Skip to content

HKLJ 6/2013: Koivusaaren tulevaisuus ja Tieto Finland Oy

HKL:n johtokunta kokousti 2.5. kuudetta kertaa. Kokouksesta päästiin alle kolmessa tunnissa. Edellisessä kokouksessa 18.4. oli sijastani läsnä varajäseneni Vesa Virri. Koska Vesa ei ole kirjoittanut kokousraporttia, ohjaan lukemaan johtokunnan päätöstiedotteen.

Tiivistelmä päätöksistä 6/2013:

 • Automaattimetroprojektiin otettiin ulkopuolinen konsultti
 • Lausunto HSL:n uusista hinnoitteluperusteista jätettiin pöydälle
 • Metron toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn tilaus Tieto Finland Oy:ltä otettiin johtokunnan käsiteltäväksi ja palautettiin evästettynä valmisteluun
 • Lauttasaaren ja Koivusaaren asemista lausuttiin kaupunginhallitukselle, ettei Koivusaaren asemaa kannata ottaa käyttöön ennen kuin asuinalue joskus rakentuu
havainnekuva
Lauttasaaren aseman Gyldenintien sisäänkäynnin havainnekuva

Tj/3. Automaattmetron tilannekatsaus
HKL:n tilaaja-aseman vahvistamista varten HKL on päättänyt ostaa ulkopuoliselta konsulttiyritys Rejlers Oy:ltä projektinjohtopalveluita. Yrityksen projektinjohtokonsultti Raimo Kaunismäki esittäytyi kokouksessa johtokunnalle.

HKL:n Nürnbergin automaattimetroprojektiin matkalla perehtyneet metroliikennejohtaja Tapio Hölttä ja hallintojohtaja Yrjö Judström kertoivat löydöksistään matkalta. Esitys löytyy linkin takaa [PDF]. Muutamia poimintoja:

 • Nürnbergin automatisaatioprojekti ei ole epäonnistunut aivan siinä määrin kuin mediasta saattoi ymmärtää
 • Automaattijunien huolto on osoittautunut 30% manuaalijunia kalliimmaksi
 • Automaattimetron hankinnat on todettu vaikeammiksi kilpailuttaa, koska toimittajia on alalla vähemmän
 • Automaattijunien esteentunnistuksissa on Nürnbergissä ollut ongelmia, koska vaatimusmäärittelyssä ei ole huomioitu kaikkia tarpeita (puluja radalla)
 • Junavalvojia on tarvittu junien manuaalikuljettamiseen vain n. 2 kertaa viikossa. Junia liikenteessä on ajankohdasta riippuen 21-29 kpl.
 • Automaattimetro ei täysin saavuttanut sopimuksen mukaista käytettävyyttä; 5-10 minuutin liikennöinnin katkoksia/viiveitä on ollut sovittua enemmän
 • Yleisesti ottaen automaattimetro on aikataulullisesti täsmällisempi kuin manuaalinen

Tj/4. HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 [esitys]
Liitteet: Konsernin OVK, Liikelaitoksen OVK, Raitioliikenteen OVK ja Metron OVK.

 • Siemensin mukaan metron täysiautomaattiajo siirtyy loppusyksyyn 2016. Siemens on ilmoittanut 6 kuukauden myöhästymisestä M100-junayksikön automatisaatiossa, mikä siirtää vastaavasti M200- ja M300-junasarjojen automatisointia.
 • Länsimetron ratatunneleista oli maaliskuun loppuun mennessä louhittu 84,6%; Helsingissä 98,3% ja Espoossa 78,9%.
 • Uusien Suomessa suunniteltujen Transtechin raitiovaunujen testiajot aloitetaan kesäkuussa. Varsinaiset toimitukset ovat vuosille 2015-2018.
 • Tulosennuste vuodelle 2013 on +1,0 M€

Merkittiin osavuosikatsaus tiedoksi.

Tj/5. Helsingin uuden raitiovaunun julkistamistilaisuus Otanmäellä [esitys]
Johtokunta päätti esityksen mukaan oikeuttaa nimeämänsä johtokunnan jäsenet osallistumaan Transtech Oy:n tehtaalla pidettävään julkistamistilaisuuteen. Matkakustannuusarvio henkilöä kohti on 375-405 euroa. Liite: matkaohjelma [PDF]

Itse en osallistu kyseiseen tilaisuuteen, koska olen samana päivänä puhumassa nuorten syrjäytymistä käsittelevässä tilaisuudessa.

Tj/6. Lausunto HSL:lle lippujen uusista hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista[esitys]
Jätettiin pöydälle, jotta johtokunnan jäsenet ehtisivät perehtyä asiaan paremmin. Kyse on siis HSL:n uudesta vyöhykemallista, josta voi lukea lisää HSL:n tiedotteesta.

Tj/7. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelma kaudelle 2013-2016 [esitys]
Liite: Kaupunginvaltuuston strategiaohjelma [PDF]

Päätettiin merkitä strategiaohjelma tiedoksi.

Metro/1. Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn tilaaminen [esitys]
Metron toiminnanohjausjärjestelmät ovat elinkaarensa lopussa ja jakautuneet kahdeksi osaksi, jotka tulisi integroida. Tästä syystä metroliikennejohtaja suunnitteli tilaavansa uuden järjestelmän vaatimusmäärittelyn nykyisten järjestelmien toimittajalta, Tieto Finland Oy:ltä 74 500 euron hintaan (ALV0).

Johtokunnassa heräsi epäilys, että Tieto Finland Oy:n laatima vaatimusmäärittely saattaisi todennäköisin syin johtaa vääristyneeseen tarjouskilpailuun, jossa Tieto varmistaisi itselleen erityisaseman toteutustyön kilpailutuksessa. Tästä syystä pj Kivekäs teki palautusesityksen “käytetään toiminnanohjaukseen samaa Winbus-järjestelmää kuin raitiovaunuliikenteessäkin, tai mikäli se ei onnistu, niin määritellään niin, ettei määrittelijä voi osallistua tarjouskilpailuun.” Näin vaatimusmäärittelyn laatija ei voi vääristää toteutustyön kilpailuttamista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Infra/1. Lauttasaaren ja Koivusaaren metroasemien rakennussuunnitelmat [esitys]
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen ja asemista vastaavan Helin & Co -arkkitehtitoimiston arkkitehti Jutta Haarti-Katajainen esittelivät Lauttasaaren ja Koivusaaren metroasemien suunnitelmia. Linkkien takaa löytyvät Lauttasaaren [PDF] ja Koivusaaren [PDF] havainnekuvat ja pirrokset, jotka esiteltiin johtokunnalle. Laiturialueiden leveys on n. 12 metriä. Länsimetro Oy.n mukaan kaikki sisäänkäynnit toteutetaan esteettöminä. Livepäivityslangastani Facebookissa esitettyihin kysymyksiin sain myös vastaukset.

Lauttasaaren asema
Arkkitehti painotti Lauttasaaren aseman Gyldenintien sisäänkäynnin Rheinzink-kattomateriaalia sekä kiveä ja puuta muissa rakenteissa. Läntinen sisäänkäynti tulee nykyisen vanhan ostoskeskuksen kupeeseen. Ostoskeskuksen tulevaisuus nykymuodossaan on epävarma, ja se saatetaan uusia ja sen yhteyteen saatetaan rakentaa asuintaloja.

Koivusaaren asema
Koivusaaren aseman itäisen sisäänkäynnin yhteyteen (päälle) ei kuulemma voi rakennusteknisistä syistä rakentaa kerrostaloa, koska maahan menevä iso onkalo asettaa omanlaiset haasteensa rakenteiden kantavuudelle. Sisäänkäynti jää siis ulkomuodoltaan rantahuvilamaiseksi. Koivusaaren aseman itäiseen sisäänkäyntirakennukseen on suunniteltu toisen kerroksen parvi, josta olisi käynti länsiväylän vieressä kulkevalle korotetulle tielle.

Esityksessä aseman läntinen (Koivusaaren puoleinen) sisäänkäynti jätettäisiin rakentamatta muilta kuin välttämättömin osin, ja siitä olisi tarkoitus tehdä jonkinsortin skeittipuisto ja yleinen hengailualue. Materiaalien pinnoitteet on valittu graffitimaaleja hylkiviksi. Esityksessä itäinen sisäänkäynti (Lauttasaaren puoli) olisi kuitenkin käytössä.

Tein vastaesityksen, että “johtokunta esittää kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu” Sakari Okan kannattamana. Perusteina esitykselleni olivat 1) Koivusaaren aseman läntisen sisäänkäynnin kannattavuusnäkökulmasta vähäinen käyttäjämäärä, 2) Koivusaaren asuinalueen rakentamisen epävarmuus sekä 3) ylimääräisen asemapysähdyksen vaikutus matka-aikoihin (n. 1 minutti). Vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Oheisessa taulukossani kustannusarviontiani asemasta:

Skenaario Loppusumma
Molemmat sisäänkäynnit rakennetaan 51,9 M€
Läntinen sisäänkäynti jää tyngäksi 43,9 M€
Molemmat sisäänkäynnit jäävät tyngiksi 35 M€
Jo sidotut kustannukset (2.5.2013) 24,1 M€
+ väestönsuoja + 1,5 M€

Johtokunnan näkökulma siis on, että säästetään kaupungin rahoja n. 17 miljoonaa euroja jättämällä rakentamatta Koivusaaren asemaa valmiiksi saaren epävarman kaavoitustilanteen vuoksi. Asiasta kuitenkin päättää viime kädessä kaupunginhallitus.

Hallinto- ja talousyksikkö/1. Johtokunnan jäsenten kokouksessa esille ottamat asiat 
Johtokunta päätti pyytää HSL:ää sammuttamaan metroasemien ylätasojen aikataulunäytöt poikkeustiedotteita lukuunottamatta. Perusteena kokeilulle on se, että aikataulunäytöt näyttävät metrojunien aikataulunmukaista, ei todellista saapumisaikaa asemalle. Heitto suhteessa todelliseen saapumisaikaan on ollut välillä 1-5 minuttia. HSL käyttänee omaa harkintaansa kokeilujakson pituuden valinnassa.

Kokous päätettiin n. 18:40

Published inHKLpolitiikka

3 Comments

 1. Kysyjä Kysyjä

  Olisipa mielenkiintoista kuulla johtokunnan kommentteja tästä: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.htx?id=974

  Maan ylin laillisuusvalvoja on puhunut. Toivon kovin, että viimeistään nyt loppuvat HKL:n johdon ja jopa apulaiskaupunginjohtajan taholta vielä talvella kuullut lausunnot, joiden mukaan kaikki on aivan kunnossa, metroista ei säädetä muissakaan maissa laissa koska EU mukamas sen kieltää, Helsinki voi valvoa metroa Espoossa ja mitään muutoksia ei tarvita mihinkään.

  (Ks. koko päätös: http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoae+448/2011)

 2. Kaija Saarakka Kaija Saarakka

  “Johtokunnan näkökulma siis on, että säästetään kaupungin rahoja n. 17 miljoonaa euroa jättämällä rakentamatta Koivusaaren asemaa valmiiksi saaren epävarman kaavoitustilanteen vuoksi. ”

  Mitä säästetään, jos annetaan Länsi-Lauttasaaressa asuville mahdollisuus käyttää heille luvattua metroasemaa? Käyttäjäpohjaa asemalle on valmiiksi ihan riittävästi. Jos mielestänne alueen 4000-5000 asukasta ei riitä, voisitte loogisuuden vuoksi sulkea Kulosaaren metroaseman, kun siellä on vain 3700 asukasta.

  Minusta ei ole mitään niin järjetöntä kuin haudata kymmeniä miljoonia maahan. Se ei ole säästöä, vaan suuren luokan tuhlausta!

 3. Sören Sören

  Teillä on kyllä huonot perustelut sille että Koivusaaren asema jätettäisiin rakentamatta. Sitä käyttäisi myös monet muut kuin ne jotka asuvat Katajaharjun puolella. Mitä meille jäisi tämän jälkeen koska oletan että bussiliikenne loppuu sitten kun metro tulee? Ja mitä se maksaa jos se rakennetaan loppuun vasta myöhemmin? Tai mites ne käytetyt 35 meur jos sitä ei koskaan rakenneta loppuun? Ja sitten tulee vielä järjestää ylimääräistä joukkoliikennettä tämän johdosta. Vai onko ajatus se että jäisimme tällä puolella saarta kokonaan ilman joukkoliikennettä?

Vastaa