Skip to content

HKL Johtokunta 2/2017: Kokousraportti

TO 1) Aloite koululaisryhmien maksuton joukkoliikenne Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi

SDP:n edustajat Loman ja Vepsä esittivät HKL:n lausuntoon kaupunginhallitukselle lisättävän kannanotto, että joukkoliikenteen maksuttomuus tulisi ylettää koskemaan kaikkia eläkeläisiä ja alle 16-vuotiaita. Tämän katsottiin ylittävän paitsi HKL:n myös Helsingin kaupungin toimivaltuudet HSL-järjestelmän rahoituksesta päättämisessä ja katsottiin, että se suosisi epäreilusti niitä eläkeläisiä pääkaupunkiseudulla, jotka ovat hyväosaisia. Esitys kaatui äänestyksessä 2-6.

Puheenjohtajan muutosesitys lausuntoon, jossa suositeltiin opettajien käyttämän koululaisryhmälipun laajentamista käyttöön myös arki-iltoina koulujen opetustoiminnan laajentamiseksi mm. ilta-aikaisiin kulttuurikäynteihin äänestettiin 6-2 (1 poissa, ps.) ja hyväskyttiin. Tämä ei tarkoita sitä, että lapset saisivat matkustaa ilmaiseksi, vaan että opettajan johtamat koululaisryhmät matkustavat opettajan erityislipulla.

Infra 2,3,4) Valtuutettujen Terhi Peltokorpi (kesk.), Yrjö Hakanen (skp) ja Mika Ebeling (kd) aloitteet Raidejokeri-hankkeen rakentamisen kilpailuttamisesta ja kustannusseurannasta

Vaalit ovat selvästi tulossa. Aloitteet on tehty ilmeisesti vajavaisen tiedon pohjalta lähinnä muodon vuoksi. Tietoa on tarjottu valtuutetuille ja sidosryhmille runsaasti aiemmin.

Raidejokeri on Helsingin ja Espoon keskeinen hanke. Hanke on jo aiemmin päätetty toteuttaa ns. ns. allianssimallilla, jossa hankkeen kaikki osapuolet (suunnittelija-tilaaja-toteuttaja) sidotaan sopimuksilla niin, että heillä on yhteiset intressit ja kannustimet hankkeen onnistumisessa. Koska päätökset tehdään kaupunkiorganisaatioissa, päätökset ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden saamiselle on selkeä menettelytapa.

Koska olen saanut paljon palautetta sosiaalisessa mediassa siitä, että ihmiset eivät tunne allianssimallia, esitin virkamiesjohdolle, että Raidejokerin verkkosivuille lisätään selkeä ”peruskurssi” allianssimallista ja siitä, mitä se tarkoittaa Raidejokerin kohdalla.

YhPa 1) MLNRV II -raitiovaunujen lämmityksen ohjauksen modernisointi

MLNRV II tarkoittaa ”vanhoja” nivelratikoita, joihin on tehty madalletut esteettömät välipalat. Esityksenmukaan.

Muuta

Päätettiin ostaa raitiovaunu-urakiskoja 590 000 eurolla VoestAlpine Schienen GmbH:lta.

 

 

 

Published inHKLpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa