Aihearkisto: politiikka

HKL Johtokunta 10-11/2014: Odotetaan Siemensiä, valittiin Toimitusjohtaja

Tj 7) Automaattimetron tilannekatsaus

V.t. toimitusjohtaja Yrjö Judström kuvaili tilannetta:

Siemens ilmoittanut toimitavansa sovituista reunaehdoista pöytäkirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi Siemensin ja kaupungin korkean johdon välillä. Siemensiltä ei ole toistaiseksi kuulunut pöytäkirjaluonnosta, mutta viimeisimmän tiedon mukaan se saadaan kuun loppuun mennessä (29.8.2014?).

HKL pitää kiinni syksystä 2016 aikatauluna.

Raimo Kaunismäki: hanke kuukaudessa edennyt  0,2-0,3%.

Siemensin haasteina on länsimetron laituriovien lämpötilakestävyys. Selvittävät tuotanto- ja materiaaliteknisiä valintoja.

M100-sarja-asennukset myöhästyvät vielä kuukaudella.

Tj 4) HKL:n talouden osavuosikatsaus

Tilikauden tulosennuste 2,4M€. Kampin ja Kaisaniemen rullaportaiden kunnostus valmistunut. Länsimetron rakennus on aikataulussa niin, että se voidaan avata elokuussa 2016.

Merkittiin tiedoksi.

Tj 5) Talousarvioehdotus 2015 ja -suunnitelmaehdotus 2015-2017

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttökustannukset on hyväksytty kaupungin tuen piiriin. Pyritään toteuttamaan kaupunkipyöräjärjestelmä ensi kesäksi.

Kruunuvuoren silta 2018-2023
Raidejokeri 2021-2024

Jätettiin pöydälle. Kts. alempaa jatko.

Tj 6) Johtok. lausunto HSL:n toiminta- ja talousehdotuksesta 2015-2017

Espoon metron kustannuksista on päästy sopuun kuntien kesken siten, että käyttäjätutkimuksen avulla selvitetään miten paljon helsinkiläiset käyttävät Espoon osuutta.

Esityksen mukaan.

Tj 7) Johtokunnan osallistuminen paikallisliikennepäiviville 18.-19.9.2014

Ilmoitin halustani osallistua Kari Kälviän ja Otso Kivekkään tavoin.

Tj 9) Metroliikennesäännön uudistaminen

Selkeytetään vastuunjakoa HKL:n johtajien kesken. Täsmennetään vaatimuksia metrokuljettajan terveyden suhteen. Ajoluvan määräaikaa lyhennetään 10 vuodesta 5 vuoteen. Ajoluvan uusimisen ehto viimeisestä ajokokemuksesta laskettiin 5 vuodesta 3 vuoteen.

Tj 10) Tutkija Ilkka Levän oikaisuvaatimus asiakirjojen julkisuudesta

Tutkija Ilkka Levä on pyytänyt seuraavia asiakirjoja:

 • HKL:n ja Siemensin välinen neuvottelumuistio 13.1.2012
 • Asianajotoimiston tekemä riskiarvio automaattimetrohankinnasta
 • HKL:n ja Siemensin hankintasopimus automaattimetrosta

HKL:n tulkinta on, etteivät muistiinpanot ole julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja ja muut kaksi on tulkittu salaisiksi.

Esityksen mukaan.

Tj 11) Tutkija Ilkka Levän oikaisuvaatimus asiakirjojen julkisuudesta

Tutkija Ilkka levä on pyytänyt metroliikenteen myöhästymismerkintöjä.

Levälle on tosiasiallisesti toimitettu selvitys järjestelmän sisällöstä, mutta HKL:n tulkinta on, että järjestelmästä ei saa myöhästymisdataa ulos sellaisenaan eikä se muodosta lain mielessä ns. asiakirjaa.

Esityksen mukaan.

Infra 1) Kiinteistöissä tehtävien rakennustöiden tilausrajan korotus ja tilaaminen

Esityksen mukaan.

 

Johtokunnan ylimääräinen kokous 25.8.2014

Tj 2) Talousarvioehdotus (Raidejokerin aikataulu)

Taloussuunnitelmassa raidejokerin rakentamisen aloitusta on siirretty vuodella tulevaisuuteen vuosittaisen investointibudjetin pitämiseksi maltillisena karsimalla kaupungin pyynnöstä 65 M€. Sinänsä järjestely on erikoinen, koska kokonaisvaltaisesti rahaa kuluu kuitenkin sama määrä.

Lisäsimme johtokunnan yksimielisellä päätöksellä päätökseen tekstin:

Johtokunta tiedostaa investointien budjettikurin, mutta pitää ongelmallisena liikennehankkeiden lykkäämistä tarkoituksenmukaisena.”

Tj 3) Johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle toimitusjohtajan valinnasta

Virkaatekevä toimitusjohtaja Yrjö Judström päätyi esittämään Lehmuskoskea.

Sakari Oka (kok.) teki vastaehdotuksen, että toimitusjohtajaksi tulisi valita raideliikennejohtaja Pekka Sirviö. Kann. Marjaana Syrjälä.

Päätöksestä äänestettiin, 6-2 (1 tyhjä) pohjaesityksen puolesta.

Johtokunta päätti esittää Ville Lehmuskoskea HKL:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
Onnittelen toimitusjohtajaehdokasta ja kiitän muita hakijoita panoksestaan ja pyydän hakemaan uudestaan seuraavalla kerralla. Asiasta päättää kuitenkin loppukädessä kaupunginhallitus, joten jäämme innolla odottamaan.

HKL Johtokunta 09/2014: Siemensin neuvottelut ja Suomenlinnan lautan ohituskaista

Ylimääräinen kokous pidettiin ennen juhannusta poikkeuksellisesti tiistaina. Kokouksessa käsittelimme pääasiassa Systra:n alustavia löydöksiä projektin etenemisvaihtoehdoista.

Tj 4) Raitiliikennesäännön uudistaminen ja Tj 5) Metroliikennesäännön uudistaminen

Esitysten mukaan.

Tj 6) Automaattimetron tilannekatsaus

HKL:n johto on neuvotellut Siemensin kanssa ja on alustavia viitteitä projektin tulevaisuuden selkeytymisestä. Siemens on alustavasti tehnyt hyviä myönnytyksiä, mutta mitään ei ole vielä kirjattu mustalla valkoiselle.

1) HKL:n vaatimus on ollut oikeus riitauttaa lisähinnan suuruus välimiesoikeudessa. Tähän Siemens on myöntynyt Siemensin ja HKL:n välisen kokouksen pöytäkirjassa.

2) Laituriovia koskevasta lisätilausvaatimuksesta Siemens luopui, eli he eivät vaadi asiasta lisätilausta/lisäkorvausta.

3) 150k € lisätilauksen perustetta HKL ei kokouksessa kiistänyt.

* Länsimetron automatisoinnin dokumentaation toinen toimituserä voidaan ottaa vastaa puutteella, koska osa dokumenteista puuttuu.

* Siemensin kanssa neuvoteltiin voidaanko lykätä välimiesoikeuden menettelyä, joka normaalisti alkaisi syksyllä 2015, eli kesken projektin. HKL esitti, että välimiesmenettelyä lykättään kunnes länsimetron liikenne alkaa. Tähän ei ole saatu Siemensiltä vastausta.

Siemens ”Ei ole teknisiä esteitä liikenteen aloittamiselle syksyllä 2016″.

Systra SA on HKL:n pyynnöstä selvittänyt vaihtoehtoista projektin toimintatapaa, jonka alustavia löydöksiä esiteltiin johtokunnalle. Lopullinen raportti tulee muutaman viikon kuluttua ja analysointia jatketaan.

Kokouksessa Kälviä (vihr.) teki Lehtisen (sdp) kannattamana muutosesityksen, johon tein vastaesityksen, joka äänestytettiin. Omani voitti 5-4. Omani voitti pohjan äänin 6-0 (3 tyhjää, Lehtinen (sdp), Vepsä (sdp), Kälviä (vihr.)) ja kuului näin:

”Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä Siemens:in konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikemmiten.”

Infra 1) Suomenlinnan lautan ohituskaista asukkaille ja työssäkävijöille

Johtokunta on noteerannut suomenlinnalaisten huolen lauttoihin mahtumisesta turistikauden ruuhkissa. Johtokunnan jäsenet ovat saaneet runsaasti sähköpostia suomenlinnalaisista. HSL on sysännyt vastuun etuoikeuden toteuttamisesta Helsingin kaupungille.

Puheenjohtaja teki johtokunnan yksimielisesti kannattamana muutosesityksen, jonka ydin on, että johtokunta kehottaa virkamiehiä selvittämään yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja Suomenlinna-seuran kanssa jotain yksinkertaista ja kevyttä ratkaisua etukulkuoikeuden järjestämiseksi niin, että hoitokunta vastaa oikeuksien hallinnoinnista.

Suomenlinnan hoitokunta ylläpitää jo rekisteriä suomenlinnalaisista ja siellä työssäkävijöistä Suomenlinna-kortin muodossa.

Infra 2) Myllypuron metroaseman peruskorjausurakoitsijan valinta

Tarjouksia on pyydetty runsaasti, niitä on saatu neljä. Esityksen mukaan.

Infra 3) Keski-Pasilan metroaseman varauksen rakennuttajan valinta

Artturi Lähdetie esitteli johtokunnalle:

Pasilan keskustakortteliin rakennetaan varaus metroaseman
toteuttamiselle aikaisintaan 2040-luvulla. Metroasema liittyy Töölön
metron yleissuunnitelmaan. Keskustakortteli rakennetaan vuosina
2014-2021.

HKL:ltä peritään kiinteistöstä rakennuskuluja, vaikkei kiinteistö käsittääkseni tule HKL:n hallinnoitavaksi ja sitä tullaan käyttämään aivan muuhun tarkoitukseen toistaiseksi.

Infra 4) Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakennuttaminen

Esityksen mukaan.

Infra 5) Lausunto HSL:n liityntälinjastosuunnitelmasta

Esityksen mukaan.

Infra 6) Selvitys selvityksistä metroasemien turvallisuudesta

Artturi Lähdetie esitteli metaselvityksen tuloksia ja kertoi turvallisuusjärjestelmien yhteisen tieto- ja käyttäjärajapinnan kehittämisen tarpeesta.

Ehdotetut parannukset turvallisuuteen liittyvät savunhallintaan, palo-osastointiin, poistumisturvallisuuteen, pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin ja palosuojatasoihin.

Merkitsimme selvityksen tiedoksi.

Olen ehdolla ehdolle eduskuntaan 2015

Helsingin Vihreät järjestävät neuvoa antavan jäsenäänestyksen 10 ehdokkaan nimeämisestä Helsingin vaalipiirissä eduskuntavaaleihin keväällä 2015.

Olen asettunut ehdolle tähän jäsenäänestykseen paitsi ilmiselvänä askeleena kohti eduskuntavaaleja myös mitatakseni kannatukseni Helsingin Vihreissä ja kasvattaakseni kannattajajoukkojeni osallistumista Helsingin Vihreiden toimintaan. Jäsenäänestys käytännössä määrää olenko ehdolla Helsingin vaalipiirissä.

Äänestysohjeet

Sähköisessä äänestyksessä saavat äänestää kaikki ne, jotka nyt keskiviikkoon 28.5. mennessä ovat maksaneet jäsenmaksun johonkin Helsingin Vihreiden jäsenyhdistykseen. Jäsenmaksu on 12,50 € jos kokee itsensä vähävaraiseksi tai muutoin 30€

Äänioikeudesta tulee erillinen vahvistus sähköpostitse. Liittymisjärjestelmä löytyy osoitteesta http://www.vihreat.fi/liity
Sähköinen äänestys avataan kaksi päivää liittymisdeadlinen 28.5. jälkeen,  perjantaina 30.5.

Äänestysoikeuden antavia yhdistyksiä ovat mm. :

 • Helsingin vihreä seura
 • Helsingin vihreät nuoret NuHeVi
 • Etelä-Helsingin vihreät
 • Kallion seudun vihreät
 • Länsi-Helsingin vihreät ja Pohjois-Helsingin vihreät
 • Itä-Helsingin vihreät ja Vuosaaren vihreät

Esimerkiksi Tieteen ja teknologian vihreät VIITE ei ole tällainen yhdistys.

Liittyäkseen ei toki tarvitse asua juuri Helsingissä, vaikkakin toimintaan osallistumisen kannalta on suositeltavaa asua PK-seudulla.

Alustavia teemoja kampanjassani

 • Työllistyminen, yrittäjyys ja sosiaalituet mutkattomiksi
 • Kaupungistava aluepolitiikka on palvelujen edellytys tulevaisuudessa
 • Julkishallinto läpinäkyväksi ja tieto avoimeksi kansalle

Haluan eduskuntaan koska katson, että eduskunta kaipaa paitsi nuorennusta 51 vuoden keski-ikäänsä myös asiantuntemusta, ymmärrystä ja kokemusta 2000-luvun suurista mahdollisuuksista ja haasteista. Suuri osa eduskunnasta elää vielä 80-lukua.

Haluan kiittää kaikkia, jotka kannustivat minua asettumaan ehdolle-ehdolle.

HKL 7/2014: Siemens vierailulla, esitti omat näkökulmansa

Pahoittelen rapottieni julkaisuviivettä; raportit ovat seisseet oikolukua odottaen turhan pitkään. Tässä linkit jo julkaisemiini tämän vuoden raportteihin:

1/2014 – Koivusaaren kohtalo ja länsimetron hinta
2/2014 – Huolia Siemensin etenemisestä
3/2014 – Hallintomalliselvitys ohjaa yhtiöittämiseen
4/2014 – Hallintomalliselvitys törmäsi esteisiin
5/2014 – Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä

Siemensin vierailun koosteeni

Jos Siemensin edustajat kokevat ilmaisseensa asiat eri tavalla, voi minulta pyytää esim. kommenteissa korjausta.

Siemens: ”Halutaan Länsimetro Oy:lle lisää päätösvaltaa päätöksentekoa nopeuttamaan. HKL:n hankintaosastolla kestää liian kauan käsitellä muutoksia (mitä muutoksia?). HKL:n projektijohdolla ei ole valtuuksia tehdä nopeuta päätöksiä.”

”Uusista metrojunista on avoimia kysymyksiä. M100-sarja-asennukset alkavat syyskuussa. M200-sarjan manuaaliajoa TÜV ei suosittele automatisaatioasennusten jälkeen. Ohjelmistokehitys on hankkeessa kriittinen haaste kuten myös laituriovien kehitystyö. Pitää selvittää vaihtoehtoa, että alussa laituriovissa ei olisi tuntoherkkiä reunoja kun kuljettaja kuitenkin on paikalla.”

Kysyin Siemensin toimitusjohtajalta seuraavat kysymykset:

Millä tavalla länsimetron louhosten myöhästyminen vaikuttaa Siemensin automatisaatiotyöhön konkreettisesti?

Siemens: ”Länsimetron myöhästyminen ei vaikuta ohjelmistokehitykseen. Lähinnä laiteasennuksiin”. Asennustyön kesto on kuulemma yksilöity HKL:lle.

Siemens kutsui johtokunnan 19.5. klo 00:00 yötestiajoihin

Tj 4) Automaattimetron tilannekatsaus

Jätettiin pöydälle.

Tj 5) HKL:n osavuosikatsaus

Isoja rakennusurakoita:

 • Metrovarikon laajennustyö
 • Jokeri 2-tunneli
 • Liukuportaiden peruskorjaus

Tulosennuste: +1,1 milj euroa

Tj 6) Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö

”Tietojärjestelmähankkeiden kustannuksia ja hyötyjä arvioitava, toimittajariippuvuutta vähennettävä”
HKL yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen.

”KSV:n ja HKL:n tulee kiirehtiä toimia joukkoliikenteen nopeuttamiseksi”
Nopeuttamuinen vaatii yhteistöytä, käytännössä raitiovaunuliikenteelle tulee varata kaduilla lisää tilaa ja liikennevaloissa enemmän aikaa

”Liityntäpysäköinnin jäörjestämistä slekeytettävää ja luotava yhtenäiset toimintamallit koko seudulle.” HKL yhtyy näkemykseen.

Infra 1) Kruunusiltojen yleissuunnitelma konsulttityön tilaus

Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin WSP Finland Oy:n kilpailuehdotus Gemma Regalis. Käsittelyssä WSP Finland Oy:n tarjous siltojen yleissuunnittelun 2/3 osuudesta hintaan 590 567 euroa. Kaavoitukselle on varattu 2018. YVA valmistuu tänän vuonna.

Kruunuvuoren asuinaluehanke on käytännössä täysin riippuvainen siitä, että kruunuvuoren silta vie ratikan keskustaan.

Esityksen mukaan.

Infra 2) Nina Hurun valtuustoaloite liukuportaiden maalaamisesta

KONE:elta pyydettiin selvitys, jossa todettiin reunojen turvareunojen maalaustyön osoittautuvan erittäin kalliiksi, koska portaat pitäisi purkaa. Portaita on yhteensä 10 000 kappaletta. Hintalappu liikkunee miljoonissa euroissa.

Infra 3) Yrjö Hakasen talousarvioaloite

HKL toteaa, että suunnitelmien mukaisiin hankkeisiin on jo varauduttu.

Infra 4) Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Halla-ahon toivomusponnen johdosta

Ei aiheuta toimenpiteitä; asia on jo huomioitu.

Infra 5) Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024

Arttu Lähdetie esitteli HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Vanhat linjastot on suunniteltu aikana kun julkisen liikenteen käyttötavat ja kaupunkirakenne ovat olleet huomattavan erilaisia. Nyt pyritään suunnittelemaan uusista lähtökohdista.

Oleellinen muutos on, että Länsi-Pasilan ratikkaosuus ei enää kierrä kieppiä Länsi-Pasilan sisältä.

Esityksen mukaan.

Hallinto 1) Toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta on päättänyt väistyä tuoreemman aineksen tieltä eläkkeelle. Johtokunta haastattelenee elokuun aikana tiettyjä hakijoita ja antaa lausunnon kaupunginvaltuustolle tehtävään hakijoista.

Asiantuntijalausunto homoliitoista eduskunnalle on epätieteellistä puppua

Sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelussa eduskunnan lakivaliokunta on tilannut (yleensä maksullisia) asiantuntijalausuntoja valikoiduilta tahoilta. Osa asiantuntijavalinnoista on mystisiä. Yksi asiantuntijalausunnon antajista on Tapio Puolimatka, kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistosta.

Puolimatkan asiantuntijalausunto löytyy hänen verkkosivuiltaan. Jos jokin tulee mieleen käytyäni lähteet läpi, on se, että Puolimatka on yrittänyt luottaa lähdeviitteiden konetulitukseen, jotta kukaan ei jaksaisi tarkistaa niitä. Se on suosittu strategia erinäisissä salaliittoteoreetikkopiireissä ja suurissa lobbausyrityksissä. Minäpä kävin ne läpi, koska olen sataprosenttisen varma siitä, ettei lakivaliokunnassa kukaan tule niin tekemään.

Lue loppuun

Automaattimetro on hämäystä

EDIT 2.4.2014 – Aprillia! Muutama menikin lankaan.

Automaattimetroprojektin hitaudelle on löytynyt yllättävä selitys; nimittäin ettei sen ole koskaan ollut tarkoituskaan valmistua ainoastaan julkisuudelle kerrottuun tarkoitukseen. Espoon ja Helsingin alle rakennettava tunneliverkosto on toki lähes valmis, mutta ns. ”automaatio”-tekniikan asentaminen on vasta alkutekijöissään, koska sen on tarkoitus valmistua samanaikaisesti Olkiluoto-3 -ydinreaktorin kanssa – samalta toimittajalta.
dumb1

Kun tarkemmin perehtyy piirustuksiin ja kuntien hankintoihin, käykin ilmi, että Espoon ja Helsingin alle rakennetaan onkalosto, joihin on tarkoitus pystyttää ELF-säteilyä tuottava valtava antenniverkosto. Olkoluotoa suunnitelmassa tarvitaan turvaamaan antenniverkoston valtavaa virrankulutusta, jotta sen vaikutukset yltäisivät maan alta stratosfäärin alarajaan asti.

Tältä näyttää DERP:n ohjauslaite
Ohjauslaite

Voi tietenkin vain arvailla mihin valtio aikoo tätä ilmajohdinverkostoa käyttää, mutta on päivänselvää (ja tutkimustieto vahvistaa asian), että ELF-säteily häiritsee ja muokkaa ihmisten käyttäytymistä ja tarpeeksi hienostuneella ohjauselektroniikalla sillä voitaisiin kontrolloida siviilikansalaisia suurina massoina! Kutsuttakoon tätä Helsingin seudun alle rakennettavaa laitteistoa englanniksi vakiintuneen tavan mukaisesti  Directed ELF Radiation Program:iksi, lyhennettynä DERP. Nykyään tällaisia sijaitsee jo Norjassa (HERP) Alaskan (HAARP) lisäksi. Poikkeuksellista on maanalaisuus, eli  DUMB-rakennelma (Deep Underground Military Base).

Mikään ei estä DERP:in kaltaisten mikroaaltosäteilykoneistojen käyttämistä lentokoneista levitettävien pienhiukkasten sähköistämiseen tavalla, jolla voidaan mm. pudottaa helikoptereita taivaalta, aiheuttaa tsunameja ja sabotoida naapurimme avaruustutkimuksia. Ainoa looginen johtopäätös onkin, että ”automaattimetro”- ja Olkiluoto-3-hankkeet ovat Yhdysvaltain varjohallinnon ja NATOn pyrkimyksiä nukkehallituksen avulla sabotoida Suomen suhteet Venäjään, estäen Suomen demokraattisen siirtymän Euraasian Unioniin Krimin tavoin ennen kuin on liian myöhäistä.

On siis ensiarvoisen tärkeätä, että automaattimetron DERP-luonne paljastuu laajemmalle yleisölle demokratian, ilmaston, turvallisuuden ja perhearvojen suojelemiseksi Amerikkalaiselta fasismilta, jonka riippumaton media RT on ansiokkaasti tuonut julkisuuteen.

Suomalaiset ovat aina olleet slaavilainen kansa.

HKLJ 5/2014: Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä

Tj 4) Lähetekeskustelu vuoden 2015 sitovista tavoitteista

Toimitusjohtaja esitti idean infran tyytyväisyysmittauksesta ja matkustajaturvallisuuden tunteesta. Lisäksi puheenjohtaja nosti esiin idean kaupunkisuunnitteluviraston, HSL:n ja HKL:n yhteistavoitteesta nostaa raitiovaunuliikenteen 0,5km/h per vuosi.

Tj 5) Automaattimetro 03/2014

Valmiusaste
Siemensin kustannusperusteinen arvio valmistumisesta 57,2%. Siemensin tulkinta on, että useat osatavoitteet on heidän osaltaan jo täytetty. HKL:n mielestä näihin sisältyy merkittävästi tekemätöntä työtä. Länsimetron automatisoinnin valmiusaste 16,0%. Keskivauhti Siemensin valmistumisraportoinnin mukainen eteneminen ollut n. 5% vuodessa sitten 2012.

Siemens yrittää lykätä projektin deadlinea vuodella – vuoden 2017 loppuun. Ilmeisesti perusteluna on vesiputousprosessimalli, johon ei tässä projektissa ole perusteita. HKL ei pidä lykkäystä perusteltuna tai kohtuullisena. Siemens esittää lisätöitä n. 7 miljoonan edestä Helsingissä ja Länsimetrossa 3,6 miljoonan edestä. HKL:n tulkinnan mukaan nämä sisältyvät sopimuksen hintaan.

Ohjelmistot
Metrovarikon switch-over siirtyy kuukaudella. Tällä ei arvioida olevan aikatauluvaikutuksia. M200-sarjan modifioitu juna palautetaan liikenteeseen, TÜV:n hyväksyntä saatu 14.3.2014.

Laituriovet
Laiturioviratkaisussa Siemens tulkitsee kyseessä olevan uusi ratkaisu vrt. Vuosaaren asema, HKL:n tulkinnan mukaan Siemensille on vain annettu lisätietoja sopimuksen mukaisen ratkaisun toteuttamiseksi. HKL:n tulkinnan mukaan Siemensin alkuperäinen (Vuosaaren) demo ei ollut testeissä turvallinen tavalla, jota hankesopimus edellyttäisi.

Tj 6) Uuden metrovartioinnin tilannekatsaus

Palmia aloitti metrovartioinnin 1.11.2013. Kentältä positiivista palautetta. Työntekijät ovat arvostaneet koulutusta.  Kehitettävää löytyy asiakaspalvelun ja työntekijöiden välisen kommunikoinnin ripakkuudesta – rutiineja etsitään vielä. Haasteita tuottavat alkoholin käyttö ja metron ovien väliin juokseminen. Työntekijöille järjestetään täydennyskoulutusta 25.3.-3.4. Toistaiseksi Palmian vartiointi näyttää olevan Securitas:ta edullisempaa.

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely saadaan keväällä 2014.

Tj  7) Sopimus Suomenlinnan lautan liikennöinnistä
Esityksen mukaan.

Infra 1) Lausunto liikkumisen kehitysohjelmasta
Esityksen mukaan.

Infra 2) Lausunto Kruunuvuoren sillan päätöksen aikataulusta

Kruunuvuori-Kalasatama-Liisankatu. Siltahanke loisi luontevamman liikkumisverkoston saarten välille ja saattaisi luoda uusia mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle.

Jos silta rakennetaan, siitä tulee Suomen suurin silta. Sillan leveydestä 8 metriä on varattu raideliikenteelle ja 4m jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Rakenteiden ylin korkeus 135 metriä merenpinnasta. Sillan alaosaa pitkin tuodaan myös kunnallistekniikkaa.

Havainnekuvien perusteella silta on varsin hoikkarakenteinen eikä peitä tai häiritse maisemaa. Korkeasaareen tulee esityksessä raitiovaunupysäkki, eli eläintarhan kävijät voisivat saavuttaa paikan nyt helposti keskustasta käsin.

Hankkeen mitoituksen kannalta kriittinen tieto on, jatketaanko verkkosaaren voimalaitosalueen käyttöä biopolttolaitoksilla, jolloin alueelle täytyisi järjestää rahtilaivayhteys Liisankadun ja Korkeasaaren välisen piensillan kautta kalliilla nostosillalla. Voi tietenkin kysyä onko mitään tolkkua käyttää erinomaista keskustan läheistä arvokasta rantatonttia uusimistöitä vaativiin polttovoimaloihin.

Varsinaisen sillan alituskorkeus esim. huviveneille sillassa on 20m, minkä ei pitäisi aiheuttaa suurempia ongelmia veneilijöille.

Esityksen mukaan totesimme, että HKL kannattaa Tuomas Rantasen toivomuspontta hankkeen nopeuttamisesta.

Infra 3) Kaisaniemen ja Pasilan -raitiokiskojen uusiminen
Pintamateriaalit huonokuntoiset. Esityksen mukaan.

Infra 4) Kaisaniemen ja Pasilan raitiotieurakka
Sama asia kuin 3), esityksen mukaan.

Infra 5) Raitiotieradan urakiskohankinta
Tilataan 800 tonnia urakiskoa. Vaikka vain yksi tarjous niin kustannus on normaalissa haarukassa. Esityksen mukaan.

Infra 6) Kaupunkipyörien uusi hankesuunnitelma

Uusi konsepti on suunniteltu integroiduksi osaksi joukkoliikennejärjestelmää ratkaisemaan ns ”viimeisen kilometrin ongelma”. Kulkumuoto lisätään reittioppaaseen ja sen tulee toimia matkakortilla.

 • I-vaiheessa 500 pyörää (2015)
 • II-vaiheessa 1500 pyörää (2018)

I-vaiheen liikennealue kattaisi Helsingin niemen ja Kalliota.
II-vaihe laajentaisi koko laajennetulle kantakaupunkialueelle.

Haasteena on toistaiseksi löytää ulkomainontajärjestelmätoimittaja tai sponsorit, joilla rahoitettaisiin kaupunkipyöräjärjestelmän kuluja.

Esitystä päivitettiin kokouksessa siten, että pyydetään kaupunginhallitukselta rahoitusta pyörähankkeen kuluihin.

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisättiin vielä: ”Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on avata toinen vaihe jo 2016 mahdollisuuksien mukaan ja mainos tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi”

Metro 1) M100- ja M200-sarjojen pyörähankinnat
6 tarjousta, halvin valittiin. Esityksen mukaan.

Metro 2) Radan ja kaluston ERP-järjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta

Cap Gemini laatinut vaatimusmäärittelyn, esitetään hankittavaksi 1,5 miljoonalla eurolla ERP-ohjelmisto. Ohjelmistolla seurataan kaluston huoltoa ja kulumista yksilöidysti komponenttitasolla.

Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat teknisesti vanhentuneita eikä niiden kehitysalustoilla ole enää tukea.

Keskustelimme kustannuksista. Asiasta lausuu vielä erikseen IT-jaosto. Esityksen mukaan.

 

HKLJ 4/2014: Hallintomalliselvitys törmäsi esteisiin

Tj 5) Automaattimetron tilannekatsaus

Tämänhetkinen työtilanne:

 • Relepohjaiset asetinlaitteet on purettu ja korvattu digitaalisilla
 • Vuosaaren asemalle on asennettu testilaituriovi
 • Uudet laiturinäytöt on asennettu kaikille asemille
 • Baliiseja 1600 kappaletta — radalla oleva lähetin, jolla määritetään junan sijainti
 • Siemens testaa kolmea M100-sarjan junaa ja näiden automaattiohjausjärjestelmää. Tavoitteena on saadaa testit päätökseen juhannukseen 2014
 • ”M100-sarjan junien suunnittelu, RAO-moodi on lähes tehty” (Siemens 5.3.2014)
 • M200-sarjan modifioinnin suunnittelu käynnissä
 • Laiturioviratkaisun lopullinen päätös tehdään tässä kuussa: sensitive edge -ponttoonit. Juniin ei tehdä muutoksia vaan laiturioviin.
 • Metrovarikon ohjelmistomuutos huhtikuussa 2014
 • M200-juna on katsastettu hyväksytysti

Siemens on esittänyt lisätilauksia: palohälytystiedon lähettäminen, junien vaunumäärän muutos ja junalaitteiden määrämuutokset; ratalaitteiden määrämuutokset, konseptisuunnittelu koskien länsimetron rullapalo-ovien liityntöjä (Länsimetro Oy tilannut – sekoilua) (HKL tilannut kaikki) ( Siemens kirjeessään ei hyväksy tilauksia 1-3.

HKL on peruuttanut tilauksen 4. Mistään lisätilauksista ei nyt ole sopimuksia, koska Siemens ei suostu tilauksia hyväksymään jos hinnasta käydään myöhemmin oikeutta, mikä taas on ollut etenemissopimuksen perusajatus.

Siemens ja HKL ovat nyt erimielisiä etenemissopimuksen tulkinnasta. Toki HKL voisi vain maksaa mukisematta seitsemän miljoonaa euroa, mutta se olisi etenemissopimuksen hengen vastaista ja heikentäisi HKL:n juridista asemaa välimiesoikeudessa.

Tj 6) HKL:n tilinpäätös 2013

Sitovat tavoitteet: raitioliikenteen ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys ja luotettavuus ovat erinomaiset. Toimitusjohtaja lisäsi esitykseensä kohdan

Tj 7) Liikelaitoksen ja johtokunnan toimintakertomus 2013

Ok.

Tj 8) Hallintomalliselvitys

Veroseuraamukset hankaloittivat hallintomallimuutoksia huomattavasti, ja ainoiksi realistisiksi vaihtoehdoiksi on jäänyt nykytila sekä Liikelaitos + Raideliikenne -malli.

Infra 1) Vahingonkorvaus Kampin metroasemalla

Päätettiin korvata aiheutuneita vahinkoja. Asiakas oli rullaportaiden ylätasanteella liukastunut oksennukseen, jota ei oltu siivottu pois tarpeeksi nopeasti

Muuta

Heitin ilmaan muualla esitetyn ajatuksen, että Siemensin toimitusjohtaja vierailisi johtokonnan kokouksessa ja että häneltä voisi tiedustella hankkeesta. Asiaa selvitetään. EDIT: Siemensin toimitusjohtaja saatiin vierailulle.

Esitin myös ajatuksen voisiko Hämeentien ”Vallilan varikko” -pysäkkiä pidentää länteen päin siirtämällä suojatietä, jotta pysäkkiä saisi pidennettyä mahduttamaan kaksi raitiovaunua. Nykyisen pysäkin lyhyys aiheuttaa välillä pullonkaulan, jonka aikatauluvaikutus saattaa olla 1-2 minuttia. Asiaa selvitetään. EDIT: sain myöhemmin vastaukseksi, että tästä on jo laadittu suunnitelma tulevaisuudessa tehtävien muutostöiden yhteyteen. Aikaa saattaa toki kulua vuosia.

HKLJ 3/2014: Hallintomalliselvitys ohjaa yhtiöittämiseen

Tj 3) Automaattimetron tilannekatsaus

Siemens toimitti panttaamansa aikatauluarvion 06.02.2014. HKL:n ja Länsimetro Oy:n näkemys sen pohjalta on, että matkustajaliikenteen aloitus siirtyy syksyyn 2016.

 • Siemens arvioi, että M100 ja M200- sarjojen valmistus on valmis 07/2016, jolloin niiden tulla olemaan valmiita automaatti- ja puoliautomaattiliikenteeseen. Tällä aikataululla ei ole enää varaa viivästyksiin, koska ei ole bufferia.
 • Laituriovien asennus alkaa vasta 08/2016, mutta Länsimetroa voidaan liikennöidä ilmankin. Siemens on ilmoittanut, että laituriovien valmistus kestää 16 kk ja asennus 12kk, eli yhteensä 28 kuukautta, mikä on aivan järjetön aikatauluehdotus.

Siemensin mukaan Länsimetron liikennöinti voi alkaa 14.04.2017, jos M300 valmistuu täysin aikataulun mukaan, mikä on epätodennäköistä.

Kokonaisaikataulun kannalta kriittisimmät tehtävät ovat:

 • Laituriovien valmistus ja asennus
 • M300-projektin aikataulu

Siemens on yrittänyt esittää aikataulua ”04/2017″, mutta HKL on sen tyrmännyt.

HKL:n tulkinta on, että Siemens itse on täysin vastuussa projektin laituriovien osuuden ongelmista. Siemens on alun perin esittänyt ratkaisua, joka saattaa olla teknisesti mahdoton.

Tj 4) Hallintomalliselvitys

Pitkään valmisteltu hallintomalliselvitys koostettiin vastikään muotoon, joka toimitettiin HKL-johtokunnan jäsenille tänään. Ernst & Young-konsulttiyhtiön ja kaupungin työryhmän  johtopäätös on, että HKL tulisi yhtiöittää HKL Oy:ksi ensin kokonaisuudessaan 1.1.2015 ja II-vaiheessa erottaa Operointi- ja Infrayhtiöiksi.

Työryhmässä istuivat

 • Tapio Korhonen, kansliapäällikkö
 • Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö
 • Matti Lahdenranta, HKL:n toimitusjohtaja, joka on aiemmin omalähtöisesti pyrkinyt kohti II-vaiheen yhtiöittämistä törmätäkseen johtokunnan vastustukseen 2013
 • Yrjö Judström, HKL:n hallintojohtaja

Y.m. työryhmä määritteli selvitystyön tavoitteet ja vaihtoehdot, mikä minusta on metodologisesti tehoton tapa etsiä uusia ratkaisuvaihtoehtoja koettuihin ongelmiin.

HKL Oy (eli liikelaitoksesta osakeyhtiöksi)

Olen aiemmin käynyt läpi operointi/infra -jaon argumenttien uskottavuutta, ja olen päätynyt siihen, että niin kauan kun operointia ja infraa ei aiota kilpailuttaa erikseen (eli avata Helsingin kaupungin metro- ja raitiovaunuliikenteen kuljetushenkilöstön ja kaluston ylläpitoa kilpailulle), ei järjestelyssä yksinkertaisesti ole mitään tolkkua. Päinvastoin, saattaisi se johtaa samantapaiseen yleisen edun vastaiseen osaoptimointiin kuin olemme havainneet VR:n yhtiöittämisen yhteydessä.

Infra 1) Metroasemien liukuporrashuollon tilaaminen

Esityksen mukaan.

Raitio 1) Katukivetys- ja saumaustöiden tilaaminen vuodeksi 2014

Esityksen mukaan.

Hallinto 1) Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainakoron tarkistaminen

Esityksen mukaan – suostumme mielellämme siihen, että korko laskee.

Hallinto 2) Toimivalta hankintoja, urakoita ja muita palveluita koskevista sopimuksista päätettäessä

Esityksen mukaan. Korotettiin siis infrajohtajan toimivaltasumma muiden johtajien kanssa vastaavaksi.

Hallinto 3) HKL:llä tehtävien hankepäätösten hyväksymisrajat

Tehtiin hyväksymisrajasummat arvonlisäverottomiksi ja korotettiin niitä siten arvonlisäveron verran. Esityksen mukaan.

Muuta

Siemensin valituksesta: Siemensin valitus CAF-kalustohankintaa kohtaan hylättiin.

 

 

HKLJ 2/2014: Huolia Siemensin etenemisestä

Tj 3) Automaattimetron tilannekatsaus 

M200-junaa ollaan luovuttamassa katsastettuna HKL:lle takaisin liikenteeseen otettavaksi ja tilalle otetaan työn alle M300-junan protosarja. Kesällä 2014 on tarkoitus aloittaa M100-junien sarja-asennukset.

24.1. Siemensin alihankkija kuulemma toimittaa laiturioviratkaisun Siemensille.

Siemens vaatii neljää lisätilausta:

 1. Lisäkustannuksia ratalaitteiden määrämuutoksen vuoksi
 2. Lisäkustannuksia junalaitteiden määrämuutoksen vuoksi
 3. Kaksisuuntainen paloilmoitinjärjestelmä
 4. Länsimetron palorullaovien suunnittelutyö.

Siemens vie HKL:n käräjäoikeuteen siitä, oliko HKL:llä oikeus pidättää sopimushinnan maksuerästä viivästyssakko. Käsittely venynee vähintään syksylle.

Riskitilanne; jos Siemens ei toimita seuraavaan kokoukseen mennessä aikataulua, hankekokonaisuus leviää käsiin kun ei ole mitään käsitystä siitä, miten voitaisiin edesauttaa Siemensin jo myöhässä olevaa projektin ajallaan pysymistä. Ilman Siemensin aikataulua ei ole käsitystä hankkeen osien keskinäisistä aikaprioriteeteista – Siemensin aikataulun puuttuminen johtaa hankkeen seisahtamiseen.

Siemens selittää asemalaite-asennusten myöhästymisellä juna-asennusten myöhästymistä. Perustelu jää hieman epäselväksi.

Tj 4) HKL:n hallintomalliselvitys 

 1.  Liikelaitos+Raideliikenne Oy – vaihtoehto tiputettu
 2. HKL Oy 
 3. HKL yhtiöitetään kahdeksi, Infra ja Raideliikenne Oy:t
 4. HKL 

Hallintomalliselvitystyöryhmän kokous 30.1., työryhmän raportin tarkoitus olla valmis 3.2.

HKL Johtokunnalle pidetään asiasta esittely 13.2.
Henkilöstöjärjestöt ottavat kantaa raportin valmistuttua.

Konsernijaosto tekee päätöksen asiasta helmi-maaliskuussa kun Pekka Sauri esittelee konsernijaostolle. Mikäli aihetta ilmenee etenee asia kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon kevään aikana.

Varainsiirtoveroseuraamukset mahdollisen osakeyhtiöittämisen yhteydessä ovat epäselvät. Periaatteessa puhtaasti kirjanpidollisen muutoksen yhteydessä niitä ei tarvitsisi syntyä, mutta asiasta ei ole ennakkopäätöstä kuntasektorilla.

Yhtiöittäminen saattaisi asettaa HKL:n henkilöstön mahdollisesti hankalaan asemaan, koska sitä voisi alkaa koskea kilpailulainsäädäntö ja liikennöintihenkilöstö voitaisiin kilpailuttamisen välttämiseksi joutua esim siirtämään Palmialle.

Johtokunta keskusteli vaihtoehdoista ja merkitsi asian tiedoksi.

Infra 1) Länsimetron hankesuunnitelman kustannusten nousu

Pelastuslaitos katsoo, ettei ole heidän ”kontolleen” laitetuista kustannusten noususta vastuussa. Asia on palautettu valmisteluun jo kahdesti.

Suurimmat suunnitelman kustannuksen ylitykset liittyvät Koivusaaren asemaan. Kustannusennuste 2012 kesällä oli 960 miljoonaa euroa, joka nyt siis on ylittynyt.

Tein Kimmo Kokkilan (ps.) kannattamana muutosesityksen, että itse päätökseen tehdään lisäys:

”Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapahtuvan konsenijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksestä.”

Muutosesitys hyväksyttiin äänestyksellä.

Tj 5) Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Mielenkiintoinen poiminta: Helsingin julkisen tilan valaisimet korvataan LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tj 6) Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2013

Tulosennuste +2,3M€

Asiakastyytyväisyystavoiitteissa ollaan onnistuttu hyvin.

Infra 2) Itäkeskuksen toisen metroaseman selvitys

Projektijohtaja Artturi Lähdetie esitteli:

Toinen metrolinja Pasilaan Viikin kautta olisi osittain päällekkäinen tulevan raidejokerin kanssa. Toinen linja voisi mahdollistaa vaihtoehtoreitin mahdollisten häiriöiden yhteydessä. Selvityksessä ei otettu kantaa siihen, mihin länteen lähtevä linja johtaisi.

Itäkeskuksesta louhittava alue on savikkoa ja kallio on syvällä. Tämä asettaa huomattavia rajoitteita louhoksille. Metrovarikon alittaminen edullisinta, Roihupeltoa palvelevan aseman kautta louhiminen taas hieman kalliimpi.

Töölöläisille tiedoksi: Töölön metro saattaa toteutua aikaisintaan 2040-luvulla.