Skip to content

Kuukausi: kesäkuu 2017

YLJA 1/2017

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 5) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudell  omakotitalon ja talousrakennuksen purkamisluvasta tehdystä valituksesta Omakotitalolle on annettu purkamislupa ja kuntalainen on valittanut päätöksestä.  Virasto lausuu…