Skip to content

YLJA 1/2019: Sienten radioaktiivisuus ja kebabtutkimukset

4) Rakennuslupahakemus, koulurakennuksen laajentaminen Polariksenkatu 1

Esityksen mukaan.

5) Tilapäinen käyttötarkoitusmuutoshakemus varastosta päiväkodiksi Vattuniemenkatu 17 (Vattuniemi)

Esityksen mukaan

6) Rakennuslupahakemus ja aloittamisoikeus, 2 kerrostaloa, 9 maalämpökaivoa Luuvaniementie 4 A (Niemenmäki)

Hakija: Kiinteistö Oy HUS-Asunnot

Autopaikkamäärää laskettu sallittuun minimiin perusteluineen.

Esityksen mukaan.

Omasta mielestäni silti hirvittävä määrä autopaikkoja, jotka syövät paljon pinta-alaa.

7) Rakennuslupahakemus, 6-kerroksinen asuinkerrostalo Bahamankatu 8 (Jätkäsaari)

Hakija: As Oy Helsingin Bahamankatu 8

Korttelimaiseksi muotoiltu kerrostalorykelmä, jossa sisäpiha.

Autopaikkojen lukumäärän mitoitus kerrosalan mukaan eikä asukasmäärän mukaan.

Esityksen mukaan.

8) Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo Fregatti Dygdeninkuja 5

Hakija: Asunto Oy Fregatti Dygdenin kuja 5

Esityksen mukaan.

9) Velvoitteen asettaminen asuinhuoneistojen luvattoman majoituskäytön kieltämiseksi, Iso Roobertinkatu 1 (Kaartinkaupunki)

Jätettiin pöydälle.

10) Lausunto kaupunginhallitukselle koskien kansallista ilmansuojeluohjelmaa 2030

Esityksen mukaan.

11) Kebabin ja lisukkeiden laatu ja omavalvonta Helsingissä 2016-2017

Esityksen mukaan.

Projektissa tutkittiin yhteensä 123 näytettä. Kaikista näytteistä mikrobiologiselta laadultaan oli hyviä 66 %, välttäviä 13 % ja huonoja 21 %.

Lisukkeina näytteeksi otettiin riisiä, salaattia tai kermaperunoita. Laadultaan lisukkeista oli hyviä 59 %, tyydyttäviä 11 % ja huonoja 30 %.
Huonoista tuloksista suurin osa tuli riisistä. Riisin huono mikrobiologinen laatu aiheutui korkeista aerobisten mikrobien kokonaispesäkelukumääristä, enterobakteereista tai ruokamyrkytyksiä aiheuttavasta Bacillus cereus –bakteereista.

Näytteeksi otetuista kebablihoista laadultaan oli hyviä 72 %, välttäviä 15 % ja huonoja 13 %. Kaikki kebablihanäytteet, jotka otettiin suoraan
kypsennetystä vartaasta tai jotka olivat samana päivänä vartaasta leikattu kuumahauteeseen, olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä.

Toisin sanoin, kenties vaadi kebab aina suoraan vartaasta ja vältä riisiä lisukkeena.

 

12) Helsingissä myytävien sienten raskasmetallipitoisuus ja radioaktiivinen cesium

Esityksen mukaan.

Näytteitä tutkittiin yhteensä 21 kappaletta ja lajit olivat musta torvisieni (1 kpl), kantarelli (7 kpl) ja
suppilovahvero (13 kpl). Näytteet tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa. Näytteistä tutkittiin lyijyn (Pb) ja kadmiumin (Cd) pitoisuudet sekä radioaktiivinen cesium (137Cs).

Lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet tutkituissa sienissä olivat vähäiset. Pitoisuudet eivät ylittäneet viljellyille sienille asetettuja raja-arvoja ja suurin osa tuloksista oli alle analyysin määritysrajan 0,05 mg/kg. Kadmiumpitoisuus oli alle määritysrajan 67 %:ssa näytteitä ja lyijypitoisuus 94 %.

Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla on esitetty Suomen radioaktiivinen laskeuma kunnittain. Laskeuman suuruus on jaettu luokkiin 1-5 siten, että 1 on alhaisimman ja 5 suurimman laskeuman alue.

Radioaktiivista cesiumia todettiin kahdessa suppilovahveronäytteessä yli EU:n suositusarvon (600 Bq/kg). Korkeimman aktiivisuuden omaavan (1.300 Bq/kg), torimyynnissä olleen sienierän jäljitettävyyttä selvitettiin. Erä oli asiakirjojen mukaan tullut torikauppiaalle kahden tukkumyyjän kautta ja keruupaikaksi oli ilmoitettu Hyvinkää (laskeuma-alue 2). Jäljitettävyysasiakirjojen saaminen oli työlästä ja niitä ei voinut täysin yhdistää juuri kyseiseen sienierään. Toinen korkean aktiivisuuden omaava näyte oli suoraan poimijalta ja sienet oli kerätty laskeuma-alueelta 4 Pälkäneeltä. T

Toinen sieninäyte, jonka alkuperä oli varmasti tiedossa oli kerätty laskeuma-alueelta 2 Sipoosta ja näytteen radioaktiivisuus oli 130 Bq/kg. Ympäristön lyijypitoisuus onkin yleisesti laskenut, kun lyijyä sisältävän bensiinin myynti on ollut kiellettyä vuodesta 1993 lähtien.

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa