Skip to content

YLJA 7/2018: Lisää rakennuslupia

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokous 18.5.2018

3) Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Ympäristötarkastaja Kenni Kuja-Aro esitteli selonteon meluntorjuntasuunnitelman osa-alueista.

Löydöksiä vuoden 2017 asukaskyselystä:

 • Nukkumista häiritsee useimmiten kunnossapito- ja jakeluliikenteen melu
 • Äärimmäisen paljon autoliikenne häiritsee 7% vataajista
 • 50 % arvioi, että ääniympäristö on vaikuttanut asuinpaikan valintaan

Löydöksiä selvitystyöstä ja asukkaiden näkemyksistä

 • Tehokkain keino melunhallintaan on maankäytön ja liikenteen suunnittelu
 • Asukkaita huolestuttaa kaupungin tiivistyminen ja kasvu meluhaittojen lisäntymisenä
 • Asukkaita huolesuttaa eniten oman asuinalueen meluhaitat
 • Liikenteen päästöjä tulisi vähentää
 • Meluntorjunnan resurssit ovat vähäiset
 • Raitiovaunujen melu häiritsee asukkaita verrattain vähän

Ohjelman toimenpiteet:

 • Suunnittelu ja ohjaus:
  • Maankäytön ja liikenteen suunnittelu
  • Hiljaisten alueiden suunnittelu
  • Asuinalueilla matalampien ajonopeuksien edistäminen moottoriajoneuvojen melun vähentämiseksi
  • Kitkarenkaiden käytön edistäminen talviliikenteessä, joka myös vähentää tiepölyn määrää ja teiden kulumista
 • Melunlähteisiin vaikuttaminen
  • Bussiliikenteen meluntorjunta
  • Raitio- ja metroliikenteen meluntorjunta ratasuunnittelulla
 • Rakenteellinen meluntorjunta
  • Meluesteitä rakennetaan
  • Herkkien kohteiden eli päiväkotien, koulujen ym. suojaaminen melulta
  • Kiinteistöjen äänieristävyyden parantaminen, mm. Hekan peruskorjaushankkeissa

Toimintasuunnitelmaa seurataan vuosittaisraporteilla ympäristö- ja lupajaostolle.

5,6,7,8) Toimivallan siirtäminen ympäristö- ja lupajoastolta viranhaltijoille

Pysyväluonteisesti delegoimme tietyt rajat alittavat päivittäisasiat viranhaltijoille, kun johtosääntöön perustuva päätös vanhenee 31.5.2018. Peräänkuulutin viranhaltijoilta ehdotusta lupakäsittelyn metakeskustelufoorumille. Kuntalaisilta on tullut välillä palautetta kohtuuttomiksi kokemistaan prosesseista.

9) Pohjolan Liikenteen linja-autonvarikon ympäristöluvan raukeaminen

Pohjolan Liikenne on 22.3.2018 ilmoittanut lopettavansa Postintaival 3:ssa sijaitsevan varikkotoiminnan kesällä 2017. Vastu kiinteistön jatkokäytöstä on siirretty VR-Yhtymä Oy:lle 7.6.2017.

11) Tupakointikiellon ja uhkasakon asettaminen Ravintola il Trenolle

Ravintolan terassi on ollut täysin katettu eli kasvihuonemainen, mikä on tupakkalain mukaan sisätila. Tupakkalain mukaan ulkotarjoilutilalla saa olla enintään kaksi lasiseinää. Määrättiin kielto ja uhkasakko.

12) Ruokamyrkytykset Helsingissä

Vuosi 2017 vastasi yleistä tasoa.

13) Rakennuslupahakemus, kerrostalo, Sompasaarenlaituri 6, Sompasaari

Setlementtiasunnot Oy rakentaa Sompasaaren rantaan osaksi korttelialuetta asuinkerrostalon. Myönnettiin lupa.

14) Rakennuslupahakemus, kerrostalo, Lapinmäentie 1, Munkkivuori

Huopalahdentien varrelle vanhan OP-Pohjolan toimistorakennuskompleksi (sittemmin mm. Sanoman käytössä) alueelle rakennetaan korkeita kerrostaloja. Tässä käsittelyssä B-torni. Näyttävää ja vaaleaa arkkitehtuuria, joka hyödyntää katettuja terasseja luomaan kolmiuloitteisuutta.

Huoneistoalaa 3641,5 neliömetriä ja liiketilaa 334 neliömetriä. Myönnettiin lupa.

15) Rakennuslupahakemus, Taideyliopisto, Kaikukatu 5, Sörnäinen

Sörnäisten rantatien päässä nykyinen heikkokuntoinen teollisrakennus on tarkoitus purkaa Taideyliopiston tilojen rakentamiseksi. Uusi rakennus vastaa muodoltaan ja värimaailmaltaan alkuperäisen rakennuksen alkuperäistä kuntoa ja siistii alueen visuaalista luonnetta. Myönnettiin lupa.

16) Rakennuslupahakemus, Meilahden sairaalan Siltasairaala-hanke

Siltasairaala tuo lisää tilaa Meilahden sairaala-alueelle mm. korvaamaan Töölön Sairaalan poistuvia tiloja. Tiedustelin mahdollisuutta tulevaisuudessa laajentaa matalia rakennusten osia pystysuunnassa. Rakennussuunnitelmassa on varauduttu siihen, ettei pystysuuntaiselle laajentamiselle ole tulevaisuudessa tarvetta. Katsotaan miten se menee. Myönsimme rakennusluvan.

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa