Skip to content

HKL Johtokunta 13/2013 : Kaupunkipolkupyörät tyhjän päällä

Päätöstiedote liitteineen [html]

Tiivistelmä olennaisesta:

  • Automaattimetrossa ei erityisiä käänteitä
  • Hakaniemen metroaseman lippuhallin uudistus muuttui osaksi suurempaa kaavauudistusta
  • Kaupunkipyöräjärjestelmä seisoo nyt tyhjän päällä

Tj 4) Automaattimetron tilannekatsaus [esitys]

Siemensin osalta hankkeessa ei ole tapahtunut viimeviikkoina mitään merkittävää edistystä. Tämä tosin tuskin yllättää ketään. Hanke on myöhässä vieläkin yli 7 kuukautta.

Johtokunnalle ulkopuolisen konsultti Kaunismäen esittelemän tilanneanalyysin luonnoksen pohjalta arvioin, että Siemens vaikuttaisi jäävän koko hankkeen aikataulun pullonkaulaksi. HKL:n on vaikea arvioida Siemensin työn edistystä, koska Siemens raportoi edistysprosentin ainoastaan aiheutuneiden kustannusten pohjalta. Ehkä kriittisin komponentti automatisaatiossa on kuitenkin metroja pyörittävä tietojärjestelmä, jonka kehitystyötä Ranskassa HKL ei pääse mitenkään selvittämään. Ainakaan se ei ole valmis. On siis olemassaoleva riski, että läntinen metrorata asemineen valmistuu tyhjän päälle, koska sitä liikennöiviä junia ei ole deadlineen mennessä olemassa.

Käräjäoikeus on todennut, ettei käsittele Siemensin kannetta HKL:n ja Siemensin välisessä oikeusjutussa kiireellisenä, ja pyytää lisäperusteluita asiakirjojen salaamiselle. Tämä on positiivista julkisuusperiaatteen toteamisen kannalta.

SDP:n edustaja Lehtisen äänestyksen hävinnyt vastaehdotus asioiden tiedoksi merkitsemiselle jääköön tarkoitusperiltään mysteeriksi.

Tj 5) Johtokunnan kokousajat 2014 [esitys]

Johtokunta päätti esityksen mukaan jatkaa hyväksi osoittautunutta kokousaikakäytäntöä, eli kokoukset pidetään jatkossakin torstaisin klo 16 n. kolmen viikon välein.

Tj 6) HKL:n talouden osavuosikatsaus [esitys] (3 liitettä)

Kaikki näyttäisi menevän tavoitteiden mukaisesti. Raitioliikenteen luotettavuus on jopa tavoitetta korkeampi. Tilikauden tulos näyttää myös ylittävän tavoitteen 2,3 M€. Kaivuutyöt länsimetrossa (ja ilmeisesti Jokeri-2:n tunnelissa) etenevät aikataulun mukaisesti. Henkilöstökuluihin menee 0,5M€ budjetoitua vähemmän ja rahoituskuluihin 0,8M€ vähemmän.

Infra 1) Esitys KHS:lle Hakaniemen metroaseman laajennuksista [esitys]
Kts. Lippuhallin arkkitehtisunnitelma ja Hankesuunnitelma

Ennen johtokunnalle esitetty Hakaniemen metroaseman lippuhallin uudistamishanke on nyt liitetty osaksi yleistä kaavasuunnittelua. Asia menee valtuuston käsittelyyn ja valtuusto päättänee aloittaa rakentamisen 2014. Arvioitu valmistumisajankohta kesällä 2016.

hakaniemi-metroasema-lippuhalli-hkl-siltasaarenkatu

Nykyisessä esityksessä hankesuunnitelmasta on jätetty pois yhdyskäytävä ympyrätaloon. Yhdyskäytävä mahdollistaisi lähinnä lisää liiketiloja eikä oleellisesti vaikuttaisi joukkoliikenteen toimivuuteen. Lähinnä se edistäisi eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistaman rakennuksen toimistojen yhteyksiä vieläkin demarien apulaiskaupunginjohtaja Penttilän zombihankkeena roikkuvaan toriparkkiin. Yhdyskäytävä on ilmeisesti demarien mielestä erittäin tärkeä, sen enempää selventämättä mistä on kyse. Infrajohtaja Saarikoski totesi, että ympyrätalon yhdyskäytävän rakentaminen on luontevampaa pisararadan avaamisen yhteydessä, kun kävijämäärä kasvaa selvästi. Hän totesi myös, että siihen ei ole varattu rahaa nykyisessä investointisuunnitelmassa. Hankkeen kustannuserittely liitteessä 2.

Johtokunta jätti pyynnöstä asian pöydälle ja pyysi lisäselvitystä ympyrätalon option kustannuksista ja laskelmat mahdollisesta kannattavuudesta vuokratulojen kautta.

Infra 2) Kaupunkipyöräjärjestelmähankkeen tilanne [esitys]

helsinkipyora-hkl-kaupunkipyora-liljat.fi

Hankkeen vetäjä projektipäällikkö Artturi Lähdetie esitteli hanketta:

JCDecaux perääntyi mainosrahoitteisen järjestelmän toteuttamisesta perusteluna, että ulkomainonta-ala on muuttunut. Näin ollen kaupunkipyöräjärjestelmällä ei ole nyt rahoittajaa, toimittajaa tai operoijaa.

Etenemisvaihtoehdot:

  1.  Mainosrahoitteinen (kaupungille edullisin, mutta lähtökohdat heikentyneet)
  2. Osittain ulkomainontarahoitteinen (entisen suunnitelman mainospaikkoja voitaisiin hyödyntää)
  3. Hankitaan järjestelmä ja operointi samalta toimittajalta (laatu voidaan taata, mutta hinta iso: 5M€ investoinnit ja 1M€/vuosi operoinnista)
  4. Kilpailutetaan operointi ja järjestelmä erikseen (Intressiristiriitoja, osapuolten yhteensopivuus)
  5. Kilpailutetaan järjestelmä ja operoidaan itse (Operoinnista ei ole kokemusta ja toiminnan perustaminen monimutkaista)

Tavoitteena 150 pyöräasemaa ja 1500 pyörää. Mahdollisia laajennuksia myös uusille asuinalueille (esim. Kalasatama) 50+500.

Järjestelmälle on aiemassa hankesuunnittelussa jo valmistettu visuaalinen ilme ja brändi. Nimi on Helsinkipyörä ja sen brändiväri on keltainen.

Jos yrityksesi haluaa sponsoroida kaupunkipyöräjärjestelmää n. 1 miljoonalla eurolla vuodessa, saa sillä kaikkiin pyöriin esim yrityksesi brändäyksen/logot. Yhteydenottoja otetaan varmasti innolla vastaan HKL:ssä.

Hallinto 1) KHO:n päätös automaattimetron hankinnasta valituksesta [esitys]

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ansaldo STS Sweden Ab:n vaatimukset markkinaoikeudelta. Ansaldo hävisi vuonna 2008 tarjouskilpailun automaattimetrohankkeessa Siemensille. Kts. liite 1

Hallinto 2) Johtokunnan jäsenten esille nostamat asiat

Mainitsin jälleen, että Siemensin aikataulunäyttöjen ongelmat eivät ole korjautuneet. Laitureille sijoitettujen aikataulunäyttöjen on tarkoitus näyttää reaaliaikaista dataa, mutta ne näyttävät tällä hetkellä jotain ihan muuta aikatauludataa. Metrojohtaja Hölttä selvittää asiaa.

Published inHKL

One Comment

Vastaa