Skip to content

HKLJ 3/2013: Metrosääntö ja Palmia. Toriparkkizombi syö ratikoita.

HKL:n johtokunta kokousti eilen 7.3. kolmatta kertaa. Esityslista oli varsin pitkä, mutta suoriuduimme vajassa neljässä tunnissa lähes kaikesta. Kokouksen esityslista löytyy linkin takaa. Huomionarvoisia ovat Tj/6,7,8 ja Infra/1,2,3. Tiivistelmä päätöstiedotteesta.

Hakaniemen-toriparkki-liikennejarjestelyt
Kts. Infra/2. Hakaniemi ollaan pistämässä uusiksi. Tai noh, palasiksi.

Tj/5. HKL:n ja johtokunnan toimintakertomus 2012
Toimintakertomus [PDF]

Tj/6. Metroliikenteen turvapalveluiden hankinta (Palmia) [esitys]
Kaupungin johtajisto on sitä mieltä, että kaupungin palveluita tulisi keskittää henkilöstöpalveluitaan liikelaitos Palmiaan. Johtajistolla ei kuitenkaan ole asiaan toimivaltaa. Esitys, että HKL hankkisi seuraavat 4 vuotta järjestyksenvalvonta- ja turvapalvelunsa Palmialta heijastaa siis johtajiston mielipidettä. Kyseessä on kaupungin sisäinen hankinta eikä sitä ole kilpailutettu.

Esitys on myös ristiriidassa EU:n kuntien kilpailuneutraliteettia koskevan direktiivin kanssa, jota ei tosin Suomessa ole vielä ratifioitu. Käsitykseni mukaan on myös yleisessä tiedossa, ettei Palmialla ole minkäänlaisia valmiuksia, referenssejä tai edes henkilökuntaa tällaisten työtehtävien henkilöstöpalveluiden toteuttamiseksi. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri totesi, että mikäli johtokunta ei hyväksy esitystä hän vie sen kaupuunginhallituksen ratkaistavaksi.

Näin ollen pestäkseni käteni mielestäni kyseenalaisesta menettelystä, tein vastaehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun siten, että 1) esitys huomioi kaupunginhallitukselta pyytämämme linjauksen kilpailuttamattajättämisestä ja 2) huomioi EU-direktiivin vaikutukset. Näin ollen saisimme kaupunginhallitukselta eräänlaisen vastuuvapautuksen. Ehdotukseni ei saanut kannatusta.

Sakari Oka teki hylkäysehdotuksen, että hankinta kilpailutettaisiin. (Lopputuloksena sama kuin omassa ehdotuksessani, että asia menee kaupunginhallituksen ratkaistavaksi). Hylkäysehdotusta kannatettiin ja se meni läpi äänin 7-2. Äänestin sen puolesta, koska lopputulos oli sama kuin vastaehdotuksessani.

Tj/7. Automaattimetron tilannekatsaus [esitys]
Johtokunnan päätöksenteko on tehnyt suuren askeleen kohti avoimuutta, sillä automaattimetron tilannekatsaus oli käsittääkseni nyt ensimmäistä kertaa kirjattu esityslistaan. Esityksessä esitellään hankkeen aikatauluriskejä. Kaikki sopimussakot Siemensin kanssa on jo käytetty ja Siemens on vienyt asian oikeuteen koska yritys ei halua niitä maksaa. Muita huomioita:

 • Teknisten toteutusten ratkaisuryhmä (HKL-Siemens) kokoustaa vain erikseen sovittaessa, missä on ilmennyt ongelmia
 • Projektiryhmä (HKL-Siemens) kokoontuu kuukausittain
 • HKL:n osalta hanke on viivästynyt, koska Siemens ei ole toimittanut toimintaohjeistusdokumenttia ajoissa
 • Toinen hidaste on ollut se, että Siemensin turvallisuusalihankkija vaihtui kesken projektin, ja uusi löysi projektista teknisiä puutteita
 • Yhdessä automatisointiprojektin ohjausryhmän kokouksessa Siemensin edustajat kieltäytyivät hyväksymästä kokouksen sihteeriä ja marssivat ulos kokouksesta (vahvistamaton tieto)
 • Siemensin edustajat vaativat kokouksissa HKL:n edustajilta nopeita päätöksiä ilman vaihtoehtoja tai taustatietoja
 • Siemens ei suostu luovuttamaan metron reaaliaikaisen aikatauludatan protokollaa, joten metron ylätasanteiden näytöt näyttävät ihan eri dataa kuin laiturinäytöt.

Tj/8. Metroliikennesäännön uudistaminen [esitys]
Asia jätettiin kokouksessa 1/2013 pöydälle. Kerroin, että olin ollut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan yhteydessä ja että oikeusasiamiehen lausuntoa voi odottaa kevään aikana. Suosittelen lukemaan syventävän artikkelini tapauksen historiasta.

Sinikka Vepsä (sdp) teki vastaehdotuksen, että metroliikennesäännöstä ei päätetä ennen kuin oikeusasiamies ratkaisee y.m. tapauksen. Koska uusi metroliikennesääntö lain näkökulmasta jäisi nyt yhtä hataralle pohjalle kuin entinenkin mutta se on selvä parannus aiempaan sääntöön vastuunjaon suhteen, päätin äänestää uuden säännön hyväksymiseksi. Esitys hyväksyttiin äänin 5-4 siten, että sen loppuun lisättiin kohta ”johtokunta pitää tärkeänä, että HKL osallistuu Liikenne- ja viestintäministeriössä metroon liittyvän ohjeistuksen ja lainsäädännön kehitystyöhön ja valmisteluun”

[Tiivistelmä muutoksista]

Tj/9. Vahingonkorvaus rullaportaista revenneestä mekosta [esitys]
Johtokunta päätti esityksen mukaan, että vahingonkorvaushakemuksessa kuvattu vahinko ei johtunut rullaportaiden viasta eikä siten täytä aiheuttamisperiaatetta. Rullaportaissa pitkät liehuvat helmat yms. kannattaa nostaa irti portaasta. Vahingonkorvaus hylättiin.

Tj/10. Soudoset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hitsaus- ja hiontatöistä [esitys]
Aiemmin HKL:n alihankkijana toiminut Soudoset Oy hävisi ainoana suomalaisena tarjoajana EU-laajuisessa kilpailutuksessa tarjouskilpailun vuosille 2013-2015 virolaiselle JJ Projekt Oü:lle. Soudoset:in toimitusjohtaja oli johtokunnan jäseniin yhteydessä liittyen virolaisyrityksen mahdollisiin toimintaedellytyksiin ja verotusyksityiskohtiin. [oikaisuvaatimus]

Johtokunta totesi, ettei se voi julkisen vallan käyttäjänä valita kalliimpaa toimittajaa kilpailutusehtojen vastaisesti tai ottaa veroviranomaisten puolesta kantaa virolaisyrityksen verotukseen. Oikaisuvaatimus hylättiin. Keskusteltiin mahdollisuudesta vastaisuudessa kilpailutuksissa huomioida Suomen kokonaistaloudellinen etu ja työllisyystilanne.

Infra/1. Siltasaarenkatu 16:n ja Hakaniemen metroaseman välinen kulkuyhteys [esitys] [sopimusluonnos]
Suosittelen perehtymään aiempaan raporttiini aiheesta HKLJ/1/2013

hakaniemen-metroasema-hkl-yhdyskaytava-siltasaarenkatu-ympyratalo

Pidin kokouksessani puheenvuoron, jossa selostin miten luettuani huolella läpi sopimusluonnoksen ja laskettuani kulujen todellisen jakautumisen arviossa (80%/20%), tulin johtopäätökseen ettei ehdotettu kulkuyhteys palvele joukkoliikenteen käyttäjiä riittävästi oikeuttaakseen kuluerän, jossa syntyvä kiinteistö jäisi täysin Nordean omistukseen. Sen sijaan on varsin ilmeistä, että toimistorakennuksen omistaja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n intressi kulkuyhteydessä on ainoastaan saada metrotunnelin kautta suora kulkuyhteys Hakaniemen valmisteilla olevaan toriparkkiin, jonka pysäköintiosakeyhtiön osakas yritys on. Näin ollen tulkitsin sopimusta siten, että se on suora 2 miljoonan euron tulonsiirto yksityisyritykselle; toisin sanoin yritys maksattaa oman parkkihalliyhteytensä kaupungilla.

Tein esityksestä vastaehdotuksen, että esitys hyväksytään siten, että kulkuyhteys Siltasaarenkatu 16:a hylätään ja mikäli Nordea Henkivakuutus Oy vielä on kiinnostunut yhteydestä saa se itse kustantaa sen rakentamisen, ja että ylläpitokustannusten jakamisesta sovitaan erikseen.

Koska kokousaika olisi voinut enemmänkin, johtokunta päätti jättää asian pöydälle.

#Infra/2. Hakaniemen ratikkapysäkkien kiskojen uusiminen ja metroaseman lippuhallin kannen kunnostaminen, eli ratikoita syövä toriparkkizombi [esitys]

Punainen alue tehdään autokaistaksi. Keltaiset osuudet pysäkeistä poistetaan käytöstä. Violetti alue (pysäkki) tehdään jalkakäytäväksi.
Punainen alue tehdään autokaistaksi. Keltaiset osuudet pysäkeistä poistetaan käytöstä. Violetti alue (pysäkki) tehdään jalkakäytäväksi. En tiedä mitä järkeä tässä on.

Esityksessä kerrottiin asemakaavan vaikutuksesta Hakaniemen ratikkapysäkkien pituuksiin; koska siltasaarenkadun bussipysäkit tehdään jalkakäytäviksi ja bussikaista pysäkkialueiksi, tarvitsee kaistojen siirrossa syntyvä uusi kääntökaista hakaniemenrantaan yhden ratikkapituuden tilaa pysäkistä. Erillinen kääntökaista halutaan rakentaa Toriparkin sisäänajoramppia (Metallitalon edusta) varten siten, että hakaniemenrannan kaistamäärä puolittuu. Huomautan, että Toriparkin toteutuminen on vielä epävarmaa. Uuden asemakaavan mukaisilla ratikkapysäkeillä ainakin yksi pysäkki lyhenisi niin, ettei siihen enää mahdu kahta ratikkaa.

Pj Otso Kivekkään ehdotuksesta johtokunta päätti, että laiturit kuitenkin rakennetaan väliaikaisesti täysimittaisiksi, mahduttaen juuri ja juuri kaksi ratikkaa.

Infra/3. Työsuhdeasuntokäytössä olevan Töölönkatu 49:n myynti Auroranlinna Oy:lle [esityslinkki rikki] Ajanpuutteen ja syvällisemmän perehtymisen vuoksi jätettiin pöydälle.

Lisätietoja Lilja Tamminen, 040 2477 928

Published inHKLpolitiikka

11 Comments

 1. Pekka P. Pekka P.

  ”Siemens ei suostu luovuttamaan metron reaaliaikaisen aikatauludatan protokollaa, joten metron ylätasanteiden näytöt näyttävät ihan eri dataa kuin laiturinäytöt.”

  Ne ylätasanteiden näytöt näyttävät siis jotain aikataulutietoa? Hieno homma, häiriötilanteissa juuri niihin ylänäyttöihin pitäisi saada ajantasainen tieto. Laitureilla ryysiksestä ja matkustavaisten yleisestä vittuuntumisesta voi tavallisesti päätellä, että metro ei tänään kulje ihan normaalisti.

  Miten ne laiturinäytöt nyt muuten ovat toimineet? Pakkasilla ne näyttivät aluksi kaatuilevan mutta nyt niihin on ilmeisesti lisätty lämmitys (päätellen siitä että näyttöihin ei enää ole tullut kuuraa, tai ehkä nyt ei ole vain sattunut kunnon pakkasia).

  • Ylätasanteiden näytöt näyttävät siis aikataulutietoa. Toimitusjohtaja Lahdenranta esitti epävirallisesti mahdollisuuden, että ne saataisiin näyttämään reaaliaikaisen vuorovälin, mutta reaaliaikaista lähtödataa ei tosiaan saada. Oma ehdotukseni, jonka jossain vaiheessa tulen esittämään on, että se vain törkeästi reverse-engineerataan metroyksikön toimesta – ei se kauhean monimutkainen protokolla voi olla.

   Laiturinäytöt ovat viime viikkoina toimineet oikein täsmällisesti; täsmällisemmin kuin ne vanhat. Aiemmat ongelmat sai Siemens ilmeisesti korjattua viikkojen virheiden jälkeen.

 2. meitsi meitsi

  Tuossa havainnekuvassa Hakaniemenrannan kaistoja on kyllä yhtä monta kuin nykyäänkin. Hallin ramppi sijaitsee nykyisen taksiaseman paikalla.

  • Kaistoja on yhtä monta, mutta ne on siirretty yhden kaistaleveyden verran itään, mistä johtuu tuo pureskeltu palanen ratikkapysäkkiä. Tämä johtuu siitä, että jostain syystä nykyiset bussipysäkit muurataan jalkakäytäväksi ja nykyinen bussikaista pilkotaan bussipysäkeiksi. Ilmeisesti alkuperäinen idea tässä oli pyörätien rakentaminen, mutta käsittääkseni sitä ei olla sittenkään rakentamassa.

   -Lilja

 3. meitsi meitsi

  Itään? Ettei nyt mennyt Hakaniemenranta ja Siltasaarenkatu sekaisin?

  • Juu tosiaan, puhuin siltasaarenkadusta. Hakaniemenranta kapenee ilmeisesti 1+1-kaistaiseksi torin kaakonpuoleisen risteyksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennettä ei enää aiota edes yrittää ohjata kustaa vaasan tien liikennettä sörnäisten rantatielle ja hakaniemenrantaa pitkin hakaniemeen, vaan hämeentie halutaan nähdä jonkinlaisena proto-kaupunkimotarina. Oikeastihan hämeentien keskustaan kulkeva henkilöautoliikenne kuuluu sörnäisten rantatielle ja hakaniemen sillalle.

 4. Daniel Federley Daniel Federley

  Kovasti täällä odotellaan kuulumisia viimeisimmästä kokouksesta.

Vastaa