Skip to content

Avainsana: TENK

Mitä Jyväskylän yliopiston rehtorin päätös tarkoittaa?

Jyväskylän yliopiston rehtori antoi vastikään päätöksensä kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä. Rehtori on päättänyt, että loukkausta ei tapahtunut ja että yliopisto lopettaa asian käsittelyn.

Itse päätös perustuu suppeaan tulkintaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistosta ja suppeaan luentaan Tapio Puolimatkan asiantuntijalausunnosta eduskunnalle. Ymmärrän sen, koska ei kukaan enää jaksa tätä asiaa ja pitkiä vastineiden vastineiden vastineita, joiden lukemiseen ja kirjoittamiseen kuluu päiväkausia.