Skip to content

Kategoria: ympäristö- ja lupajaosto

YLJA 2/2017: Postilaatikoita, veden laatu ja juridista luotaamista

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toinen kokous. 3) Lausunto postilaatikon sijaintimääräyksen valituksesta hallinto-oikeudelle Rakennuslautakunnan perintöä. Suomen valtio on antanut kunnille tehtävän päättää postilaatikoiden paikoista. Rakennuslautakunta on…

YLJA 1/2017

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 5) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudell  omakotitalon ja talousrakennuksen purkamisluvasta tehdystä valituksesta Omakotitalolle on annettu purkamislupa ja kuntalainen on valittanut päätöksestä.  Virasto lausuu…