Skip to content

YLJA 10/2019: Mäkelänrinteen urheilutalo ja päiväkotitilannekatsaus

Ennen kokousta varhaiskasvatuksen toimiala esitteli varhaiskasvatuksen palveluverkostoa

Muutamia huomioita:

  • Keskusta-alueilla ei käytetä kotihoidon tukea, lähiöissä ja erityisesti idässä käytetään paljon. Kotihoidon tuen käyttö on hitaassa mutta varmahkossa laskussa, lasku 2014-2018 n. 3-4%.
  • Päiväkotien asiakasmäärä Helsingissä vaihtelee välillä 20 000 – 25 000 vuositasolla, 5 000 lasku koskien kesäkuukausia. Maalis-toukokuussa päiväkodeissa on tyypillisesti lapsia 600-800 enemmän kuin huhtikussa.
  • Vuoteen 2015 asti päiväkotien tilapaikat ylittivät hoidossa olevien lasten määrän. Vuonna 2016 hoidettavien lasten määrä ylitti hoitopaikat 28 lapsella, vuonna 2017 347 lapsella ja 2018 keväällä 1416 lapsella. Vuoden 2019 huhtikuun tilanne oli 804 lapsen ylitys. Yleisesti katsoen keväiden trendi on vaikea, mutta vuonna 2019 ylitystä oli enää reilu puolet vuoden 2018 tasosta.
  • Vuonna 2019 uusia päiväkotipaikkoja on syntynyt n. 1600: rakentamisen kautta n. 650, paviljonkitilojen kautta n. 720 paikkaa ja muilla vuokratiloilla n. 230 paikkaa. Vuoden 2020 ennuste on 680 uutta paikkaa rakentamisen kautta ja n. 50 vuokratilojen kautta.
  • Päiväkotitilojen hallinnassa on siirrytty strategisesti perusparannushankkeista uudisrakennushankkeisiin.

Päiväkotipaikkojen tarpeen ennustusmallissa tarve kasvaa lineaarisesti vuosien 2013-2019 käyrän mukaisesti vuoteen 2024 saakka, jonka jälkeen käyrä loivenee hieman.

Päiväkotitilojen korkeat rakennustekniset vaatimukset tuottavat välillä haasteita. Tämän vuoksi on vaikea löytää sopivia vuokratiloja ja tontteja päiväkotitoiminnalle.

3) Toimivallan siirto YLJAn kesätauon ajaksi

Esityksen mukaan

4) Uimahallien ja muiden yleisten allastilojen veden laatu ja tarkastukset 2018

Jaosto kirjasi esityksen tiedoksi

5) Ympäristölupa: Senaatti-kiinteistöjen betonimurskeen hyötykäyttö maarakentamisessa

Betonin uusiokäyttöä. Esityksen mukaan.

6) Rakennuslupa: Mäkelänrinteen urheiluhallin rakentaminen (Urhea-halli)

Jätettiin viime kokouksessa pöydälle. Tällä välin esitys muuttui. Esityksen mukaan.

7) Rakennuslupa: Toimistorakennus, paikotushalli, katukansi, Energiakatu 6, Ruoholahti

Hakija: Technopolis Kiinteistöt Pääkaupunkiseutu Oy. Esityksen mukaan.

8) Rakennuslupa: Laajentaminen ja muutostyöt, Tikanmäen Kampus, Mannerheimintie 166

Hakija: Senaatti-kiinteistöt. Esityksen mukaan.

9) Rakennuslupa: Asuinkerrostalo, Kauppakartanonkatu 16 A

Hakija: Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelu. Esityksen mukaan.

10) Rakennuslupa: Asuinkerrostalo, Kauppakartanonkatu 16 B

Kuten yllä. Esityksen mukaan.

11) Rakennuslupa: Kaksi asuinkerrostaloa ja autotalli, Jokiniementie 42, Oulunkylä

Hakija: Asunto-osakeyhtiö Ogelin Verso I-VI, Lähitapiola Tontit I Ky. Esityksen mukaan

12) Rakennuslupa: Asuin- ja palvelurakennus, Puustellintie 1, Malminkartano

Hakija: Tyvene Oy. Esityksen mukaan.

13) Rakennuslupa: Tilapäinen päiväkoti ja tilapäinen päiväkoti/koulurakennus, aloittamisoikeus, Werner Wirénin tie 3

Hakija: Helsingin Kaupunki. Esityksen mukaan.

14) Oikaisuvaatimus: As Oy Kotopolku päätöksestä 40144/4 Pikkaraistie 5

Rajanaapuritontin omistajaa Asunto Oy Kotopolku on tehnyt oikaisuvaatimuksen arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä 11.4.2019 § 107. As Oy Kotopolku vaatii, että liikennejärjestelyt sijoitettaisiin Pikkaraistien kautta eikä Pikkaraispolun kautta siten kuin päätöksessä on suunniteltu.

Jaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

15) Oikaisuvaatimus: Loppukatselmus pihamaan rakentamista koskevasta rakennusluvasta Aleksis Kiven katu 4-8

Naapuritontin Kinaporinkatu 4 asuinkerrostalon asukas on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan aidan rakentamista yli 70 senttimetrin korkeuseron kohdalle.

Jaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.

16) Uhkasakkojen tuomitseminen: Pientalon rakennustöiden loppuunsaattaminen, Nils Westermarckin kuja 16

Rakennuslautakunta on vuonna 2017 velvoittanut rakentamaan kohteen valmiiksi. Rakentajaan ei saada yhteyttä eikä rakennuksen tilaa ole oikaistu. Ympäristö- ja lupajaosto päätti tuomita kaksi henkilöä kiinteistön haltijoina kummankin erikseen maksamaaan velvoitteiden laiminlyönnin vuoksi 30.8.2018 erääntyneet uhkasakot, kummallekin erikseen peruserä 5000 euroa ja yhdeksän lisäerää á 1000 euroa.

17) Postilaatikoiden paikan määrääminen, Linnanherrantie 27

Esityksen mukaan.

18) Postilaatikon paikan määrääminen, Liikkalantie 24

Esityksen mukaan.

19) Postilaatikon paikan määrääminen, Vanha Koivuniementie 16

Esityksen mukaan.

20) Velvoitteen asettamine nrakennelman poistamiseksi tontilta, Harmaapaadentie 1b

Naapuri on pystyttänyt teräsverkkohäkin tontilleen, joka on naapurin taloa korkeampi. Jaosto velvoittaa poistamaan häkin.

Esityksen mukaan.

21) Oikaisuvaatimus: Rakennuslupapäätös 1.11.2018, Bulevardi 17

AS-Kiinteistöt Oy on laatinut oikaisuvaatimuksen arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä 1.11.2018 § 708.

Jaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.

22) Oikaisuvaatimus: Ikkunoiden uusiminen, Mannerheimintie 31

Bostadsaktiebolaget V. Chaussen 31 on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä, jossa evättiin oikeus tehdä uudet ikkunat puu-alumiinitekniikalla.

Jaosto hyväksyi oikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa