Skip to content

Uusi valtuustokausi, uudet haasteet: asuntopula ja korkea rakentaminen

Haluan kiittää kaikkia minua 708 äänestänyttä ja ylitse kuntarajojenkin kampanjaani tukeneiden ja työstäneiden panosta. Pormestarivaaliruljanssi näkyi monen kaupunkiliberaalin äänen siirtymisenä Kokoomukselle, mikä aiheutti jännittäviä äänten jakautumisilmiöitä niin Kokoomuksessa kuin Vihreissäkin. Tästä syystä toimin valtuustokauden 2017-2021 6. varavaltuutettuna, mutta pyrin tekemään näillä eväin kaikkeni.

4,5-vuotiseksi venynyttä valtuustokautta 2013-2017 on jäljellä enää kaksi viikkoa. Taaksepäin katsoen tuntuu aivan siltä, kuin olisin istunut HKL:n johtokunnassa vain pari-kolme vuotta. Aika vierii. HKL:ssä suuret vaikeudet voitettiin rohkeilla päätöksillä, jotka kyseenalaistivat kaikkien edeltäjiemme virheet. Tuli säästettyä vähintään joitain kymmeniä miljoonia kankkulan kaivolta vaivaisilla muutaman tonnin kokouspalkkioilla yhteensä. Kuntapolitiikassa tarvitaan lisää rohkeutta tehdä toisin kuin aina ennenkin.

Tätä haluan nyt jatkaa.

Seuraava valitsemani taistelu on se, jota halusin jo neljä vuotta sitten lähteä ajamaan. Haluan mullistaa Helsingin kaupungin asuntopolitiikan ja purkaa asuntopulan ratkaisun esteitä, koska tiedän miten se tehdään. Tämä tapahtuu uudessa Helsingin kaupungin päätöksentekorakenteessa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa, jonka jäseneksi vihreä valtuustoryhmä nyt esittää minua nimettäväksi kaupunginvaltuustolle. Jaosto vastaa kaupungin ympäristö- ja elinkeinotiminnan lupa-asioiden lisäksi rakennusmääräysten toimeenpanosta, joten sillä on erittäin keskeinen rooli yleiskaavan toimeenpanossa, täydennysrakentamisessa, vanhojen teollisuusalueiden kehittämisessä ja korkean rakentamisen edistämisessä.

Tulen etsimään jaostosta liittolaisia niin jaoston puheenjohtajasta kuin sen muista jäsenistä ylitse puoluerajojen. On aika kumota kohta 20 vuotta jatkunut asuntopulapolitiikka ja tehdä Helsingistä tulevaisuuden huippukaupunki, jossa on tilaa toimia ja varaa asua.

On aika toimeenpanna korkean ja tiiviin kaupunkirakentamisen edistämisohjelma, josta vaaleissa puhuin.

Published inYleinen

Be First to Comment

Vastaa