Skip to content

Aloitin työni IT-jaostossa

Helsingin vihreiden valtuustoryhmä on vuodenvaihteessa asettanut minut Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston – tuttavallisemmin IT-jaoston tai TiJa:n – varajäseneksi. Aloitin työni 21. tammikuuta jaoston kehitysseminaarissa, jossa kehittelin visioita kaupungin tietohallintostrategiasta mm. kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja kansliapäällikkö Tapio Korhosen kanssa. Olen osoittanut jaostoa kohtaan mielenkiintoni jo ennen vuoden 2012 kunnallisvaaleja, jolloin jaostoa ei vielä ollut olemassa, joten on ilo päästä hommiin. Vastaisuudessa TiJa-työtäni koskevat artikkelit löytyvät sivun oikeassa sivupalkissa olevasta ”tietotekniikka-jaosto”-painikkeesta.

Minulla on työtaustaa IT-alan järjestelmäkehittäjänä ja -ylläpitäjänä sekä erinäisistä pienemmistä IT-projekteista ja opintotausta tietojenkäsittelytieteessä. Lisäksi olen ollut vapaan ja avoimen lähdekoodin puolestapuhuja ja harrastan julkisten hankintojen seurantaa, joten katsoisin minulla olevan jotain annettavaa TiJa:ssa.

Tietotekniikkajaoston rooli kaupungin organisaatiossa on vasta kehittymässä, mutta visioni koskee strategista tietohallinnon yksikköä, joka paitsi tarjoaisi tukitoimia virastoille tietojärjestelmähankinnoissa myös valvoisi kaupungin tietohallintostrategian toteutumista järjestelmähankinnoissa ja palveluiden rakentamisessa.

Lähin tällaista strategiaa vastaava linjapaperi on työn alla oleva kaupungin tietotekniikkaohjelma 2015-2017, johon pyrin parhaani mukaan vaikuttamaan siten, että siitä tulee näissä aikapuitteissa paras mahdollinen. Sellainen, jonka muut kaupungit haluavat kopioida itselleen.

Tärkeitä teemoja, joita aion edistää jaoston kautta ovat:

  • IT-hankintojen kilpailutuksiin täytyy mahtua myös pienempiä toimittajia
  • Vaatimus avoimista, dokumentoiduista rajapinnoista
  • Jos hankitaan ohjelmistokehitystä, tulee lähdekoodi julkaista avoimella lisenssillä ellei ole hyvää perustetta tehdä toisin
  • Kaupungin itse tuottamat ohjelmistot tulisi julkaista vapaan lähdekoodin lisenssilllä
  • Kaupungin piilevät datavarannot avoimeksi dataksi

Samoja voisi yhtä hyvin soveltaa valtion tasolla.

Olen ehdolla eduskuntaan Helsingissä keväällä 2015

Published intietotekniikka

Be First to Comment

Vastaa