Skip to content

SETA:n hallitusohjelma ja Piraattipuolue

Piraattipuolueen syyskokouksessa syntyi eilen keskustelua SETA ry:n eilen julkaisemien hallitusohjelmatavoitteiden sisällyttämisestä vaaliohjelmaan. Aloite oli myöhässä käsiteltäväksi syyskokouksessa, koska Seta ry:n hallitusohjelma julkaistiin vasta puoluekokousta edeltävänä päivänä. Asia herätti siitä riippumatta paljon keskustelua.

Keskustelun lopputulos oli suunnilleen se, että vaikka Piraattipuolue on 2011 vaalien de facto arvoliberaalein puolue, ei sen välttämättä kannata sisällyttää Setan ohjelmaa kaikkien ehdokkaiden yhteiseen vaaliohjelmaan, koska se sitoisi kaikki ehdokkaat ajamaan asiaa vaalikampanjassaan. Ehdotettiin ratkaisua, jossa vaalipiirikohtaisesti voisi tehdä yhteisiä kampanjalinjauksia niinkuin perustulonkin suhteen jo tehtiin. Vaaleissa voi siis syntyä ns. sateenkaaripiraatti-ryhmittymiä.

SETAn Facebookissa julkaisema status hallitusohjelmatavoitteista kuuluu seuraavasti:”

”Seta julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa: 1. yleinen avioliittolaki, 2. politiikkaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tueksi, 3. translain uudistaminen, 4. yhdenvertaisuuslain valvonta.

Vaalikampanjaani tulen ehdottomasti sisällyttämään seuraavat vaatimukset, ja pyydän kanssaehdokkaitani ottamaan niihin julkisesti kantaa. Vaatimukset voi tietysti myös suoraan kopioida omaan vaaliohjelmaansa.

 1. Sukupuoli- ja lukumääräneutraali avioliittolaki on säädettävä, sillä oikeusvaltiossa ei ole tilaa lainsäädännölle, joka määritelmällisesti ja mielivaltaisesti sulkee merkittävän osan väestöstä pois tiettyjen perusoikeuksien piiristä. Rekisteröidyn parisuhteen heikennetty oikeusturva suhteessa avioliittoon ei ole riittävä ja monen osapuolen avoliitoilta puuttuu nykyiseltään täysin oikeudellinen asema. Sukupuolittunut avioliittolaki on täysin verrattavissa siihen, että punahiuksisilta evättäisiin terveydenhuolto vain siksi, että he ovat punahiuksisia. Lukumäärärajoitteinen avioliittolaki vuorostaan heikentää sekä vanhempien että lasten oikeuksia.
 2. Sukupuolivähemmistöjen rekisteröinti ja pakkosterilointi on lopetettava ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintä kiellettävä mm. terveydenhoidossa, työelämässä ja koulutuksessa, jotta näiden oikeudet saatettaisiin samalle tasolle muun väestön kanssa. Vuonna 2010 voimaan tulleen henkilötietolain mukaan väestörekisterissä pidetään rekisteriä sukupuolivähemmistöön kuulumisesta. Tämä on arveluttava käytäntö, joka muistuttaa aikoinaan homoseksuaaleista pidettyä rekisteriä, jonka avulla viranomaiset pystyivät harjoittamaan mielivaltaista syrjintää homoseksuaaleiksi merkittyjä kohtaan. Tällainen rekisteröinti täytyy ehdottomasti lopettaa yksityisyyden suojan nojalla, koska maistraattien väestörekisteri ei ole oikea paikka potilastiedoille kuten ei myöskään poliittiselle vakaumukselle, seksuaaliselle suuntautumiselle tai etnisyydelle. (Huom! Sukupuolivähemmistöt eivät ole sama asia kuin seksuaalivähemmistöt.)
 3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait on yhdistettävä yhdeksi kokonaisuudeksi lainsäädännön selkeyttämiseksi. Nykyinen kahtiajako aiheuttaa tulkintaongelmia koska molemmissa laeissa käytetään eri muotoiluja, mikä heikentää turhaan kansalaisten oikeusturvaa. Yhdistäminen ei saa aiheuttaa lain valvontaan liittyvien resurssien vähentämistä, vaikka nykyään yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvolakia valvovat eri hallintoelimet.
Published inajankohtaista

12 Comments

 1. Kannatan ykköskohtaa itsestäänselvyytenä. Kohta kaksi näyttää olevan ok, tosin työelämässä tapahtuva yksityinen syrjintä pitää mielestäni sallia (tämä pätee ihan kaikkeen syrjintään, ei ainoastaan sukupuolivähemmistöjen).

  Kolmoskohta on vähän epäselvä. Jos lait yhdistetään ilman muutoksia, voin yhdistämistä kannattaa, koska sillä ei ole mitään vaikutusta. Jos tulee muutoksia, haluan ensin tietää mitkä muutokset.

  • Kohdan kaksi syrjintäkiellon vaatimus käsittää esim. tilanteet, joissa ihminen irtisanottaisiin, jos paljastuisi, että henkilö kuuluu sukupuolivähemmistöön, tai tilanteita, joissa koulutuspaikkaa hakeva asetettaisiin hakutilanteessa heikompaan asemaan sukupuolivähemmistöön kuulumisen vuoksi. Nykylaissa mitään tällaista suojaa ei käsittääkseni määritellä.

 2. ”Vuonna 2010 voimaan tulleen henkilötietolain mukaan väestörekisterissä pidetään rekisteriä sukupuolivähemmistöön kuulumisesta.”

  Onko sinulla tietoja tämän väestörekisterin osan virallisesta olemassaolon syystä? Ja miten ihmeessä rekisteriä ylläpidetään? (Lazyweb douchetardness: Voitko myös viitata lakitekstiin?)

 3. Voin allekirjoittaa jokaisen kohdan! Hyvä Lilja!

 4. QuantumHound QuantumHound

  Täysin samaa mieltä kaiken kanssa! Ja uskoisin ykköskohdan helpottuvan jos saataisiin viimeinkin kirkko ja valtio eroteluta niin kirkolla ei olisi enään mitään sanottavaa suomen valtion toiminnasta, mielestäni on jopa väärin että valtio missään muodossa suosii yhtä uskontoa toisen ylitse. Silloin ei kirkolla olisi valtaa ylläpitää monopolia avioliiton konseptista, ja se siirtyisi uskonnollisesta liitosta lailliseksi. Ja uskonnollisuus voisi pysyä kaikkien omana asiana.

  • mait0 mait0

   Avioliiton konsepti on uskonnollisissa yhteyksissä syntynyt, ja sitä on hyvin vaikea ryhtyä omimaan uskontoneutraalin valtion käsitteeksi. Avioliitto on nimenomaan liitto miehen ja naisen välillä perheen perustamista varten, tosin todettakoon, että tämä merkitys on vesittynyt jo perinteisessäkin muodossaan yhteiskunnassamme. Useimmat vihitytkin näkevät avion nimenomaan keskinäisen kumppanuussuhteensa vahvistamisena, ja tätä näkemystä ylläpitäessään he itse asiassa rikkovat jo uskonnollista sakramenttiakin vastaan silmäluomenkaan värähtämättä.

   Laillista kumppanuussuhdetta varten olisi parempi kehittää aivan oma konseptinsa, joka juridisesti olisi uskonnolliseksi jäävän avioliiton yläpuolella. Ongelma on syntynyt, koska kirkko on valtion mieliksi hyväksikatsonut vihkimisen sakramentin vastaisesta asenteesta huolimatta, ja ratkaisun avain tilanteeseen voisi olla, että kirkko kieltäytyisi toimittamasta valtiolle kuuluvaa paperityötä avioliittojen vahvistajana.

   Lopuksi lällättelen niille, jotka ovat kirkosta eronneet ja täten pidättäytyneet vapaudesta osallistua kirkon päätöksentekoon. Kenties valtion on sitten helpompi ajaa se ilmainen työvoima rakenteistaan pois, sen sijaan että kirkko irtaantuisi omaehtoisesti.

 5. jorma jorma

  Valtiovallan tukema lukumääräneutraali avioliitto kuulostaa idioottimaiselta ajatukselta. Ihminen, joka onnistuu haalimaan itselleen monta sitoutunutta puolisoa, on jo niin hyväosainen, että mielestäni sellaista hyväosaisuutta ei tarvitse virallisen yhteiskunnan puolesta enää yhtään nykyistä enempää tukea. Myös laajemmin yhteiskunnan järjestyksen ja yhteiselon kannalta pidän haitallisena, jos virallisesti ruvetaan tukemaan puolisoiden keskittymistä harvoille onnekkaille ”alfoille”. Lukumääräneutraalin avioliiton lainsäädännöllinen puolikin olisi arvattavasti älyttömän sekava ja työläs.

  Sukupuolineutraali avioliittokin on aika turhaa puuhastelua, mutta siinä sentään on jotain järkeä, jos ollaan ensisijaisesti himo-arvoliberaaleja. Itse kun en ole arvoliberaali kuin maltillisesti, niin ajattelen, että homoseksuaaleille pitäisi riittää se, että saavat mennä normaaliin miehen ja naisen avioliittoon siinä missä heterotkin, ja jos se ei tuota jotain haluttuja kiksejä, niin se on henkilökohtainen voi voi. Homoilu onnistuu aivan hyvin ilman virallista parisuhdettakin saati jotain ”sukupuolineutraalia avioliittoa”, eikä siihen ole ollut enää vuosikymmeniin valtiolla nokan koputtamista, kuten mielestäni ei todellakaan kuulu ollakaan. Homojahan ei suljeta mielivaltaisesti perinteisen avioliittoinstituution ulkopuolelle, se vain ei kelpaa heille. On aivan naurettavaa liioittelua verrata tätä asiaa siihen, että punahiuksisilta evättäisiin punahiuksisuuden takia terveydenhuolto. Ei virallisesti tunnustettuun/kirkon siunaamaan/mitä nyt halutaankaan liittoon kuulumattomuus ymmärtääkseni mitenkään estä ihmistä toteuttamasta homoiluviettiään – mikään virallinen järjestelmä ei enää nyky-Suomessa siitä rankaise.

  Toisaalta tätä aihepiiriä koskevat mielipiteesi ovat kaiken kaikkiaan merkitykseltään suhteellisen marginaalisia (sikäli kun et kuluta näiden agendojen ajamiseen kaikkea energiaasi, miltä ei vaikuta), joten ne eivät varmaankaan estäisi meikäläistä äänestämästä sinua, jos muista syistä päättäisin tehdä niin… Olethan sentään piraatti, etkä yleisesti ottaen mikään tyhmä. Itse asiassa koska vaikutat älykkäältä ja söpöltä, niin viitsin ylipäätään kirjoittaa tämän kriittisen kannanoton.

  • Keskeinen argumentti minusta s.p. -neutraalin avioliittolain puolesta liittyy siihen ettei ole mitään järjellistä perustetta evätä samaa sukupuolta olevilta pareilta mm. automaattinen oikeus yhteiseen sukunimeen ja mahdollisuus adoptoida muita kuin puolison lapsia (viit. viimevuotinen lakimuutos). Eihän kellään tulisi olla oikeutta lapsiin, mutta kuten Jiri Keronen totesi, on turhaa evätä tarvitsevilta lapsilta sijaisperheitä, kun niitä muutenkin on liian vähän. Mihinkään kunnon argumenttiin s.p.-neutraalia avioliittolakia vastaan en ole toistaiseksi törmännyt, mutta sen puolesta puhuu monet seikat.

   • jorma jorma

    No tämä ”saadaan enemmän adoptiokoteja lapsille, jotka muuten joutuisivat lastenkotiin” -juttu on kyllä periaatteessa ihan järkevä. Adoptiokelpoiset homoparit lienee kyllä sen verran marginaalinen joukko, että ilmankin uskoakseni pärjättäisiin vallan hyvin. Mutta sikäli kun homoseksuaaliset adoptoijat on lapsen ja yhteiskunnan kannalta yhtä suotuisia kasvattajia kuin heteroadoptoijat, niin tuskin siitä haittaakaan olisi. Kokeilemalla ja tuloksia tutkimallahan se saadaan ainakin selville. Ihan hyvä tämä Jiri Kerosen kirjoitus, kiitti linkistä.

    Mikäli homopareille sallitaan ihan perheen ulkoinen adoptiokin, niin kyllähän silloin tuntuisi loogiselta, että samalla sitten viimeistään annetaan nimikin muuttaa parisuhteen virallistamisen yhteydessä ilmaiseksi kuten normaalissa avioliitossa. Nämä asiat on kyllä (periaatteessa) poliittisen prioriteettilistani häntäpäässä, mutta eipä maailmani kaatuisi, jos näitä muutoksia tehtäisiin.

    Mitä ”sp-neutraalin avioliiton” vastaisiin argumentteihin tulee, niin lienee hyvin vaikea todistaa, että yhteiskunta jotenkin merkittävästi vahvistuisi tai hyötyisi tällaisesta virallisen avioliittoinstituution määritelmän muuttamisesta. Monet asian suhteen konservatiiviset pelännevät tai ainakin epäillevät, että yhteiskunta kokonaisuudessaan saattaisi (ainakin pitkällä aikavälillä) jotenkin heiketä tällaisen muutoksen seurauksena. Tai vaikkapa että tärkeät, normaaleja (eli tässä tapauksessa ei-homoseksuaaleja) koskevat asiat jäävät vähemmälle huomiolle, kun homoseksuaalien asioita puidaan ja parannetaan.

 6. Matti Pöri Matti Pöri

  ”sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintä kiellettävä”

  Ei Piraattipuolueen pidäkään tällaista seksuaalistista ehdostusta ajaa. Kerrohan etkö sinä oikeasti näe tässä mitään ongelmaa vai etkö vain välitä muista kuin omasta viiteryhmästäsi?

 7. Matti Pöri Matti Pöri

  Jos haluaa minimoida valtion syrjinnän, niin pitää minimoida valtio. Poistamalla tarpeeton ja moraalisesti holhoava avioliittolaki poistuu kaikki sen mahdollinen syrjintä. Ei tarvita mitään erillisiä ja loputtomia säätöjä siihen varmistamaan jokaisen ryhmän tasavertainen kohtelu. Lain poisto on halvempi, yksinkertaisempi ja varmempi. Täysin ylivertainen ratkaisu, jos haluaa minimoida syrjinnän, mutta sehän ei taidakaan olla tavoitteena. =)

Vastaa