Skip to content

YLJA 11/2019: Pasila kasvaa

1) Asian kokouksen ja laillisuuden toteaminen

Kokousteknisenä seikkana totean, että ensimmäisen kerran kunnallispoliittisellä urallani sain kokea kokouksen, jossa sekä puheenjohtaja (vas.) että varapuheenjohtaja (vihr.) olivat poissa, ja kokouksen puheenjohtajaksi kaupungin tavan mukaisesti määrättiin ikämääräisesti vanhin läsnäoleva jaoston jäsen. Kokouksen puheenjohti Pertti Villo (ps.).

2) Ilmoitusasiat

Kokouksen aluksi jaosto kuuli asemakaavatiimipäällikön esittelyn esitteli Pasilan ratapihan ja Ilmalan/Metsälän asuntorakentamissuunnitelmista. On hienoa, että kaupunki ottaa entistä teollisuus/joutomaata käyttöön kaupunkirakenteen tiivistämiseksi Pasilassa. Ehkä Pasilasta joskus kehittyy ihan oikea ja elävä aluekeskusta.

3) Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden näytteenotto-, kuljetus- ja tutkimuspalvelujen puitejärjestely 2019 – 2022

Esityksen mukaan, myönnettiin ympäristöjohtajalle lupa tehdä puitesopimus MetropoliLab Oy:n kanssa.

Kaupungilla oli vaikeuksia löytää akkreditoituja elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden käsittelijöitä tarjouskilpailuun, ja yksi toimija jouduttiin kriteerien vuoksi sulkemaan pois tarjouskilpailusta.

4) Ympäristölupapäätös betonimurskeen hyötykäytölle Jätkäsaaren alueella

Asia jätettiin pöydälle.

 

 

 

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa