Skip to content

Keskuspuisto, väärinymmärrykset ja ääntenkalastelu

Keskuspuiston puolesta -ryhmä tekee Helsingin kuntavaaliehdokkailta kyselyä keskuspuiston asemasta uudessa yleiskaavassa. Aihetta on vatvottu riittämiin, mutta tiivistän oleellisen.

Keskuspuistoon rakentamista on vastustettu kauan. Alun perin se kuitenkin liittyi pääasiassa Meilahden ja Pasilan välisen Laakson alueen huvilarakentamishankkeisiin, jotka on melkolailla jo unohdettu. Siihen ei tule rakentaa, koska se ylivoimaisesti aktiivisimmassa käytössä oleva kaistale keskuspuistosta ja myös parhaiten hoidettu osa, jota kehtaisikin kutsua kaupunkipuistoksi ja kellekään esitellä.

Uuden yleiskaavan yhteydessä alkoi keskuspuistopaniikki siitä, että yleiskaavakartoissa on ollut tapana merkitä rakennuskaavoitukseen tulevat alueet 100 x 100 metrin ruutuina, joilla rajataan ne alueet, joille voidaan tehdä asemakaavat tiettyyn pääkäyttötarkoitukseen. Kartan luettavuuden kannalta siinä ei toki ole mitään järkeä, koska kansalaisella menee siinä helposti sekaisin hallinnolliset aluejaot ja ihmisten mielissä olevat rakentamishankkeet.

Ote yleiskaavasta, josta näkyy ruudukkomainen esitystapa

Osa Hämeenlinnanväylää mukailevista pikseleistä menee pohjois-etelä -akselilla vinon väylän ja kartan ruudukkoluonteen vuoksi enemmän keskuspuiston päälle kuin toiset, jolloin jotkut keskuspuistoaktiivit tekivät tulkinnan, että keskuspuistoon tehdään tuon ruudukon mukaisia avohakkuita ja taloja. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Kaupunkisuunnitteluvirasto olisi tietenkin voinut viestiä kaupunkilaisille asiasta paremmin, muttei sitä tehnyt. Virhe tehtiin siis jo varhain viestinnässä.

Selvyyden vuoksi: yleiskaava ei siis määrää siitä, että minnekään rakennetaan yhtään mitään, eikä sen perusteella kaadeta yhtäkään puuta. Yleiskaava määrää siitä, minne kaupungin hallinto saa kaavoittaa asioita ns. asemakaavojen muodossa. Varsinainen kaavoitusprosessi on siis vielä edessä eikä silloin päätetä koko Helsingistä kerrallaan.

Jos poistaisimme nuo muutamat keskuspuistoon osuvat pikselit kokonaan yleiskaavasta, se tarkoittaisi sitä, että Hämeenlinnanväylän itäreunaan ei rakennettaisi neliömetriäkään asumista. Silloin ei myöskään olisi joukkoliikenteellisesti mitään järkeä rakentaa mitään bulevardiakaan siihen mannerheimintien jatkeeksi. Koko bulevardisointihanke perustuu siihen, että rakentamalla tiiviisti lähelle kantakaupunkia vähennämme moottoritieautoilun kasvua rakentamalla laajaa raideliikennettä pitkin bulevardeja. Bulevardisoinnit ovat siis ensisijassa joukkoliikennehankkeita. Niihin vailla konkretiaa oleviin pikseleihin ripustautuminen perustuu valtavaan väärinkäsitykseen ja niiden poistaminen tämän väärinkäsityksen perusteella johtaisi muun muassa seuraaviin lopputuloksiin:

 • Yksityisautoilu lisääntyisi väkisinkin
 • Liikenne ruuhkautuisi kantakaupungissa jatkuvasti pahemmin
 • Pääkaupunkiseudun asukkaiden keskimääräiset työ-, päiväkoti- ja koulumatkat pitenisivät
 • Asuminen Helsingissä kallistuisi edelleen.

Kukaan vastuullinen ja rehellinen poliitikko ei siis voi kannattaa keskuspuistoryhmän esitystä siitä, että bulevardihanke pitäisi kaataa.

Tällaista esitystä kannattaisi vain joko A) samoihin väärinymmärryksiin langennut poliitikko, B) ääniä kalasteleva populisti tai C) ihminen, joka on jotenkin ihmisvihamielinen koska hänellä on kaikki hyvin eikä hän muista välitä. Toivon lämpimästi, että kunnallisvaaliehdokkaat irtisanoutuvat esityksestä ja mikäli eivät tee niin toivon lämpimästi, ettei heitä myöskään äänestetä valtuustoon.

Tämän vuoksi en täytä keskuspuistoryhmän ”vaalikonetta”. Se olisi moraalisesti arveluttavaa ja faktoja vieroksuvaa. Väitteet ja taustaoletukset on kumottu lukuisia kertoja. (1, 23)

Tässä kuitenkin kommenttini kyselyn kysymyksiin:

Oletko valmis ottamaan yleiskaavan uuteen tarkasteluun Keskuspuiston osalta?

Niin ei voi inhimillisesti tehdä, koska vääriin tietoihin perustuva päätös tuhoaisi koko bulevardisointihankkeen. ”Jonnekin muualle”-nimisiä paikkoja, jonne kasvavaa Helsinkiä voisi rakentaa ei ole niin montaa, että niillä voisi läheskään täyttää asumistarpeen kasvu. Yleiskaava on oikeastaan suunniteltu jopa täysin epärealistisen varovaisen asukaslisäysarvion mukaan, eli siinä on liian vähän kaavoitettavia alueita. Yleiskaavaa tulisi tulevalla valtuustokaudella laajentaa koskemaan esimerkiksi Talin golfkenttää.

Kannatatko sitä, että yleiskaavan toteutusohjelmassa Keskuspuistoon ei kaavoiteta rakentamista ja säilytetään Keskuspuiston nykyiset asemakaavat?

Keskuspuistoksi varsinaisesti tunnistettavalle alueelle ei olla kaavoittamassa rakentamista. Keskuspuiston nykyisten asemakaavojen säilyttäminen väärinkäsityksen ja pelon nimissä vuorostaan olisi vastuutonta kaikkia niitä kohtaan, jotka kärsivät asuntopulasta ja lisäksi se olisi ympäristölle suuri vahinko, koska se johtaisi muuttoliikkeen yhteydessä pitkien auto- ja bussimatkojen määrän kovaan kasvuun. Jos kaupungit yrittää jäädyttää johonkin historialliseen hetkeen, ne siirtyvät nopeasti itsekin museoihin.

Oletko valmis muuttamaan Hämeenlinnantien bulevardisointia niin, että Keskuspuistoon ei rakenneta? *

En, koska se kaataisi koko bulevardisointihankkeen ja siten sen asuntorakentamisen ja joukkoliikennehankkeet. Sitäpaitsi se keskuspuistoksi tunnistettava kaistale, jota asia koskee, on parikymmentiä metriä leveä moottoritien pientareella oleva ryteikkö, jossa ei pääse jalan liikkumaan. Enkä ymmärrä miksi kukaan haluaisi, koska siinä on vieressä meluisa ja pölyinen moottoritie.

Pitäisikö mielestäsi Keskuspuisto nykyisessä laajuudessaan sisällyttää suunnitelmaan Kansallisesta Kaupunkipuistosta

Ei. Siitä voidaan valita ne aidosti virkistys- ja luontoarvoiltaan oleelliset alueet (joita oikeasti on), ja ne sitten suojella kansallisena kaupunkipuistona.

Published inpolitiikkavaalit

4 Comments

 1. Hei vaan Lilja. Kuten varmaan tiedät on yleiskaavasta tehty liki 50 valitusta ja valittajien joukossa on mm. liikennevirasto, museovirasto, ely-keskus, uudenmaanliitto, lukuisat järjestöt ja keskuspuistoryhmä. Pyytäisin sinua tutustumaan valitukseemme, jossa on oikeastaan kumottu suurin osa esittämistäsi ”faktoista”. Valituksemme on laatinut suuri joukko kaavoituksen ja lainsäädännön huippuasiantuntijoita, joten sen perusteet on todella vankat. Toistamme: yhtään asuntoa ei jää rakentamatta jos Keskuspuisto säästetään nykyisessä laajuudessaan. Kaavassa on 2 x kaavavaraus, asumisväljyyttä nostettu 10 m2/hlö ja toimistorakentamista osoitettu suhteettoman paljon. Nämä huomioiden ja jos todellakin tiivistettäisiin jo käyttöön otetuilla alueilla eikä levittäydyttäisi viheralueille saataisiin kaikille laadukkaampaa elinympäristöä. Miten niin, että ei Hämeenlinnaväylän itäpuolta voi jättää rakentamatta? Eihän Kruunuvuorenselän siltojenkaan tavinnut olla taloudelliseti ”kannattavia” eikä sillan molemmille puolillekaan mitään rakenneta vaikka se joukkoliikenneväylä onkin 🙂 Keskuspustoryhmän valitukseen voi tutustua täällä: http://bit.ly/2lQeMLY

  • keke keke

   Oliko teillä nyt mitään muuta substanssia tässä kuin auktoriteettiin vetoaminen? Onko 2+2 jotain muuta kuin 4, jos talouden nobelisti väittää niin?

  • En ole varsinaisesti juristi, mutta nähdäkseni tuossa valituksessanne ei ole ainuttakaan vetoomusta, joka perustuisi edes k.o. lakien henkeen ja tarkoitukseen. Ainoa relevantti kritiikki liittyy ruudukon käyttöön.

   1) Maankäyttö- ja rakennuslaki ei tarjoa teille asetta tässä asiassa, koska lain määräykset koskevat tilannetta, jossa jotain noista huomioitavista tekijöistä olisi jotenkin selvästi laiminlyöty. Niin ei ole yleiskaavassa tehty, koska olisi täysin kohtuutonta katsoa, että jokaikinen tienvarsi edustaa ympäristö- ja luontoarvoja. Johdonmukaisesti lain tulkintaan vietynä se tekisi laista katastrofaalisen esteen mille tahansa rakentamiselle missään. Edustaako keskuspuistoryhmä syväekologista ajattelua?

   Lautakuntien lausunnot eivät ole sisällöllisesti päätöksiä, vaan ne ovat yksinkertaisesti lausuntoja kaupunginhallitukselle osana Helsingissä vakiintunutta lausuntokiertoa. Ne eivät ole muuta kuin lautakuntien evästyksiä ja toiveiden esityksiä, joten niihin ei voi myöskään vedota argumentteina valituksessa.

   2) Maakuntakaava ei ole tulkinnassa ensisijainen, koska se on luonteeltaan (tahallisestikin) liian epätarkka ohjaamaan yleis- ja asemakaavoja. Kuten itse toteatte, se on ohjeellinen. Relevantti alue johon olette ripustautuneet on niin pieni, ettei se edes näy maakuntakaavakartassa, vaan se näkyy Hämeenlinnanväylän tienpientareena (musta viiva).

   3) Tarkentuvan suunnittelun periaate ja luottamuksensuojaperiaate eivät liity tähän asiaan. Edelleenkään maakuntakaava ei sanele yleiskaavan sisältöjä, eikä maakuntakaavastakaan voida päätellä sitä, mitä yritätte siitä päätellä. Asianosaisen oikeus voida luottaa viranomaispäätöksen pysyvyyteen ei liity asiaan millään tapaa, koska mitään ketään asianosaiseksi miellettävää ihmistä koskettavaa viranomaispäätöstä ei ole tehty. Nimbyt eivät ole asianosaisia eikä valtuuston yleiskaava ole viranomaispäätös asianosaisen nimbyjen kohdalla.

   Minusta on erittäin surullista, että keskuspuistoryhmä, joka voisi keskittyä ihan oikeasti arvokkaiden keskuspuiston osien suojeluun tehtailee tällaista yleiskaavan lainvoimaa lykkäävää ilkivallantekoa valituksella, josta itsekin takuuvarmasti tiedätte, ettei se perustu mihinkään lakiin. Te siis väärinkäytätte kansalaisten oikeusturvaa varten perustettua valitusmenettelytapaa, ja samalla varmistatte, että poliittinen halu sen valitusoikeuden supistamiseksi yksinomaan kasvaa. Lapsi joka huutaa sutta turhaan ei saa apua kun susi oikeasti tulee.

 2. Jyrki Pukki Jyrki Pukki

  Kyllä, tämä on oikea aihe kalastella ääniä – joillekin äänestäjille tärkein asia tulevissa kunnallisvaaleissa. Sen sijaan että kirjoitit näinkin pitkän ja tyhjän (älä sotke tyhjentävään) tekstin, olisit voinut edes yrittää vaikuttaa kaupunkimetsien suojelemiseksi – aikaa ja näytönpaikkoja on ollut – varsinkin jos kutsut itseäsi vihreäksi. Tässä vaiheessa epätoivoinen propaganda ei enää auta. Sekä minun että monen ystäväni ääni menee kenelle menee, mutta varmuudella ei vihreälle.

Vastaa