Skip to content

YLJA 2/2018: Salaattibaarien mikrobiologinen laatu

3) Myymälöiden salattibaarien mikrobiologinen laatu Helsingissä 2016-2017

Tehtiin ostopalveluna näytteidenottoa salaattibaarien elintarvikkeista 2016-2017. Näytetyulokset näytetyypeittäin:

Näytetyyppi Hyvä % Välttävä % Huono %
Lihanäytteet 75 8 17
Kalanäytteet 86 0 14
Äyriäisnäytteet 65 23 12
Nuudeli/pasta/riisinäytteet 82 16 2
Kasvisnäytteet 95 5 0

Huonoista näytteistä 11 arvioitiin huonoksi korkeaen aerobisten mikrobien määrän vuoksi. Osassa näistä havaittiin listeria- ja enterobakteereja. Yksi pastanäyte arvioitiin huonoksi korkean Bacillus cereus -pitoisuuden vuoksi. Näytteiden lämpötila vaihteli -1 ja +9,5 celciusasteen välillä. On mahdollista, että osa ongelmista johtuu vääränlaisesta elintarvikkeiden sulatuksesta myymälöissä.

Valvontaprojektia ei jatketa.

4) Eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta Helsingissä

Suomeen muista EU-mausta tuotava naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen liha on oltava salmonellasta vapaata. Salmonellavapauden todistamiseksi Suomeen lähetettävät lihaerät on tutkittavat salmonellan varlata ennen Suomeen toimittamista. Valvontatarkastuksia tehdään ensisaapumispaikkoihin kohdistuen vastaanottaviin maahantuojiin. Eviran ensisaapumisrekisterin mukaan Helsingissä toimi vuonna 2017 n. 130 ensisaapumistoimijaa. Toimijoiden määrä ei ole muuttunut merkittävästi viime vuosina. Tarkastusten yhteydessä on otettu raa’asta lihasta.

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 59. Lisäksi tehtiin kuusi uusintatarkastusta. Näytteitä otettiin yhteensä kahdekasta erästä. Havaitut yleisimmät puutteet liittyivät eriä koskeviin asiakirjoihin, kuukausi-ilmoitusten tekemättä jättämiseen ja omavalvontanäytteenoton laimiinlyömiseen.

Osalla eristä ei ole asiakirjoja (tutkittu salmonellaa). Löydökset vastaavat edellisiä vuosia.

 

5) Rakennuslupahakemus asuinkerrostalosta, Huopalahdentie 19, Munkkiniemi

Turuntien lähellä Huopalahdentiellä urheilukenttää vastapäätä olevalle rakentamattomalle tontille haetaan rakennuslupaa.

Parvekkeet on sijoitettu poispäin Huopalahdentien melusta. Rakennuslupa on aiemmin myönnetty piha- ja parkkikannelle. Haetaan lupaa pitkälle 6-kerroksisille lamellitalolle. Suunnitelmissa talon katolle asennetaan aurinkopaneelit.

6) Velvoitteen asettaminen ravintola-asiassa Metsäpurontie 16

Oulunkylässä on 1950-luvun asuintalo, jossa ennen ollut pankkitila. Vuonna 2000 haettu lupa ravintolalle. Luvan mukaista aloitusilmoitusta ei ole tehty eikä katselmuksia pidetty. Lupa on lopulta rauennut. Tilassa on harjoitettu ravintolatoimintaa, eikä asianmukaista lupaa ole haettu. Tilassa on saattanut olla säännöllisiä omistajanvaihdoksia. Tilan tarkastuslausuntoon ei ole saatu tilan osakkeiden omistajalta vastinetta.

Ympäristö- ja lupajaosto määrää 1600 euron valvontamkasun kaupungille aiheutuneista valvontakuluista sekä asettaa velvoitteen luvattoman toiminnan lopettamiseksi j20 000 euron juoksevalla uhkasakolla siten, että jokaiselta kuukauden ajanjaksolta jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, lisätään 3000 euroa. Mikäli kiinteistö tai sen käyttöoikeus luovutetaan toiselle osapuolelle, päätöksestä on tiedotettava uudelle haltijalle todisteellisesti.

Jaosto tekee lisäksi ilmoituksen poliisille esitukintaa varten.

7) Velvoitteen asettaminen omakotitalon rakennustyön loppuunsaattamiseksi, Kuunaritie 17 C

Omakotitalolle on alun perin myönnetty rakennuslupa 14.10.2008. Rakennus on osittain hyväksytty käyttöön. Naapureiden yhteydenottojen jälkeen suoritetulla käynnillä 24.3.2017 on todettu rakennustyön olevan edelleen kesken. Vuoden 2014 katselmuksessa määrättyä kaidettakaan ei oltu asennettu.

Ympäristö- ja lupajaosto asettaa velvoitteen rakennustyön loppuunsaattamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

8&9) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Kalasataman roskakorien siirtämisvelvoitteesta

Kadulla sijaitsevat kaksi roskakoria (tavallinen ja koirankakka-). Roskakorien sijainnista on kokenut kärsivän haittaa tontinhaltija, joka on vaatinut niiden siirtämistä muutamalla metrillä. Jaosto on vaatinut roskakoreja siirrettäväksi (ei poistettavaksi).

Jaoston päätöksestä on valitettu kahtena eri valituksena Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kalasataman Asukasyhdistys on katsonut, että nykyinen roskakorien sijainti on ainoa oikea.

Kalasataman Palvelu Oy on vaatinut, että päätös kumotaan tai muutetaan “siten, ettei asuinalueen roskahuolto heikkene”.

Jaosto toteaa, ettei valituksissa ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa.

10) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle postilaatikon paikanmääräykseen kohdistuvasta valituksesta

Henkilö on vastustanut postilaatikkonsa paikan määräämistä. Jaosto toistaa päätöksensä perustelut.

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa