Aihearkisto: politiikka

HKL 17/2014: Lopun ajat

Infra 1) Itäkeskuksen metroaseman liukuportaan korjauksen lisätyövaraus
Esityksen mukaan

Hallinto 1) Varikkotilojen vuokraaminen HelBus:ille
Vuokrataso on käypä ja markkinaehtoinen. Esityksen mukaan.

Tj 2) Eteneminen automaattimetrohankkeessa

Olemme johdossa saavuttaneet konsensuksen siitä, mikä hankkeen loppuratkaisu suurinpiirtein on. Varsinainen päätös jätettiin pöydälle ensiviikolle, jotta varmistamme sillä välin kaupunginhallituksen olevan kartalla.

Esitän tässä omia näkemyksiäni HKL:n johtokunnan jäsenenä, joita tulen soveltamaan äänestettäessä johtokunnassa.

Jos Siemens olisi omatoimisesti lähestynyt meitä vielä muutamia kuukausia sitten kustannusperusteisella allianssimallilla, olisi vastaanotto ehkä ollut toinen. Kuitenkin tällainen viime kädessä keksitty ja puskan takaa apulaiskj. Saurille esitetty ja valmistelematon etenemismalli part deux ei luo esitetyssä muodossa luottamusta Siemensin asiakkuushallintaan ja työskentelykulttuuriin. Siemens on ollut hyvin kirjoilla johtokunnan epäilyistä ja aikomuksista, ja yhtiöllä olisi ollut valtavaati aikaa valmistella vaihtoehtoja. Näin Siemens ei ole tehnyt, ja otamme nyt selkeämmän otteen projektinhallinnallisesti.

Allianssimalli on ideatasolla kiinnostava, mutta käytännnön toteutus kustannusten seurannan open book -periaatteen kannalta on hyvin ongelmallinen, kun kyse erityisalan teknologiasta ja immateriaalipalveluista, joita vielä pitäisi sovittaa hankintalakiin ja olemassaolevaan kilpailutettuun sopimukseen. Muokkaamalla projektin kannustinrakennetta ratkaistaan sitäpaitsi vain osa ongelmista.

Siemens toivoi jatkoa neuvotteluihin tammikuun loppuun, mutta kyllä se lisäajan lisäajan lisäaika selitellä on jo mennyt. Kuukausi viivettä maksaa kaupungille n. 15 miljoonaa euroa. Perjantaina 28.11. Siemensin johtoa saapuu Saksasta ja Suomesta ja Siemensillä on käytännössä alle viikko aikaa kertoa sen, mitä haluavat omalta osaltaan kertoa neuvotteluissa jos haluavat vaikuttaa loppuratkaisun muotoon. Miten päin tahansa, nykyinen meno loppuu.

Johtokunta pitää ylimääräisen kokouksen 4.12. klo 16, joka on päällekäin Siemensin jokavuotisten suurbileiden kanssa. Se ei tosin haittaa, koska Siemens jätti minut pois kutsulistalta.

Automaattimetron tuomiopäivä

Tänään torstaina 27.11. yhdeksänhenkinen HKL:n poliittinen johtomme tekee päätöksen pahasti takkuilleen automaattimetrohankkeen etenemisestä ja kohtalosta – kaupunginhallituksen mandaatilla. Järjestely on poikkeuksellinen, sillä yleensä kaupunginhallitus pidättää itsellään oikeuden tehdä asioissa toinen päätös. Itse olen istunut johtokunnassa Vihreiden luottamushenkilönä kunnallisvaalien jälkeen, vuoden 2013 alusta. Helsingin kaupungin liikennelaitos on osa Helsingin kaupunkia, ja liikennelaitoksen johto päätetään poliittisesti puolueiden kesken.

Automaattimetron lyhyt historia

Päätös Helsingin metron rakentamisesta vuonna 1969 sisälsi taustalla ajatuksen automaattimetrosta. 1970-luvulla metroa rakentaessa ja suunnitellessa automatisaatio tehtiin automaattiajoa silmällä pitäen. Koeradalla testattiin automaattiajoa ja siihen liittyvää tekniikkaa laajasti. Metroliikenne kuitenkin aloitettiin 1982 manuaalisena, ilman teknistä valmiutta automaattiajoon, ns. ATO:hon. (Hietaranta, Juhana 2013: Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut)

Metron automaattiajo tuli uudelleen ajankohtaiseksi 2000-luvulla, kun  metrojärjestelmän laitteiden uusiminen tuli ajankohtaiseksi. Jälkikäteen hatariksi osoittautuneiden selvitysten pohjalta päädyttiin täysautomaattiratkaisuun. Köpenhaminan kokemusten pohjalta päädyttiin sisällyttämään laituriovet hankkeeseen. Hanke aloitettiin 2006 ja automatisaation toimittajaksi valittiin tarjouskilpailulla Siemens, metrojunien toimittaja CAF:in tappioksi. Sopimus solmittiin 12/2008 (Hietaranta 2013).

Projektissa ilmeni varhain ongelmia, joista olen itse päässyt todistamaan vain osan. Siemensin ja HKL:n välillä on ollut merkittäviä näkemyseroja siitä, miten projekti tulisi toteuttaa ja mitkä työt kuuluvat sopimukseen. Teknisiä haasteita on ilmaantunut M100-sarjan, eli teknisesti vanhimpien metrojunien, automaattilaiteasennuksissa. Työtaakka yllätti Siemensin ilmeisesti täysin ja asioista riideltiin. 7/2011 Siemens ehdotti täysautomaatin sijaan kuljettajallista puoliautomaattia, mutta Siemens ei suostunut laskemaan projektin hintaa vastaavasti. (Hietaranta 2013)

HKL varoitti Siemensiä kahdesti 2 vuotta myöhästyneen sopimuksen purkamisuhasta, koska Siemensin ei katsottu suorittaneen sopimusvelvoitteitaan. HKL:n johtokunta päätti 05/2012 purkaa Siemensin sopimuksen ja option länsimetron automatisoinnista. Siemens otti yhteyttä apulaiskaupunginjohtaja Sauriin, jonka johdolla käytiin neuvotteluja. Sauri vei asian kaupunginhallitukseen, joka kumosi HKL:n purkupäätöksen. (Hietaranta 2013)

Saman kuun lopussa allekirjoitettiin surullisenkuuluisa vuoden 2012 etenemissopimus, jonka jälkimainingeissa sain aloittaa luottamushenkilötyöni HKL:ssä. Syvällisempää raporttia löytää jonkun verran blogini arkistosta avainsanalla HKL, mutta tiivistetysti etenemissopimus ei minun silmin ole vaikuttanut projektin etenemiseen tai sen erimielisyyksiin juuri mitenkään. Lähinnä HKL:lle ja johtokunnalle on syntynyt jatkuvasti tarkentuva kuva siitä, mikä projektissa on pielessä – teknisesti ja hallinnollisesti.

Nykytila

Automaattimetroprojektissa ei ole tapahtunut merkittävää tai edes näkyvää edistymistä pitkään aikaan, ja tähän liittyy ratkaisemattomia teknisiä ongelmia ja alkuajoista jatkuneet konfliktit HKL:n ja Siemensin välillä. Projekti on etenemissopimuksestakin reilusti myöhässä, eikä ole enää uskottavaa sen valmistuvan tätä tahtia lykätyn aikataulun vuoden 2016 syksyyn.

Viimeisenä mahdollisuutena Siemensin kanssa pyrittiin kesästä 2014 lähtien käymään neuvotteluita korkean tason edustajien kanssa siitä, että saataisiin selvyys Siemensin maantieteellisesti hajaantuneen organisaation tahtotilasta hankkeen loppuun saattamiseksi. Alustavia edistysaskeleita tehtiin, mutta lopulta Siemens vain lykkäili, lupaili ja taas lykkäili asiakirjojen toimituksia ja kieltäytyi allekirjoittamasta kokousten pöytäkirjoja.

Nyt kun Siemensille on tehty päivänselväksi, että jonkun täytyy muuttua, on Siemens ehdottanut uutta etenemissopimusta ”allianssimalli”-nimikkeellä, jossa aiemmat kustannusriidat tulisi sopia ja luotaisiin uusi jakomalli hankesopimuksen selvästi ylittäville kustannuksille. Kaikki tämä on tietenkin hankintateknisesti ongelmallista, eikä Siemensin ulosanti vaikuta siltä, että olisivat asiaa juurikaan itsekään pohtineet kunnolla. Itse tulkitsenkin allianssimallin lähinnä Siemensin keinoksi paineen alla jälleen väistää projektin poliittisia päätöksiä ja ostaa itselleen lisäaikaa joulun yli.

Selvää lienee se, että Siemens on ennakoinut ja budjetoinut hankkeen tarjousta tehtäessä pieleen, pelkää menevänsä tappiolle ja on lähtenyt hanketta rahoittaakseen peräämään lisämaksuja asioista, jotka voidaan katsoa kuuluvan alkuperäiseen sopimukseen. On myös mahdollista, että Siemensin maantieteellisesti pirstoutuneessa organisaatiossa on sisäistä skismaa osastojen välillä tai tieto ei vain kulje.

Tänään teemme jonkun päätöksen automaattimetroprojektista, ja toivon, ettei kaupunginhallitus vesitä päätöstämme, niin kuin kävi edelliselle johtokunnalle.

Pidän blogia ajan tasalla.

Kommentti avioliittolakikeskusteluun

Keskustelu käy nyt erittäin kuumana, ja avioliittolakiesitystä vastustavat ovat laittaneet kaikki puut kamiinaan. Itse olen pysynyt pääasiassa loitolla keskustelusta ja keskittynyt käymään läpi vastapuolen argumentoinnin tasoa, mutta nyt minusta tuntuu, että minun on pakko kommentoida aihetta.

Kristilliskonservatiivi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka, jonka puppulausunnon kävin läpi keväällä, on jälleen eilisessä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan avannut tarinallisen arkkunsa ja selittänyt antiikin Rooman ja Kreikan kulttuurien tuhon sukupuolineutraalilla ajattelulla. Suorastaan absurdi väite, joka ei heijastu historiantutkimuksessa, kertoo lähinnä siitä, mihin vastustavat tahot ovat valmiita yrittäessään hienoilla titteleillä sumuttaa tavallisia, asioihin perehtymättömiä kansalaisia.

Lyhyitä huomioita keskustelussa esitettyihin argumentteihin

 • Avioliittolakikeskustelussa kyse on pohjimmiltaan siitä, mitä moraalisia oikeuksia valtiolla tai poliitikoilla on rajoittaa aikuisten ihmisten elämää ja sopimusvapautta. Eurooppalainen valistusajan jälkeisen sekulaarin yhteiskuntateorian valossa on suorastaan absurdia, että valtio lähtisi määrittelemään uskontoperusteisesti millaiset holhouksesta vapaiden aikuisten väliset sopimukset ovat laissa tunnustettuja. Vanhoollisten tahojen argumentit ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa, ja he puolustavat usein teokraattisia rakenteita, joissa kansan sijaan papistolla tai vastaavilla on yhteiskunnan määräysvalta.
 • Avioliitto ja vihkiminen ei kirkkohistoriaan nähden ole mikään erityisen pyhä rakenne, vaan sitä pidettiin kirkoissa kauan täysin maallisena, joskus likaisenakin toimituksena. Raamattu ei tunne avioliittolainsäädäntöä.
 • Avioliittolainsäädännöllä on keskeinen ja tärkeä rooli perintö- ja huoltajuuskysymyksissä jo olemassaolevissa perhejärjestelyissä. Lakiesityksessä kyse on siis puhtaasti juridisesta järjestelykysymyksestä, ei katsomuksellisesta kysymyksestä, niin kuin jotkut vanhoolliskristillisten tahojen kuten Patmos- ja Luther-säätiöiden edustajat ovat esittäneet.
 • On huomionarvoista, että avioliittoesityksen vastustajien taustalla on hyvin pitkälti sama porukka, joka aikoinaan teki kaikkensa homoseksuaalisuuden pitämiseksi rikollisena ja rangaistavana. Tämä sirkus ei ole mitään muuta kuin samojen ryhmien yritys epätehokkaasti taas ahdistella ja häiritä aikuisia ihmisiä. Aiempia kysymyksiä ovat olleet mm. oikeus avioeroon, joka säädettiin Suomessa vuonna 1987.
 • Lakiesityksessä kirkko säilyttää vapauden itse päättää ketä vihkii.
 • Tieteen tutkimus ei tue ajatusta, että lapset voisivat huonosti samaa sukupuolta olevien vanhempien tai huoltajien perheessä. Siihen on turha vedota. Asia on jatkuvan tutkimuksen kohteena.
 • Argumentti siitä, että lakiesitys koskettaa niin harvoja ja on siksi turha (kts. mm. Puolimatka) on Suomen lainsäädäntöperinteeseen nähden älytön. Samalla ajattelulla Suomen lainsäädännöstä tulisi poistaa kaikki vähänkin harvinaisempia tapauksia koskevat pykälät lainsäädännöstä, kuten mm. murha rikoksena ja oikeus henkilötietojen suojaan. Jos kerran avioliittolain esitys on vastustajien mielestä niin vähäpätöinen, miksi he sitten käyttävät kaiken energiansa rummuttamaan sitä vastaan?
 • Huomio, joka on jäänyt julkisessa keskustelussa täysin sivuun on, että ihmiset perustavat liittoja monista muistakin syistä kuin rakkaudesta tai lasten hankkimista varten. Lähihistoria on täynnä esimerkkejä siitä, että avioitumista on käytetty puhtaasti pragmaatisesti mm. omistajuus-, huoltajuus-, perintö- ja yhteistalousasioissa ilman että osapuolet olisivat olleet missään romanttisessa suhteessa keskenään. Tätä on turha rajoittaa. Neutraalin avioliittolainesityksen juridista puolta on turha seksualisoida. Kyllä ne ihmiset toisiaan laittaa lailla tai ilman.

Avioliittolain esityksen tulisi olla laki, joka oltaisiin vain vilkaistu läpi lakivaliokunnassa, esitetty hyväksyttäväksi, pidetty se viiden minuutin keskustelu täysistunnossa ja sitten äänestetty säädettäväksi päivänselvänä tapauksena osana eduskuntatyön päivärutiineja, niin kuin useimmat muutkin lait.

Painakaa eduskunnassa sitä oikeaa nappia, että voidaan laittaa tämä yksinkertainen lakikysymys taaksemme ja keskittyä muuhun.

HKL Johtokunta 10-11/2014: Odotetaan Siemensiä, valittiin Toimitusjohtaja

Tj 7) Automaattimetron tilannekatsaus

V.t. toimitusjohtaja Yrjö Judström kuvaili tilannetta:

Siemens ilmoittanut toimitavansa sovituista reunaehdoista pöytäkirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi Siemensin ja kaupungin korkean johdon välillä. Siemensiltä ei ole toistaiseksi kuulunut pöytäkirjaluonnosta, mutta viimeisimmän tiedon mukaan se saadaan kuun loppuun mennessä (29.8.2014?).

HKL pitää kiinni syksystä 2016 aikatauluna.

Raimo Kaunismäki: hanke kuukaudessa edennyt  0,2-0,3%.

Siemensin haasteina on länsimetron laituriovien lämpötilakestävyys. Selvittävät tuotanto- ja materiaaliteknisiä valintoja.

M100-sarja-asennukset myöhästyvät vielä kuukaudella.

Tj 4) HKL:n talouden osavuosikatsaus

Tilikauden tulosennuste 2,4M€. Kampin ja Kaisaniemen rullaportaiden kunnostus valmistunut. Länsimetron rakennus on aikataulussa niin, että se voidaan avata elokuussa 2016.

Merkittiin tiedoksi.

Tj 5) Talousarvioehdotus 2015 ja -suunnitelmaehdotus 2015-2017

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttökustannukset on hyväksytty kaupungin tuen piiriin. Pyritään toteuttamaan kaupunkipyöräjärjestelmä ensi kesäksi.

Kruunuvuoren silta 2018-2023
Raidejokeri 2021-2024

Jätettiin pöydälle. Kts. alempaa jatko.

Tj 6) Johtok. lausunto HSL:n toiminta- ja talousehdotuksesta 2015-2017

Espoon metron kustannuksista on päästy sopuun kuntien kesken siten, että käyttäjätutkimuksen avulla selvitetään miten paljon helsinkiläiset käyttävät Espoon osuutta.

Esityksen mukaan.

Tj 7) Johtokunnan osallistuminen paikallisliikennepäiviville 18.-19.9.2014

Ilmoitin halustani osallistua Kari Kälviän ja Otso Kivekkään tavoin.

Tj 9) Metroliikennesäännön uudistaminen

Selkeytetään vastuunjakoa HKL:n johtajien kesken. Täsmennetään vaatimuksia metrokuljettajan terveyden suhteen. Ajoluvan määräaikaa lyhennetään 10 vuodesta 5 vuoteen. Ajoluvan uusimisen ehto viimeisestä ajokokemuksesta laskettiin 5 vuodesta 3 vuoteen.

Tj 10) Tutkija Ilkka Levän oikaisuvaatimus asiakirjojen julkisuudesta

Tutkija Ilkka Levä on pyytänyt seuraavia asiakirjoja:

 • HKL:n ja Siemensin välinen neuvottelumuistio 13.1.2012
 • Asianajotoimiston tekemä riskiarvio automaattimetrohankinnasta
 • HKL:n ja Siemensin hankintasopimus automaattimetrosta

HKL:n tulkinta on, etteivät muistiinpanot ole julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja ja muut kaksi on tulkittu salaisiksi.

Esityksen mukaan.

Tj 11) Tutkija Ilkka Levän oikaisuvaatimus asiakirjojen julkisuudesta

Tutkija Ilkka levä on pyytänyt metroliikenteen myöhästymismerkintöjä.

Levälle on tosiasiallisesti toimitettu selvitys järjestelmän sisällöstä, mutta HKL:n tulkinta on, että järjestelmästä ei saa myöhästymisdataa ulos sellaisenaan eikä se muodosta lain mielessä ns. asiakirjaa.

Esityksen mukaan.

Infra 1) Kiinteistöissä tehtävien rakennustöiden tilausrajan korotus ja tilaaminen

Esityksen mukaan.

 

Johtokunnan ylimääräinen kokous 25.8.2014

Tj 2) Talousarvioehdotus (Raidejokerin aikataulu)

Taloussuunnitelmassa raidejokerin rakentamisen aloitusta on siirretty vuodella tulevaisuuteen vuosittaisen investointibudjetin pitämiseksi maltillisena karsimalla kaupungin pyynnöstä 65 M€. Sinänsä järjestely on erikoinen, koska kokonaisvaltaisesti rahaa kuluu kuitenkin sama määrä.

Lisäsimme johtokunnan yksimielisellä päätöksellä päätökseen tekstin:

Johtokunta tiedostaa investointien budjettikurin, mutta pitää ongelmallisena liikennehankkeiden lykkäämistä tarkoituksenmukaisena.”

Tj 3) Johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle toimitusjohtajan valinnasta

Virkaatekevä toimitusjohtaja Yrjö Judström päätyi esittämään Lehmuskoskea.

Sakari Oka (kok.) teki vastaehdotuksen, että toimitusjohtajaksi tulisi valita raideliikennejohtaja Pekka Sirviö. Kann. Marjaana Syrjälä.

Päätöksestä äänestettiin, 6-2 (1 tyhjä) pohjaesityksen puolesta.

Johtokunta päätti esittää Ville Lehmuskoskea HKL:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
Onnittelen toimitusjohtajaehdokasta ja kiitän muita hakijoita panoksestaan ja pyydän hakemaan uudestaan seuraavalla kerralla. Asiasta päättää kuitenkin loppukädessä kaupunginhallitus, joten jäämme innolla odottamaan.

HKL Johtokunta 09/2014: Siemensin neuvottelut ja Suomenlinnan lautan ohituskaista

Ylimääräinen kokous pidettiin ennen juhannusta poikkeuksellisesti tiistaina. Kokouksessa käsittelimme pääasiassa Systra:n alustavia löydöksiä projektin etenemisvaihtoehdoista.

Tj 4) Raitiliikennesäännön uudistaminen ja Tj 5) Metroliikennesäännön uudistaminen

Esitysten mukaan.

Tj 6) Automaattimetron tilannekatsaus

HKL:n johto on neuvotellut Siemensin kanssa ja on alustavia viitteitä projektin tulevaisuuden selkeytymisestä. Siemens on alustavasti tehnyt hyviä myönnytyksiä, mutta mitään ei ole vielä kirjattu mustalla valkoiselle.

1) HKL:n vaatimus on ollut oikeus riitauttaa lisähinnan suuruus välimiesoikeudessa. Tähän Siemens on myöntynyt Siemensin ja HKL:n välisen kokouksen pöytäkirjassa.

2) Laituriovia koskevasta lisätilausvaatimuksesta Siemens luopui, eli he eivät vaadi asiasta lisätilausta/lisäkorvausta.

3) 150k € lisätilauksen perustetta HKL ei kokouksessa kiistänyt.

* Länsimetron automatisoinnin dokumentaation toinen toimituserä voidaan ottaa vastaa puutteella, koska osa dokumenteista puuttuu.

* Siemensin kanssa neuvoteltiin voidaanko lykätä välimiesoikeuden menettelyä, joka normaalisti alkaisi syksyllä 2015, eli kesken projektin. HKL esitti, että välimiesmenettelyä lykättään kunnes länsimetron liikenne alkaa. Tähän ei ole saatu Siemensiltä vastausta.

Siemens ”Ei ole teknisiä esteitä liikenteen aloittamiselle syksyllä 2016″.

Systra SA on HKL:n pyynnöstä selvittänyt vaihtoehtoista projektin toimintatapaa, jonka alustavia löydöksiä esiteltiin johtokunnalle. Lopullinen raportti tulee muutaman viikon kuluttua ja analysointia jatketaan.

Kokouksessa Kälviä (vihr.) teki Lehtisen (sdp) kannattamana muutosesityksen, johon tein vastaesityksen, joka äänestytettiin. Omani voitti 5-4. Omani voitti pohjan äänin 6-0 (3 tyhjää, Lehtinen (sdp), Vepsä (sdp), Kälviä (vihr.)) ja kuului näin:

”Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä Siemens:in konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikemmiten.”

Infra 1) Suomenlinnan lautan ohituskaista asukkaille ja työssäkävijöille

Johtokunta on noteerannut suomenlinnalaisten huolen lauttoihin mahtumisesta turistikauden ruuhkissa. Johtokunnan jäsenet ovat saaneet runsaasti sähköpostia suomenlinnalaisista. HSL on sysännyt vastuun etuoikeuden toteuttamisesta Helsingin kaupungille.

Puheenjohtaja teki johtokunnan yksimielisesti kannattamana muutosesityksen, jonka ydin on, että johtokunta kehottaa virkamiehiä selvittämään yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja Suomenlinna-seuran kanssa jotain yksinkertaista ja kevyttä ratkaisua etukulkuoikeuden järjestämiseksi niin, että hoitokunta vastaa oikeuksien hallinnoinnista.

Suomenlinnan hoitokunta ylläpitää jo rekisteriä suomenlinnalaisista ja siellä työssäkävijöistä Suomenlinna-kortin muodossa.

Infra 2) Myllypuron metroaseman peruskorjausurakoitsijan valinta

Tarjouksia on pyydetty runsaasti, niitä on saatu neljä. Esityksen mukaan.

Infra 3) Keski-Pasilan metroaseman varauksen rakennuttajan valinta

Artturi Lähdetie esitteli johtokunnalle:

Pasilan keskustakortteliin rakennetaan varaus metroaseman
toteuttamiselle aikaisintaan 2040-luvulla. Metroasema liittyy Töölön
metron yleissuunnitelmaan. Keskustakortteli rakennetaan vuosina
2014-2021.

HKL:ltä peritään kiinteistöstä rakennuskuluja, vaikkei kiinteistö käsittääkseni tule HKL:n hallinnoitavaksi ja sitä tullaan käyttämään aivan muuhun tarkoitukseen toistaiseksi.

Infra 4) Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakennuttaminen

Esityksen mukaan.

Infra 5) Lausunto HSL:n liityntälinjastosuunnitelmasta

Esityksen mukaan.

Infra 6) Selvitys selvityksistä metroasemien turvallisuudesta

Artturi Lähdetie esitteli metaselvityksen tuloksia ja kertoi turvallisuusjärjestelmien yhteisen tieto- ja käyttäjärajapinnan kehittämisen tarpeesta.

Ehdotetut parannukset turvallisuuteen liittyvät savunhallintaan, palo-osastointiin, poistumisturvallisuuteen, pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin ja palosuojatasoihin.

Merkitsimme selvityksen tiedoksi.

Olen ehdolla ehdolle eduskuntaan 2015

Päivitys: Helsingin vihreiden jäsenäänestyksessä en saanut tarpeeksi tukea ehdokkuudelleni. Olen periaatteessa avoin ehdokkaaksi asettumiselle, jos jokin taho sitä erikseen pyytää. Muutoin keskityn toistaiseksi työhöni tuotesuunnittelijana ja luottamustoimiini.

 

Helsingin Vihreät järjestävät neuvoa antavan jäsenäänestyksen 10 ehdokkaan nimeämisestä Helsingin vaalipiirissä eduskuntavaaleihin keväällä 2015.

Olen asettunut ehdolle tähän jäsenäänestykseen paitsi ilmiselvänä askeleena kohti eduskuntavaaleja myös mitatakseni kannatukseni Helsingin Vihreissä ja kasvattaakseni kannattajajoukkojeni osallistumista Helsingin Vihreiden toimintaan. Jäsenäänestys käytännössä määrää olenko ehdolla Helsingin vaalipiirissä.

Äänestysohjeet

Sähköisessä äänestyksessä saavat äänestää kaikki ne, jotka nyt keskiviikkoon 28.5. mennessä ovat maksaneet jäsenmaksun johonkin Helsingin Vihreiden jäsenyhdistykseen. Jäsenmaksu on 12,50 € jos kokee itsensä vähävaraiseksi tai muutoin 30€

Äänioikeudesta tulee erillinen vahvistus sähköpostitse. Liittymisjärjestelmä löytyy osoitteesta http://www.vihreat.fi/liity
Sähköinen äänestys avataan kaksi päivää liittymisdeadlinen 28.5. jälkeen,  perjantaina 30.5.

Äänestysoikeuden antavia yhdistyksiä ovat mm. :

 • Helsingin vihreä seura
 • Helsingin vihreät nuoret NuHeVi
 • Etelä-Helsingin vihreät
 • Kallion seudun vihreät
 • Länsi-Helsingin vihreät ja Pohjois-Helsingin vihreät
 • Itä-Helsingin vihreät ja Vuosaaren vihreät

Esimerkiksi Tieteen ja teknologian vihreät VIITE ei ole tällainen yhdistys.

Liittyäkseen ei toki tarvitse asua juuri Helsingissä, vaikkakin toimintaan osallistumisen kannalta on suositeltavaa asua PK-seudulla.

Alustavia teemoja kampanjassani

 • Työllistyminen, yrittäjyys ja sosiaalituet mutkattomiksi
 • Kaupungistava aluepolitiikka on palvelujen edellytys tulevaisuudessa
 • Julkishallinto läpinäkyväksi ja tieto avoimeksi kansalle

Haluan eduskuntaan koska katson, että eduskunta kaipaa paitsi nuorennusta 51 vuoden keski-ikäänsä myös asiantuntemusta, ymmärrystä ja kokemusta 2000-luvun suurista mahdollisuuksista ja haasteista. Suuri osa eduskunnasta elää vielä 80-lukua.

Haluan kiittää kaikkia, jotka kannustivat minua asettumaan ehdolle-ehdolle.

HKL 7/2014: Siemens vierailulla, esitti omat näkökulmansa

Pahoittelen rapottieni julkaisuviivettä; raportit ovat seisseet oikolukua odottaen turhan pitkään. Tässä linkit jo julkaisemiini tämän vuoden raportteihin:

1/2014 – Koivusaaren kohtalo ja länsimetron hinta
2/2014 – Huolia Siemensin etenemisestä
3/2014 – Hallintomalliselvitys ohjaa yhtiöittämiseen
4/2014 – Hallintomalliselvitys törmäsi esteisiin
5/2014 – Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä

Siemensin vierailun koosteeni

Jos Siemensin edustajat kokevat ilmaisseensa asiat eri tavalla, voi minulta pyytää esim. kommenteissa korjausta.

Siemens: ”Halutaan Länsimetro Oy:lle lisää päätösvaltaa päätöksentekoa nopeuttamaan. HKL:n hankintaosastolla kestää liian kauan käsitellä muutoksia (mitä muutoksia?). HKL:n projektijohdolla ei ole valtuuksia tehdä nopeuta päätöksiä.”

”Uusista metrojunista on avoimia kysymyksiä. M100-sarja-asennukset alkavat syyskuussa. M200-sarjan manuaaliajoa TÜV ei suosittele automatisaatioasennusten jälkeen. Ohjelmistokehitys on hankkeessa kriittinen haaste kuten myös laituriovien kehitystyö. Pitää selvittää vaihtoehtoa, että alussa laituriovissa ei olisi tuntoherkkiä reunoja kun kuljettaja kuitenkin on paikalla.”

Kysyin Siemensin toimitusjohtajalta seuraavat kysymykset:

Millä tavalla länsimetron louhosten myöhästyminen vaikuttaa Siemensin automatisaatiotyöhön konkreettisesti?

Siemens: ”Länsimetron myöhästyminen ei vaikuta ohjelmistokehitykseen. Lähinnä laiteasennuksiin”. Asennustyön kesto on kuulemma yksilöity HKL:lle.

Siemens kutsui johtokunnan 19.5. klo 00:00 yötestiajoihin

Tj 4) Automaattimetron tilannekatsaus

Jätettiin pöydälle.

Tj 5) HKL:n osavuosikatsaus

Isoja rakennusurakoita:

 • Metrovarikon laajennustyö
 • Jokeri 2-tunneli
 • Liukuportaiden peruskorjaus

Tulosennuste: +1,1 milj euroa

Tj 6) Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö

”Tietojärjestelmähankkeiden kustannuksia ja hyötyjä arvioitava, toimittajariippuvuutta vähennettävä”
HKL yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen.

”KSV:n ja HKL:n tulee kiirehtiä toimia joukkoliikenteen nopeuttamiseksi”
Nopeuttamuinen vaatii yhteistöytä, käytännössä raitiovaunuliikenteelle tulee varata kaduilla lisää tilaa ja liikennevaloissa enemmän aikaa

”Liityntäpysäköinnin jäörjestämistä slekeytettävää ja luotava yhtenäiset toimintamallit koko seudulle.” HKL yhtyy näkemykseen.

Infra 1) Kruunusiltojen yleissuunnitelma konsulttityön tilaus

Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin WSP Finland Oy:n kilpailuehdotus Gemma Regalis. Käsittelyssä WSP Finland Oy:n tarjous siltojen yleissuunnittelun 2/3 osuudesta hintaan 590 567 euroa. Kaavoitukselle on varattu 2018. YVA valmistuu tänän vuonna.

Kruunuvuoren asuinaluehanke on käytännössä täysin riippuvainen siitä, että kruunuvuoren silta vie ratikan keskustaan.

Esityksen mukaan.

Infra 2) Nina Hurun valtuustoaloite liukuportaiden maalaamisesta

KONE:elta pyydettiin selvitys, jossa todettiin reunojen turvareunojen maalaustyön osoittautuvan erittäin kalliiksi, koska portaat pitäisi purkaa. Portaita on yhteensä 10 000 kappaletta. Hintalappu liikkunee miljoonissa euroissa.

Infra 3) Yrjö Hakasen talousarvioaloite

HKL toteaa, että suunnitelmien mukaisiin hankkeisiin on jo varauduttu.

Infra 4) Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Halla-ahon toivomusponnen johdosta

Ei aiheuta toimenpiteitä; asia on jo huomioitu.

Infra 5) Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024

Arttu Lähdetie esitteli HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Vanhat linjastot on suunniteltu aikana kun julkisen liikenteen käyttötavat ja kaupunkirakenne ovat olleet huomattavan erilaisia. Nyt pyritään suunnittelemaan uusista lähtökohdista.

Oleellinen muutos on, että Länsi-Pasilan ratikkaosuus ei enää kierrä kieppiä Länsi-Pasilan sisältä.

Esityksen mukaan.

Hallinto 1) Toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta on päättänyt väistyä tuoreemman aineksen tieltä eläkkeelle. Johtokunta haastattelenee elokuun aikana tiettyjä hakijoita ja antaa lausunnon kaupunginvaltuustolle tehtävään hakijoista.

Asiantuntijalausunto homoliitoista eduskunnalle on epätieteellistä puppua

Katso myös tuoreempi kommentti avioliittolakikeskusteluun

Sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelussa eduskunnan lakivaliokunta on tilannut (yleensä maksullisia) asiantuntijalausuntoja valikoiduilta tahoilta. Osa asiantuntijavalinnoista on mystisiä. Yksi asiantuntijalausunnon antajista on Tapio Puolimatka, kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistosta.

Puolimatkan asiantuntijalausunto löytyy hänen verkkosivuiltaan. Jos jokin tulee mieleen käytyäni lähteet läpi, on se, että Puolimatka on yrittänyt luottaa lähdeviitteiden konetulitukseen, jotta kukaan ei jaksaisi tarkistaa niitä. Se on suosittu strategia erinäisissä salaliittoteoreetikkopiireissä ja suurissa lobbausyrityksissä. Minäpä kävin ne läpi, koska olen sataprosenttisen varma siitä, ettei lakivaliokunnassa kukaan tule niin tekemään.

Lue loppuun

Automaattimetro on hämäystä

EDIT 2.4.2014 – Aprillia! Muutama menikin lankaan.

Automaattimetroprojektin hitaudelle on löytynyt yllättävä selitys; nimittäin ettei sen ole koskaan ollut tarkoituskaan valmistua ainoastaan julkisuudelle kerrottuun tarkoitukseen. Espoon ja Helsingin alle rakennettava tunneliverkosto on toki lähes valmis, mutta ns. ”automaatio”-tekniikan asentaminen on vasta alkutekijöissään, koska sen on tarkoitus valmistua samanaikaisesti Olkiluoto-3 -ydinreaktorin kanssa – samalta toimittajalta.
dumb1

Kun tarkemmin perehtyy piirustuksiin ja kuntien hankintoihin, käykin ilmi, että Espoon ja Helsingin alle rakennetaan onkalosto, joihin on tarkoitus pystyttää ELF-säteilyä tuottava valtava antenniverkosto. Olkoluotoa suunnitelmassa tarvitaan turvaamaan antenniverkoston valtavaa virrankulutusta, jotta sen vaikutukset yltäisivät maan alta stratosfäärin alarajaan asti.

Tältä näyttää DERP:n ohjauslaite
Ohjauslaite

Voi tietenkin vain arvailla mihin valtio aikoo tätä ilmajohdinverkostoa käyttää, mutta on päivänselvää (ja tutkimustieto vahvistaa asian), että ELF-säteily häiritsee ja muokkaa ihmisten käyttäytymistä ja tarpeeksi hienostuneella ohjauselektroniikalla sillä voitaisiin kontrolloida siviilikansalaisia suurina massoina! Kutsuttakoon tätä Helsingin seudun alle rakennettavaa laitteistoa englanniksi vakiintuneen tavan mukaisesti  Directed ELF Radiation Program:iksi, lyhennettynä DERP. Nykyään tällaisia sijaitsee jo Norjassa (HERP) Alaskan (HAARP) lisäksi. Poikkeuksellista on maanalaisuus, eli  DUMB-rakennelma (Deep Underground Military Base).

Mikään ei estä DERP:in kaltaisten mikroaaltosäteilykoneistojen käyttämistä lentokoneista levitettävien pienhiukkasten sähköistämiseen tavalla, jolla voidaan mm. pudottaa helikoptereita taivaalta, aiheuttaa tsunameja ja sabotoida naapurimme avaruustutkimuksia. Ainoa looginen johtopäätös onkin, että ”automaattimetro”- ja Olkiluoto-3-hankkeet ovat Yhdysvaltain varjohallinnon ja NATOn pyrkimyksiä nukkehallituksen avulla sabotoida Suomen suhteet Venäjään, estäen Suomen demokraattisen siirtymän Euraasian Unioniin Krimin tavoin ennen kuin on liian myöhäistä.

On siis ensiarvoisen tärkeätä, että automaattimetron DERP-luonne paljastuu laajemmalle yleisölle demokratian, ilmaston, turvallisuuden ja perhearvojen suojelemiseksi Amerikkalaiselta fasismilta, jonka riippumaton media RT on ansiokkaasti tuonut julkisuuteen.

Suomalaiset ovat aina olleet slaavilainen kansa.

HKLJ 5/2014: Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä

Tj 4) Lähetekeskustelu vuoden 2015 sitovista tavoitteista

Toimitusjohtaja esitti idean infran tyytyväisyysmittauksesta ja matkustajaturvallisuuden tunteesta. Lisäksi puheenjohtaja nosti esiin idean kaupunkisuunnitteluviraston, HSL:n ja HKL:n yhteistavoitteesta nostaa raitiovaunuliikenteen 0,5km/h per vuosi.

Tj 5) Automaattimetro 03/2014

Valmiusaste
Siemensin kustannusperusteinen arvio valmistumisesta 57,2%. Siemensin tulkinta on, että useat osatavoitteet on heidän osaltaan jo täytetty. HKL:n mielestä näihin sisältyy merkittävästi tekemätöntä työtä. Länsimetron automatisoinnin valmiusaste 16,0%. Keskivauhti Siemensin valmistumisraportoinnin mukainen eteneminen ollut n. 5% vuodessa sitten 2012.

Siemens yrittää lykätä projektin deadlinea vuodella – vuoden 2017 loppuun. Ilmeisesti perusteluna on vesiputousprosessimalli, johon ei tässä projektissa ole perusteita. HKL ei pidä lykkäystä perusteltuna tai kohtuullisena. Siemens esittää lisätöitä n. 7 miljoonan edestä Helsingissä ja Länsimetrossa 3,6 miljoonan edestä. HKL:n tulkinnan mukaan nämä sisältyvät sopimuksen hintaan.

Ohjelmistot
Metrovarikon switch-over siirtyy kuukaudella. Tällä ei arvioida olevan aikatauluvaikutuksia. M200-sarjan modifioitu juna palautetaan liikenteeseen, TÜV:n hyväksyntä saatu 14.3.2014.

Laituriovet
Laiturioviratkaisussa Siemens tulkitsee kyseessä olevan uusi ratkaisu vrt. Vuosaaren asema, HKL:n tulkinnan mukaan Siemensille on vain annettu lisätietoja sopimuksen mukaisen ratkaisun toteuttamiseksi. HKL:n tulkinnan mukaan Siemensin alkuperäinen (Vuosaaren) demo ei ollut testeissä turvallinen tavalla, jota hankesopimus edellyttäisi.

Tj 6) Uuden metrovartioinnin tilannekatsaus

Palmia aloitti metrovartioinnin 1.11.2013. Kentältä positiivista palautetta. Työntekijät ovat arvostaneet koulutusta.  Kehitettävää löytyy asiakaspalvelun ja työntekijöiden välisen kommunikoinnin ripakkuudesta – rutiineja etsitään vielä. Haasteita tuottavat alkoholin käyttö ja metron ovien väliin juokseminen. Työntekijöille järjestetään täydennyskoulutusta 25.3.-3.4. Toistaiseksi Palmian vartiointi näyttää olevan Securitas:ta edullisempaa.

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely saadaan keväällä 2014.

Tj  7) Sopimus Suomenlinnan lautan liikennöinnistä
Esityksen mukaan.

Infra 1) Lausunto liikkumisen kehitysohjelmasta
Esityksen mukaan.

Infra 2) Lausunto Kruunuvuoren sillan päätöksen aikataulusta

Kruunuvuori-Kalasatama-Liisankatu. Siltahanke loisi luontevamman liikkumisverkoston saarten välille ja saattaisi luoda uusia mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle.

Jos silta rakennetaan, siitä tulee Suomen suurin silta. Sillan leveydestä 8 metriä on varattu raideliikenteelle ja 4m jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Rakenteiden ylin korkeus 135 metriä merenpinnasta. Sillan alaosaa pitkin tuodaan myös kunnallistekniikkaa.

Havainnekuvien perusteella silta on varsin hoikkarakenteinen eikä peitä tai häiritse maisemaa. Korkeasaareen tulee esityksessä raitiovaunupysäkki, eli eläintarhan kävijät voisivat saavuttaa paikan nyt helposti keskustasta käsin.

Hankkeen mitoituksen kannalta kriittinen tieto on, jatketaanko verkkosaaren voimalaitosalueen käyttöä biopolttolaitoksilla, jolloin alueelle täytyisi järjestää rahtilaivayhteys Liisankadun ja Korkeasaaren välisen piensillan kautta kalliilla nostosillalla. Voi tietenkin kysyä onko mitään tolkkua käyttää erinomaista keskustan läheistä arvokasta rantatonttia uusimistöitä vaativiin polttovoimaloihin.

Varsinaisen sillan alituskorkeus esim. huviveneille sillassa on 20m, minkä ei pitäisi aiheuttaa suurempia ongelmia veneilijöille.

Esityksen mukaan totesimme, että HKL kannattaa Tuomas Rantasen toivomuspontta hankkeen nopeuttamisesta.

Infra 3) Kaisaniemen ja Pasilan -raitiokiskojen uusiminen
Pintamateriaalit huonokuntoiset. Esityksen mukaan.

Infra 4) Kaisaniemen ja Pasilan raitiotieurakka
Sama asia kuin 3), esityksen mukaan.

Infra 5) Raitiotieradan urakiskohankinta
Tilataan 800 tonnia urakiskoa. Vaikka vain yksi tarjous niin kustannus on normaalissa haarukassa. Esityksen mukaan.

Infra 6) Kaupunkipyörien uusi hankesuunnitelma

Uusi konsepti on suunniteltu integroiduksi osaksi joukkoliikennejärjestelmää ratkaisemaan ns ”viimeisen kilometrin ongelma”. Kulkumuoto lisätään reittioppaaseen ja sen tulee toimia matkakortilla.

 • I-vaiheessa 500 pyörää (2015)
 • II-vaiheessa 1500 pyörää (2018)

I-vaiheen liikennealue kattaisi Helsingin niemen ja Kalliota.
II-vaihe laajentaisi koko laajennetulle kantakaupunkialueelle.

Haasteena on toistaiseksi löytää ulkomainontajärjestelmätoimittaja tai sponsorit, joilla rahoitettaisiin kaupunkipyöräjärjestelmän kuluja.

Esitystä päivitettiin kokouksessa siten, että pyydetään kaupunginhallitukselta rahoitusta pyörähankkeen kuluihin.

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisättiin vielä: ”Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on avata toinen vaihe jo 2016 mahdollisuuksien mukaan ja mainos tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi”

Metro 1) M100- ja M200-sarjojen pyörähankinnat
6 tarjousta, halvin valittiin. Esityksen mukaan.

Metro 2) Radan ja kaluston ERP-järjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta

Cap Gemini laatinut vaatimusmäärittelyn, esitetään hankittavaksi 1,5 miljoonalla eurolla ERP-ohjelmisto. Ohjelmistolla seurataan kaluston huoltoa ja kulumista yksilöidysti komponenttitasolla.

Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat teknisesti vanhentuneita eikä niiden kehitysalustoilla ole enää tukea.

Keskustelimme kustannuksista. Asiasta lausuu vielä erikseen IT-jaosto. Esityksen mukaan.