Skip to content

YLJA 11/2017: Kokousraportti

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokous 15.12.2017

3) Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesityksen lausuntokierros

Lähetetään lausunnolle esitys Veräjämäen vanhan lehtometsän luonnonsuojelualueen perustamisesta. Alue on osa “luontolahja satavuotiaalle” -kampanjaa.
Lausuntoa pyydetään liikuntajaostolta, HSY:ltä, kaupunginosayhdistykset Helka ry:ltä, Oulunkylä-seuralta, Helsingin luonnonsuojeluyhdistykseltä ja Helsingin seudun lintutieteelliseltä yhdistykseltä.

4) Rakennuslupahakemus kerrostalosta, Telakkakatu 14, Punavuori

Havainnekuva, telakkaranta. Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen

Telakkarannan rannan puolelle rakennetaan liuta kerrostaloja. Maan alle rakennetaan jo luvan saanutta kolmen kerroksen pysäköintilaitosta.

Osa tämän kohteen kerrospinta-alasta on liikehuoneistoja. Loput yleisiä tiloja ja asuinhuoneistoja. Reitti pyörävarastoon kulkee telakkakadun kautta, hissillä kellarikerrokseen ja sieltä pyörävarastoon.

Myönnettiin rakennuslupa.

 

5) Rakennuslupahakemus parkkihallista, asukastilasta ja 2 maalämpökaivosta, Koirasaarentie 48, Kruunuvuorenranta

Vertikaaliseen spiraaliramppiin perustuvan arkkitehtonisesti erottuvan pysäköintilaitoksen julkisivu tehdään perforoidusta metallipellistä.

Myönnettiin rakennuslupa.

6) Rakennuslupahakemus 4 asuinkerrostalosta, Lorentzinkuja 3, Laajasalo

Pohjakaavaltaan lumihiutalemaiset asuinkerrostalot Kruunuvuorenrannan läheisyyteen. Rakennukset on sommiteltu väljästi puistomaiseksi kokonaisuudeksi, jossa sama muotokieli toistuu.

Myönnettiin rakennuslupa.

7) Rakennuslupahakemus asuinkerrostalosta, kahdesta rivitalosta ja autohallista, Turkoosikuja 4, Kuninkaantammi

Kuninkaantammen asuinaluehankkeesta löytyy visuaalisesti hieno video osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=kCIZ0DFoc9I

Suurin osa alueen autopaikoista tehdään maan alle. Rakennuksiin tulee aurinkopaneelit, joilla korvataan kiinteistösähkön kulutusta. Paikallisella uusiutuvalla energialla ei kuitenkaan kateta alueen sähkönkulutusta.

Taloista tehdään värikkäitä ja talojen välillä värien tulee vaihdella tietyn säännön mukaisesti.

Havainnekuva korttelin pihan puolelta.

Asuntotuotantotoimisto rakennuttaa tontille asumisoikeusasuntoja.

Myönnettiin rakennuslupa.

8) Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo, rivitalo ja autohalli, Kuninkaantammenkierto 14, Kuninkaantammi

Osa samaa korttelia kuin kohta 7).

 

Näkymä pihalta

Tässä lupahakemuksessa autohalli tulee alueen muiden tonttien tavoin maan alle ja on kahdelle tontille yhteinen. Perheasuntoja on 67% asunnoista. Kaava edellyttää vain 50%, joten kyseessä on perheorientoitunut hanke.

Myönnettiin rakennuslupa.

Yhteispihan näkymä, Capellanranta.
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

9) Rakennuslupahakemus asuinkerrostalosta, Capellanranta 4, Verkkosaari

Kalasataman kupeeseen punatiilestä tehty varsin kulmikas asuinkerrostalo.

Myönnettiin rakennuslupa.

 

10) Rakennuslupahakemus asuinkerrostalosta, Kalasatamankatu 19, Kalasatama

Kohde on osa laajempaa korttelia, joka koostuu monesta tontista.

Kyseessä on piha- ja julkisivupuoliltaan hyvin erinäköinen asuinkerrostalo. Julkisivu on vaaleanharmaa, pihan puoli taas oranssihtavan värikäs kahdessa sävyssä. Pohjan muoto on epäsäännöllinen.

Myönnettiin rakennuslupa.

 

11) Rakennuslupahakemus 2 asuinkerrostalosta ja pysäköintihallista, Laivalahdenkaari 1, Herttoniemenranta

Keskellä herttoniemenrannan aluetta jäi aiemmin rakentamatta tontti, johon suunniteltiin ostoskeskusta. Tontti on toiminut pysäköintikenttänä.

Nyt tontille rakennetana asuinkerrostalot kolmion muotoiseksi kortteliksi. Sisäpihan sijasta toteutetaan julkinen pieni puisto, joka avautuu Petter Wetterintielle. Yhden rakennuksen kivijalkaan tulee iso vähittäismyyntikauppa.

Myönnettiin rakennuslupa.

 

12) Oikaisuvaatimus päiväkodin rakennuslupapäätöksestä

As Oy Lounaisväylä 19 on naapuritontin omistajana vaatinut aidan maisemointia luonnonkivellä naapurintontin puolelta, vaatinut 1,7 metriä korkean muurin rakentamista leikkialueen ja naapuritontin puutarhan väliin sekä että lumenläjitysnurmikolle ei

Hylättiin oikaisuvaatimus.

13) Oikaisuvaatimus jälkiasennushissien rakennuslupapäätöksestä

Hissittömään suojeltuun taloon (Fredrikinkatu 14) haettiin kahden hissien rakennuslupaa. Suojelu on tuottanut ongelmia hissien rakentamiseen.

Virkamiehet ovat päätyneet arvioon, että esteettömyyttä voitaisiin priorisoida suojelun kustannuksella.

Jaosto hyväksyi oikaisuvaatimuksen, muutamin päätöksessä esitetyin ehdoin.

14) Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä

Sipoon aikainen kaava, joka on periytynyt Helsingille osana aluelunastusta.

Pienen asuinkadun varteen on punatiilisten rivitalojen rykelmän jatkeeksi myönnetty lupa uudesta kallion päälle rakennettavasta kellertävästä rapatusta talosta. Naapurikiinteistön yksi omistaja on tyytymätön rakennuksen julkisivuun, ja haluaisi, että julkisivu olisi muiden talojen mukaisesti punaista savitiiltä.

Hylättiin oikaisuvaatimus.

15) Uhkasakon asettaminen luvattomalle kuntosalille

Roihupellon teollisuusalueella on rakennettu omin luvin kuntosali asemakaavan vastaisesti eikä ole haettu määräaikaista tai tilapäistä rakennuslupaa eikä muitakaan lupa. Kuntosaliliiketoimintaa on pyöritetty hyvän aikaa.

Jaosto asetti uhkasakon ja velvoitti yrittäjää ryhtymään saattamaan toiminta luvanmukaiseksi tai lopettamaan toiminta 1.6.2018 mennessä.

16) Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä

Katajanokan vankila muutettiin jokin vuosi sitten hotelliksi. Katajanokan vankilan huoltorakennus on suojeltu. Kaavassa on ajateltu, että sitä käytettäisiin puiston kunnossapitoon, mutta tällaista tarvetta ei ole ilmennyt. Kaupunki on siksi pyrkinyt pääsemään rakennuksesta eroon myymällä, ja myi rakennuksen nykyiselle omistajalleen 1.9.2016. Kaavassa alue on puistoaluetta, mikä tuottaa haasteita.

Tontille on haettu poikkeamislupa asuinrakennuskäyttöä varten, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi 14.4.2015. Naapuri on valittanut rakennuslupapäätöksestä.

Hylättiin oikaisuvaatimus.

 

 

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa