Skip to content

HKL Johtokunta 21-22/2015: Metron asetinlaite korvataan

 

HKL:n tavoiteohjelma kasvavan kaupunkiympäristön tarpeisiin vastaamisessa esitellään johtokunnalle 16.12. kokouksessa. Johtokunnan Kajaanin Transtechin tehdasvierailumatkan osana HKL:n johto ja johtokunta työstivät tavoiteohjelman sisältöä.

 

Tj 4) Siemensin metrotekniikan korvaaminen Mipron optioilla

Tämä on Helsingin metrossa historiallinen käänne. Siemensin kanssa ei päästy yhteisymmärrykseen nykyisen asetinlaitteen lunastamisesta, joten tulee ajankohtaiseksi korvata Siemensin metrojärjestelmät Mikkeliläisen Mipro Oy:n toimittamilla.

Oikeutetaan käyttämään seuraavat sopimusoptiot:

  • Helsingin asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän korvaaminen
  • Helsingin metron matkustajainformaatiojärjestelmä

Yhteensä enintään 14 352 799 €. Lisätyövaraus lisäksi 5 M€.

Esityksen mukaan.

Metro 1) M100 ja M200 -sarjojen tekniikan uusiminen

Koska automatisaatiopaketti ei toteutunut, on tarpeen uusia vanhojen metrojunien laitteistoa erikseen. Tällaisia ovat mm. valvontakamerat, tietoliikennetekniikka ja kuljettajan päätelaite.

Esityksen mukaan.

Raideliikenne 1) Kuljettajien virkapukuhankinta

Keskusteltiin hinnoittelusta ja saatiin selvyys siihen, mitä kaikkea hankinta käsittää.

Esityksen mukaan.

Infra 1) Kruunusillat-raitioyhteyden katu- ja siltasuunnitelmien tilaus

Suorahankinta, koska tilataan suunnittelukilpailun 2011-2013 voittaja (Gemma Regalis) WSP Finlandilta.

Tarjouksen mukaisesti enintään 1 587 080 €.

Esityksen mukaan.

Infra 2) Rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien tilaaminen

Esityksen mukaan.

Hallinto 1) HKL:n vartiointipalvelujen jatkohankinta

Palmian osa yhtiöitettiin Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ksi, mikä vaikuttaa HKL:n vartiointisopimuksiin. Aiemmat sopimukset ovat siirtyneet Palvelut Oy:lle. Palmian vartiointipalvelut ovat osoittautuneet hyvin kustannustehokkaiksi.

Palvelut Oy:n kanssa siirrytään sopimisessa kustannusperusteistesta mallista kiinteän hinnan malliin, joka on aiempia edullisempi.

Johtokunnassa käytiin keskustelua jatkohankinnasta ja kilpailuttamisen mahdollisuuksista.

Asia jätettiin pöydälle, tulee näillä näkymin 16.12. kokoukseen.

Hallinto 2) Metron turvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta

Projektista käytiin tiukka kilpailu erikokoisten toimijoiden kesken. Tarjouskilpailun voitti Innofactor Software Oy.

Valmisohjelmien valmistajat eivät pitäneet webkäyttöliittymän vaatimuksesta. Tarjoajat esittivät 122 kysymystä eli paljon.

Kilpailu oli varsin tiukka; hyvin lähellä olivat Mipro ja Innofactor. Ero pisteytyksessä vain n. 1%.

Tiukasta pisteytyserosta keskusteltiin ja pyydettiin vielä ylimääräinen tarkastus laskentaan. Asia jätettiin pöydälle  ja johtokunta kokousti uudestaan asiasta torstaiaamuna.

Tarkastus tehtiin, eikä tarjouskilpailun tulokseen vaikuttavia tekijöitä löytynyt. Käytettävyysarvion osalta voittajan yhteispisteet nousivat marginaalisesti. Torstaiaamuna esityksen mukaan.

Hallinto 3) Ruskeasuon varikon tilojen vuokraaminen Viikin Linja Oy:lle

Helsingin Bussiliikenne Oy ollaan myymässä kaupunginvaltuuston ennakkosuostumuksella Koiviston Auto -konsernin Viikin Linja Oy:lle 14.12.2015 ja varikkotilojen vuokraaminen Viikin Linjalle on siten ajankohtainen.

Ulkopuolinen konsultti on arvioinut sopimuksen markkinahintaisuuden. Vuosivuokra vuoden 2016 tasolla olisi 1 617 425 €.

Hallinto 4) Vartiokylän varikon tilojen vuokraaminen Viikin Linja Oy:lle.

Oleellisesti kuten yllä.

Muuta

Pelastuslaitos on vaatinut, että Kruunusillan yhteyden nurmirata toteutettaisiin sittenkin suljetulla pintarakenteella, jotta pelastusviranomaiset voisivat käyttää siltää pelastustienä. Tämän seurauksena HKL:lle koituisi kustannuksia vähintään joitain miljoonia ylimääräistä. Pelastuslaitoksen vaatimus on erikoinen, sillä muissa raitiovaunukaupungeissa ei lähtökohtaisesti rataosuudella voi ajaa autolla pelastusviranomaisetkaan. Asian selvittelyä jatketaan.

Published inHKLpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa