Skip to content

HKL 4/2015: Oikeuteen mennään, mutta hyvääkin tulossa

Ilmoitusasioita

 • Raitiovaunuliikenteen johtaja Pekka Sirviö on ilmoittanut siirtyvänsä toisen joukkoliikenteen työnantajan tehtäviin maaliskuussa. Tämä on HKL:lle vuosien asiantuntemuksen menetys. Toivotan lämpimästi Pekalle nousujohteista ja mielenkiintoista urapolkua kohti uusia johtamisen ja kehittämisen haasteita.
 • Suomenlinnan lautan terminaalit toteutetaan niin, että Suomenlinnan asukkaille luodaan oma kulkuportti.
 • HKL:n “taidelinja” hakee matkustajilta uusia taideideoita. “Yllätysten kauppa” oli suosittu.
 • Kaupunkipolkupyöristä on saatu viisi vastausta tarjouspyyntöihin. Varsinainen hankintapäätös tulee muutaman kuukauden päästä johtokunnalle, mutta esimakua voi tulla ensi kokouksessa.
 • HKL ja HSL suunnittelevat uusia pysäkkikonsepteja, jotka ovat kioskimaisia, terminaalin ja pysäkkikatoksen välimuotoja. Tästä pidetään erillinen HKL:n iltakoulu.

Automatisointisopimusten purkaminen ja oikeuskäsittely

Siemensin kanssa tehtyjä sopimuksia automatisoinnista on purettu tammikuussa 2015 johtokuntamme joulukuussa tekemämme päätöksen seurauksena. Siemens on myös aiemmin vuonna 2012 käynnistänyt HKL:ää vastaan oikeusprosessin viivästyssakkojen pidättämisestä maksuerästä.

Riita on suuri ja rahamäärät huikeita. Siemensillä on takanaan suuri lakimiesarmeija, joka yrittänee puolustaa Siemensin aiempia väitteitä siitä, että HKL olisi jotenkin hankaloittanut tai suorastaan estänyt automaattiprojektin etenemistä. Jätän Siemensin väitteet omaan arvoonsa. HKL teki kovasti työtä projektin etenemisen eteen, oli vuosia kärsivällinen ja katsoi pitkään läpi sormien toistuvia ongelmia Siemensin puolella.

Tj 7) Mainospaikkojen vuokraaminen ja kaupunkipolkupyörät

JCDecaux:n kanssa sovittiin seitsemäksi vuodeksi liikennevälineiden mainospaikkojen vuokrauksesta. JCDecaux oli ainoa tarjoaja. Tarjouksia kysyttiin JCDecaux:lta ja ClearChannelilta. Päätettiin näin. Pysäkkimainospaikkojen kilpailutukset tehdään erikseen.

Infra 1) Helsinginkadun rata-alueen perusparantaminen

Harjutorin (puiston) ympäri kulkevat ikivanhan päätepysäkin raiteet poistetaan. Helsinginkadun Brahen kentän puoleinen pysäkki pidennetään. Vastapuolen pysäkkiä levennetään. Raitiovaunu 8:n pysäkki Helsinginkadulla on poissa käytöstä kahden viikon ajan.

Infra 2) Pasilan raitiovaunuratojen uusi linjaus

YIT:n Tripla-korttelit siirtävät Länsi-Pasilan raitiovaunuradan penkereeltä ajoradalle. Länsipasilan raitiovaunuraiteet palkkatilanportin yhteydessä laitetaan kulkemaan vierekkäin. Kyllikinportilla tehdään samoin.

Pasilan sillan viereen rakennetaan saman verran siltaa lisää. Tämä luo uutta tilaa raitiovaunujen raiteille.  Pasilan aseman uusiminen saattaa tuoda raitiovaunupysäkit suoraan aseman eteen, mikä on kauan kaivattu uudistus.

Infra 3) Johtokunnan lausunto Helsingin yleiskaavasta

Yleiskaava vie Helsinkiä kohti raideliikenteen verkostokaupunkia. Lisäksi kantakaupungin roolia nostetaan esiin laajentuneena keskustana. Kantakaupunki muodostaa yrityselämän keskustan. Yleiskaavan saateteksti on hyvää. Esityksen mukaan.

Hallinto 2) Johtokunnan lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kaupunkiraideliikennelaista

Kyse on siitä, että metroliikennettä ei ole varsinaisesti säännelty valtion puolelta, vaan se on ollut omavalvonnan piirissä. EU-tasolla suljettuja raidejärjestelmiä ei säännellä, vaan olemassaoleva lainsäädäntö EU:ssa on kansallista. Useimmissa maissa liikennettä säätelee laki.

Kaupunkiraideliikennelaki tehnee kaupunkiraideliikenteestä luvanvaraista ja ottanee jotain kantaa turvallisuuden varmistamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö saattaa kuitenkin viedä lain valmisteluvaiheessa sellaiseen muotoon, että perustetaan erikseen valvova viranomainen, mikä on absurdia kun huomioidaan, että kaupunkiraideliikennettä operoi vain yksi toimija koko Suomessa – Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Palautettiin luonnos valmisteluun niin, että sen tiettyjä osa-alueita painotetaan.

Hallinto 1) SAP-järjestelmän tilaaminen

Kaupunki on keskitetysti siirtymässä SAP:in käyttäjäksi ja siksi HKL on saanut hieman alennusta SAP-lisenssistä.  Pienemmät kaupungin yhtiöt pyritään kuitenkin hoitamaan kevyemmällä ratkaisulla. Esityksen mukaan.

Tj 5) HKL:n toimintakertomus 2014

 • Se, että purimme automaattimetrosopimuksen Siemensin kanssa vaikuttaa hankkeiden etenemiseen niin, että Länsimetro saadaan nopealla aikataululla rakennettua valmiiksi.
 • Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on edennyt hyvin.
 • Myllypuron metroaseman peruskorjaus etenee tavoitteen mukaisesti.
 • Jokeri 2-tunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikennekatu ovat rakenteilla.
 • Joukkoliikenteen matkustajamatkamäärät laskivat 2,14%. Tämä selittynee työttömyydellä ja
 • Kulujen toteuma alitti budjetin. Tähän vaikutti mm. vähälumiset talvet ja sähkön alhainen hinta.
Published inHKL

Be First to Comment

Vastaa