Mitä laki sanoo jäsenluetteloiden viranomaistarkastuksista?

Poliittisten nuorisojärjestöjen tukipäätöksistä olen aiemmin julkaissut asiakirjoja  ja ehdottanut uutta ei-tarveharkintaista ja objektiivista tukikannatusmallia tukien laskemiselle. Mallini on toistaiseksi jäänyt kohtalaisen vähäiselle huomiolle keskustelussa, ehkä sen teknisluontoisen ratkaisunsa vuoksi. Seuraava kirjoitukseni tulee koskemaan mallia perusteellisemmin. Lähtökohtaisesti pidän puolueiden nuorisojärjestöjen tukemista julkisista varoista kyseenalaisena niinkuin myös nykyistä puoluetukimallia. Olen silti valmis hyväksymään käytännöllisyyden merkeissä nuorisojärjestöjen julkisen […]

Ehdotus poliittisten nuorisojärjestöjen tukilaskennan perusteeksi

Lisäsin eilen asiakirjakokoelmaan päätökset nuorisojärjestöjen valtiontuista. Kolme poliittista nuorisojärjestöä lähetti 4.4.2012 avoimen kirjeen kulttuuriministeri Paavo Arhinmäelle koskien ilmeisen epäoikeudenmukaista nuorisojärjestöjen tukien jakoperiaatetta. Jakoperusteet ovat salaisia. Työryhmän perusteluita ei löydy asiakirjoista. Avoimen kirjeen allekirjoittivat Perussuomalaiset Nuoret, Kristillisdemokraattiset nuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto. Yhteisöpalvelu Facebookissa on käyty kuumia keskusteluita erilaisten uusien jakoperusteiden ehdotuksista ja niiden oikeudenmukaisuudesta. […]

Asiakirja: OPM / Nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön myönnetyt avustukset 2012

Opetusministeriön logo

Valtakunnalliselle nuorisotyölle myönn. avustukset 2012 [PDF] Nuorisojärjestöjille myönnetyt avustukset 2012 [PDF] Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki myönsi lähes 12 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille 2.4.2012. Kritiikkiä herättävät joka vuosi epäselvät myöntämisperusteet, jotka suosivat tiettyjä poliittisia nuorisojärjestöjä. Yleisestikin Opetusministeriön tukemista nuorisojärjestöistä valtaosa ovat vahvasti puoluesidonnaisia. Monet varhaiskasvatuksen järjestötkin ovat puoluesidonnaisia vaikkei se välttämättä nimestä […]