Skip to content

Asiakirja: Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa

Tarkastuskertomus 1/2012 [PDF] Tarkastuskertomus 217/2011 [PDF]
Lisätietoja sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeiden toteutuksesta 4.3.2011 [PDF]
HL7 Finland ry:n selittelevä vastine tarkastuskertomusluonnokselle 27.12.2010 [PDF] STM:n palaute tarkastuskertomusluonnokseen 2008 [PDF] Tietokone: VTV arvostelee ankarasti ministeriön IT-hanketta 

YLE uutisoi MOT-ohjelmassa “Rahatusta potilastietojärjestelmällä” [areena] satoja miljoonia euroja maksaneesta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen potilastietojärjestlemän hankkeesta, josta ei 10 vuoden jälkeen ole näkyvää tulosta. Onkin syytä epäillä, että kyseessä on vain julkisten rahojen kanavoimisesta yksityisyrityksille. Tässä liitteenä valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n selvityksiä ja niihin liittyviä liitteitä.

Miljoonia maksaneet suurhankkeet eivät ole suurimmaksi osaksi onnistuneet tuottamaan toimivia lopputuotteita suuresta aika- ja resurssimäärästä huolimatta. Selvityksessä 217/2011 käydään mm. läpi, miten sosiaali- ja terveysministeriön varoja on kanavoitu konsulttien HL7 Finland -yhdistyksen jäsenyrityksille käyttämällä VTT Group:ia bulvaanina. Hankinnoista päättävien ja palveluja myyvien tahojen välillä on ollut räikeitä päällekkäisyyksiä ja jääviys on ollut päivänselvää.

 Accenture toteutti Terveydenhuollon oikeisturvakeskukselle (TEO, nyk. Valvira) kotisivut, joiden kokonaiskustannus oli 275 000 euroa. Sivusto oli käytössä vuoden. Hankinnasta ei tehty hankintalain mukaista hankintapäätöstä.

 

Published inAsiakirjat

Be First to Comment

Vastaa