Skip to content

Työttömän omaehtoisen opiskelun tuen poisto on täysin dorkaa

Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallitus kaavailee työttömien ns. omaehtoisen opiskelun aktivointiosuuden poistamista kokonaan 1.1.2017 alkaen. EDIT: Poistettavana on siis kulukorvausosuus, jonka arvo on n. 189 euroa/kk.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa TE-hallintokielessä sitä, että työttömyysetuutta saava työtön, jonka työmarkkina-asema on arvioitu heikoksi puuttuvan tai vanhentuneen osaamisen vuoksi, voi pyytää saada opiskella työttömyyseuudella TE-hallinnon virkamiesten valitsemaa tai hyväksymää koulutusta. Opintojen täytyy edetä vähintään 60 opintopistettä vuodessa ja niistä täytyy tehdä selonteko TE-toimistolle. Poikkeaminen TE-hallinnon kaavasta johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Jos työtön kuitenkin suoriutuu, hän saa opiskelukuukausiltaan hieman korotettua työttömyysetuutta, koska hän ei silloin voi käydä töissä tai aktiivisesti hakea työtä. Lisäksi hänelle aiheutuu opinnoista kuluja mm. opiskelupaikkaruokailun vuoksi. Korotus on siis korvaus tästä.

Työttömän omaehtoisen opiskelun järjestelmä on siitä tärkeä, että murroksessa olevissa kehittyneissä talouksissa tarvittava osaaminen erityisesti työmarkkinoille astumiseen muuttuu jatkuvasti. Suomessa on koulutettu paljon ihmisiä nykynäkökulmasta täysin päättömiin osaamiskokonaisuuksiin, ja menneisyyden politiikalla on ollut tässä virheessä suuri sormi pelissä. Tuella korjataan näitä menneisyyden politiikan virheitä.

Jos omaehtoisen opiskelun korotusosa poistetaan, omaehtoinen opiskelu saattaa hyvinkin loppua ainakin niiden osalta, joilla ei taloudellisesti ole siihen muuten varaa. Näin vahvistetaan työttömien kahden kerroksen väen ilmiötä, jossa alemman kerroksen väki valuu hitaasti kohti kroonista pitkäaikaistyöttömyyttä ja ylempi taas nauttii peruspäivärahaan nähden muhkeaa ansiosidonnaista tai omaa elättävän puolison.

Oleelliset syyt olla toteuttamatta leikkausta:

  • Menoerästä ei saa suuria säästöjä, koska se kohdistuu verrattain harvaan
  • Kuitenkin näissä harvoissa uudelleenkouluttautuvissa on pitkäaikaistyöttömien lähes ainoa ryhmä, jolla on toivoa päästä korkeasti tuottaville aloille, joille Suomi tarvitsee lisää osaajia
  • Muutos horjuuttaa kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja on oikeusturvankin kannalta ongelma; ei ole hyvää hallintotapaa ensin sitoa kansalainen pitkään ja tiukkaan suunnitelmaan tietyin ehdoin, ja sitten perääntyä itse ehdoista mutta kuitenkin odottaa kansalaisen täyttävän puretun sopimuksen ehdot ja uhata rangaistuksilla mikäli ne eivät täyty
  • Ainoa, mitä voitte muutoksella saada aikaan, on joidenkin omaehtoisesta opiskelusta valmistumisen kynnyksellä olevien pari kuukautta nopeampi valmistuminen. Tämän jälkeen efektiivisesti lakkautatte TE-hallinnon valitsemien alojen omaehtoisen opiskelun, joka on monen työttömän ainoa tämänhetkinen keino uskottavasti hankkia uutta osaamista työmarkkinoille
  • Opintotuki ja opintolaina eivät ole monelle työttömälle realistinen vaihtoehto; tukikuukaudet on todennäköisesti käytetty vuosikymmen tai pari sitten vanhentuneeseen koulutukseen, eikä laina yksinään riitä opintojen aikaiseen toimeentuloon, mikä johtaa toimeentulotuen pariin, joka taas on suurissa kaupungeissa työttömyysturvaa anteliaampi ja on luonteeltaan passivoivaa. Näin tuotetaan pitkäaikaistyöttömyyttä, eikä sillä säästetä yhtään mitään edes lyhyellä aikavälillä.
  • Omaehtoista opiskelua ei myönnetä kevyin perustein, vaan siinä harkitaan sekä kansalaisen työllistymispotentiaalia että koulutuksen työmarkkina-arvoa. Tuki ei siis kohdistu mihin tahansa hömppään, vaan seuraa hallituksen politiikan mukaista harkintaa

Ennen kaikkea on typerää leikata sieltä, missä työtön voi edes yrittää oman työmarkkina-asemansa parantamista ja kehittää tulevaisuudessa kuranttia osaamista. Syy työmarkkinakelpoisten ihmisten laajaan työttömyyteen on nykyisen ja entisten hallitusten työmarkkina- ja elinkeinopoliittiset epäonnistumiset, ja sitä tulisi lähinnä pitää sankarimaisena suorituksena, että työtön pyrkii työllistymään työmarkkinaongelmista huolimatta.

Omaehtoisen opiskelun työttömyysturvan tasoon tuoma porkkana on paras mahdollinen strategia työttömien aktivoinnissa. Tämä porkkana on täysin väärä työttömyysetuuksien osa kohdistaa leikkaustoimenpiteitä. Oletteko ihan sekaisin?

Jos ette hallituksessa osaa hoitaa työmarkkinoita ja elinkeinoympäristöä toimiviksi, kantakaa edes vastuu epäonnistumisistanne ja antakaa kansalaisten yrittää selviytyä jättämässänne sotkussa. Muuten upotatte Suomi-laivaa vain entistä enemmän.

Published inesitys hallitukselleYleinen

Be First to Comment

Vastaa