HKL Johtokunta 16/2015: Päivät ennen lakkoa

Perjantain joukkoliikenteen työnseisauksista HKL:n metro- ja raitioliikenteen perjantain toiminnasta on vielä epävarmuutta. HKL:n johto ei vielä ole perillä asianomaisten JHL:n jäsenyhdistysten linjauksista. On täysin mahdollista, että koko perjantaina HKL:n joukkoliikennettä ei liikennöidä lainkaan. Helsingin seudun bussiliikenne on AKT:n ilmoituksen mukaan ainakin työnseisauksessa. Palmialta ostettu järjetyksenvalvonta ei tiettävästi osallistu työnseisaukseen. EDIT 19:34 : Metro- ja raitiovaunukuljettajien […]

Kaivamalla kaivettuja vastauksia Apotista

Apotti on uusinut ilmeensä

Erään aktiivisen kuntapäättäjän toimien seurauksena parille Helsingin kaupungin muulle päättäjälle on 14.9. esitelty Apotin tarjouskilpailun salaisia arviointiasiakirjoja ja muistioita. Näiden sisältöä on välillisesti referoitu minulle. Noin yleisellä tasolla haluaisin sanoa, että on se kumma, miten Apotin hanketoimisto on menetellyt oleellisten tietojen antamisen panttaamisessa ja viestinnässä – sellaisessa hankkeessa, jonka on tiedetty olevan kovan julkisen tarkastelun kohteena jo sen alkuajoista […]

Analyysiä hallituksen palkkapoliittisista toimista

Kun Sipilän yhteiskuntasopimus-hanke kaatui, on hallitus kompuroinut keinopohdinnoissaan siitä, miten suomalaisen työn kustannustasoa saisi kauttaaltaan alemmaksi, jotta hintakilpailukyky palautuisi. En tiedä miten pitkälle hallitus on asioita pohtinut, mutta suomalaisen työn kustannustaso paitsi näkyy jossain määrin vientihinnoissa, myös määrää maan sisäisesti elinkustannusten tasoa. Karkeasti yksinkertaistaen, esimerkiksi ruokakaupan alan henkilöstökulujen lasku voisi alentaa ruoan hintaa kaupassa. Vuorostaan […]