Skip to content

Asiakirja: OPM / Nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön myönnetyt avustukset 2012

Valtakunnalliselle nuorisotyölle myönn. avustukset 2012 [PDF] Nuorisojärjestöjille myönnetyt avustukset 2012 [PDF]

Opetusministeriön logoKulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki myönsi lähes 12 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille 2.4.2012. Kritiikkiä herättävät joka vuosi epäselvät myöntämisperusteet, jotka suosivat tiettyjä poliittisia nuorisojärjestöjä. Yleisestikin Opetusministeriön tukemista nuorisojärjestöistä valtaosa ovat vahvasti puoluesidonnaisia. Monet varhaiskasvatuksen järjestötkin ovat puoluesidonnaisia vaikkei se välttämättä nimestä kävisi ilmi.

Tässä lista avustetuista puolueiden nuortenjärjestöistä järjestettynä avustuksen koon mukaan. (Listassa ei ole varhaiskasvatuksen järjestöjä.) Listauksessa lyhenne pj viittaa euromäärään per jäsen. Etenkin suuremmat järjestöt soveltavat varsin mielikuvituksellisia tapoja laskea jäsenmäärä. Koska jäsenmääristä ei ole tarkkaa tietoa saatavilla, on laskelma tehty parhaan löydetyn censuksen mukaan.

Suomen Keskustanuoret / 670 000€ / 58,26€ pj / 11500 jäsentä (2010)
Kokoomuksen Nuorten Liitto / 657 000€ /  90€ pj / 7300 jäsentä (2011)
Sosialidemokraattiset Nuoret / 562 500€ / 93,75€ pj / 6000 jäsentä (2012) (päivitetty)
Vasemmistonuoret / 318 500€ / 63,7€ pj / 5000 jäsentä (2011)
Svensk Ungdom / 226 500€ / 56,63€ pj / 4000 jäsentä (2011)
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto / 83 000€ / 58,04€ pj / 1430 jäsentä (2011) (päivitetty)
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, 82 000€ – ei tietoa
Sosialidemokraattiset Opiskelijat, 67 500€ – ei tietoa
Perussuomalaiset Nuoret / 15 000€ / 9,38€ pj / 1600 jäsentä (2011)
Piraattinuoret / 7 000€ / 6,17€ pj / 1133 jäsentä (2012) (päivitetty)
Vasemmisto-opiskelijat, 1 500€ – ei tietoa

Korkeinta valtiontukea nauttivat Demarinuorten jäsenet 93,75 eurolla. Vähiten tukea saivat löydettyjen tietojen mukaan Piraattinuoret (6,17€) ja Perussuomalaiset Nuoret (9,38€). Perussuomalaiset nuoret ovat aiempina vuosina kritisoineet mm. Keskustan saamaa tukea ja jäsenmäärän uskottavuutta sekä teheet asiasta kantelun.

 

Published inAsiakirjatEtusivun asiakirjat

4 Comments

  1. Laskelmaa lukiessa tulee ottaa huomioon, että järjestöjen jäsenrekisterinpidossa on huomattavia eroja.

    Esimerkiksi ViNO ilmoittaa kyseisenä vuonna jäsenmaksun suorittaneiden jäsenten määrän. Monet muut ilmoittaa oudohkon tähtitieteellisen jäsenmäärän, jossa on mukana kaikki joskus historiassa jollain sähköpostilistalla olleet nyttemmin 50-vuotta täyttäneet “jäsenet”.

  2. V-V:n huomautuksen lisäksi elän itse käsityksessä, että ViNOn virallinen jäsenmäärä viime vuonna olisi ollut 1430 jäsentä.

  3. Juuso Juuso

    Kohtuullisen vahvasti vasemmistoliittoon sidonnainen lienee myös vanha kommunistien varhaisnuorisotyön järjestö Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, joka sai tukea 347000€.

    Näin varusmiehen näkökulmasta mielenkiintoista on se, että Varusmiesliitto sai 40000€, Aseistakieltäytyjäliitto 43000€. Vuosittain varusmiespalveluksen suorittaa n. 27000, sivarin 2600 ja totaalikieltäytyjiä on vuodessa 70-80.

Vastaa