment

Vastaa